(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14-10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020).

Thanh Hóa tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 14-10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020).

Thanh Hóa tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, giai đoạn 2015 - 2020.

Thanh Hóa tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự tọa đàm.

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ cùng cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thanh Hóa tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ôn lại truyền thống 90 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (NTCXDĐ).

Theo đó, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, cùng với truyền thống vẻ vang của NTCXDĐ cả nước, NTCXDĐ tỉnh Thanh Hóa được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, quan điểm của Đảng, đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm tham mưu cho các cấp uỷ Đảng về chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ... góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền các cấp ngày càng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Thanh Hóa tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Giai đoạn từ năm 2010 đến nay, nhất là những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, NTCXDĐ đã tham mưu cho cấp ủy các cấp tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quổc, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cơ sở và thu được nhiều kết quả quan trọng.

Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tỉnh đã tập trung chỉ đạo sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố, để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố. Theo đó, toàn tỉnh giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố. Sáp nhập 143 xã, thành 67 xã, là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24 - 12 - 2018 của Bộ Chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, NTCXDĐ trong tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ, trên cơ sở đó xiết chặt quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ từ khâu đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ.

Việc tham mưu nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình và tình hình thực tiễn, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý, bổ sung hồ sơ, lý lịch cán bộ, đảng viên được thực hiện theo quy định. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên được Ngành tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là đối với những tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 29.905 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 228.782 đồng chí.

Thanh Hóa tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Văn Như Tước - nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của NTCXDĐ và nêu lên vai trò, trách nhiệm của người làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh qua các thời kỳ.

Thanh Hóa tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về công tác cán bộ: “Cán bộ là cái dây chuyền của nhà máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong Nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được” để đánh giá vai trò đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ qua các thời kỳ phát triển của đất nước và của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đánh giá rất cao việc tham mưu của NTCXDĐ trong việc tổ chức bộ máy cán bộ qua các thời kỳ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của NTCXDĐ đã đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ qua, tạo cho tỉnh Thanh Hóa có tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu NTCXDĐ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu sự nghiệp cách mạng của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025. Quan tâm đến công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, xếp loại cán bộ hằng năm để phát huy tính sáng tạo của từng cá nhân, từng lĩnh vực, để có bộ máy tốt, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời NTCXDĐ cũng cần nghiên cứu để thực hiện tốt, có hiệu quả khâu đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Trước mắt, thực hiện tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục nghiên cứu nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả của công tác tham mưu của NTCXDĐ, trong đó cần thực hiện tốt quy trình về công tác cán bộ, từ phát hiện, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ.

NTCXDĐ cần nghiên cứu cơ chế, chính sách trong bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung vào sự phát triển của tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục nghiên cứu thực hiện các Nghị quyết 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị để bộ máy hoạt động thật sự có hiệu quả. NTCXDĐ cần nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ trong Ngành tổ chức phải khoa học, bài bản, có trình độ. Đồng thời, quan tâm đến chế độ, chính sách, đời sống đối với đội ngũ làm công tác tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Hóa tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng, giai đoạn 2015 - 2020.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]