(Baothanhhoa.vn) - Lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng báo công với Bác về những thành tựu mà Thanh Hóa đã đạt được trong 75 năm qua; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh vui mừng báo công với Bác về những thành tựu mà Thanh Hóa đã đạt được trong 75 năm qua; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Sáng 9-6, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự lễ kỷ niệm.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Diễn văn kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại buổi lễ, khẳng định: 75 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, đưa phong trào thi đua trong cả nước có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu, có nhiều đổi mới không chỉ về nội dung, mà cả về hình thức. Các phong trào thi đua tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ khó khăn của cả nước và của từng ngành, từng địa phương, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực chủ động hội nhập quốc tế.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm qua cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với những đóng góp vô cùng to lớn, những chiến công oanh liệt, lẫy lừng của quân và dân Thanh Hóa trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh…

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Bước vào công cuộc đổi mới, nhất là những năm gần đây, Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là các phong trào thi đua trọng tâm: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu”, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”... Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy, đưa Thanh Hóa giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Thanh Hóa vui mừng báo công với Bác về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được; đồng thời biểu dương và chúc mừng những thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí tin tưởng rằng, các tập thể, cá nhân được tôn vinh lần này sẽ tiếp tục là những nhân tố tích cực trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và tận dụng tốt hơn nữa những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Tiếp đó, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trong 3 năm qua, việc học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng đã rà soát, bổ sung, cụ thể hóa các nội dung Kết luận số 01-KL/TW thành những tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn từ 1 đến 2 nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng ít nhất 1 mô hình học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như: MTTQ với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; Liên đoàn Lao động tỉnh với phong trào “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021- 2030”; lực lượng vũ trang phát động phong trào “Xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động phong trào thi đua “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu”…

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương. 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý đã thực hiện ký cam kết, báo cáo nội dung đăng ký cam kết để chi bộ, cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát.

Công tác tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm cho việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc; các cuộc kiểm tra, giám sát đều có kế hoạch, nội dung cụ thể, thiết thực, kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị làm tốt, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn khắc phục những hạn chế, phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc.

100% tổ chức đảng đều tổ chức sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Từ năm 2021 đến nay, cấp tỉnh đã biểu dương 344 tập thể, cá nhân; cấp huyện biểu dương 3.525 tập thể, cá nhân; cấp xã biểu dương 15.944 tập thể, cá nhân, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, báo cáo đã đề ra 5 nhóm giải pháp lớn. Trong đó, tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động lựa chọn các vấn đề trọng tâm, nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để thực hiện, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện theo các nội dung, kế hoạch, những việc đăng ký học tập và làm theo Bác.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu và cá nhân điển hình tiên tiến đã làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; đồng thời chia sẻ những cách làm hay, những bài học quý trong xây dựng hình ảnh người cán bộ trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở; trong thi đua dạy tốt - học tốt; trong phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; trong tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới…

Động lực phát triển từ trách nhiệm và tình thương yêu con người

Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa đang quản lý, chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho 235 đối tượng. Trong đó, có 42 thương binh, bệnh binh nặng có vết thương và bệnh lý tổng hợp; 62 thương binh, bệnh binh tâm thần; 24 thân nhân liệt sỹ già cả cô đơn, con liệt sỹ tàn tật; 107 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Trung tâm xem việc tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, nhân viên về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, từng phòng, khoa và từng vị trí việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác: “Thương binh, liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc với Nhân dân, cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, yêu thương và giúp đỡ họ”, các cán bộ, nhân viên của Trung tâm luôn quan tâm chăm sóc, phục vụ thương binh, bệnh binh, người có công bằng cả sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc, để người có công vơi bớt những nỗi đau về thương tật, bệnh tật, tinh thần do vết thương chiến tranh để lại. Đồng thời, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với người có công tại đơn vị.

Nguyễn Văn Thư

(Giám đốc Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa)

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 3 năm qua trên các cương vị Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hà Nẫm, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn và Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Bát Mọt, bản thân tôi luôn ý thức thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Nổi bật là, tôi đã cùng với các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị duy trì thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước tại khu vực cửa khẩu cảng; kiểm tra, giám sát 2.600 lượt phương tiện/31.200 lượt thuyền viên, 16 triệu tấn hàng hóa xuất, nhập cảnh các loại; tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới 24 lần/576 lượt người tham gia, tuần tra đơn phương 32 lần/384 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi tình hình, thăm hỏi, tặng quà cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn (Lào) nhân dịp lễ, tết; tham mưu thực hiện có hiệu quả các phong trào, các chương trình, mô hình, nhất là phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”...

Thông qua những việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đối với tập thể đơn vị nói chung và cá nhân nói riêng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trịnh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Minh

(Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt, Thường Xuân)

Thêm ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, lại không được may mắn, hoàn thiện như bạn bè cùng trang lứa, khi mới chào đời tôi chỉ nặng hơn 1 kg và không có hai tay. Đi học, tôi không thể tập viết, tôi đã xin cô được dùng ngón chân trái để tập viết theo các bạn. Nhiều hôm chân chảy máu phải buộc giẻ nhưng tôi vẫn không từ bỏ, kiên trì tập viết để được đi học giống các bạn.

Trời không phụ công người cố gắng, khi lên 5 tuổi, tôi viết thông, đọc thạo số và chữ cái. Cứ như vậy, với sự trợ giúp của gia đình, công lao của mẹ, của thầy cô, tôi đã hoàn thành 12 năm học. Năm 2016, tôi là thí sinh “đặc biệt” dự kỳ thi THPT Quốc gia và được thầy Nguyễn Mạnh An - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức đặc cách vào Khoa Sư phạm Tiếng Anh, hệ đại học. Dù được nhà trường đặc cách nhưng tôi vẫn đăng ký dự thi như các bạn khác vì đây không chỉ là công sức 12 năm học, mà còn thể hiện mình có thể học được và làm được giống tất cả mọi người. Thấy hoàn cảnh của tôi rất khó khăn, trường đã tạo điều kiện cho mẹ làm lao công ở trường để vừa đưa đón tôi đi học, vừa có việc làm ổn định cuộc sống. Bao yêu thương dành cho mình, tôi càng kiên trì, cố gắng vượt lên số phận.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Trong cả quá trình học tập và rèn luyện tại trường tôi đã nhiều lần được các tổ chức như Hội Đồng Đội, Đoàn Thanh niên, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi của huyện, của tỉnh và Trung ương biểu dương; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập.

“Trước khi mặt trời mọc là khoảng thời gian tăm tối nhất. Bạn của tương lai đừng quên mình ở hiện tại. Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn. Bây giờ dù bạn đang đứng ở đâu cũng đừng quên rằng bản thân bạn sẽ luôn tiến về phía trước”, với suy nghĩ này tôi đã nỗ lực và thực hiện được ước mơ mở lớp dạy Tiếng Anh miễn phí, bổ trợ Tiếng Anh cho các em nhỏ gần nhà.

Hôm nay, giữa hàng ngàn, hàng vạn người tốt, việc tốt, góp phần vào sự phát triển đất nước, quê hương, tôi cảm thấy may mắn vì mình được lựa chọn để biểu dương, khen thưởng trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Đây sẽ tiếp tục là động lực to lớn để tôi nỗ lực, phấn đấu trong tương lai.

Lê Thị Thắm

(Thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn)

Tại hội nghị, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 58 tập thể, 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao chứng nhận cho 17 tác giả, nhóm tác giải đoạt giải trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trao chứng nhận cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao chứng nhận cho tác giả đoạt giải A.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giải đoạt giải B.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả giành giải khuyến khích.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao chứng nhận cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: 75 năm qua, bằng tấm lòng “ái quốc sắt đá”, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta cũng luôn nêu cao truyền thống yêu nước, cách mạng, gương mẫu đi đầu trong nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, mang lại những kết quả to lớn, góp phần vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiện thực hóa mục tiêu trở thành “Tỉnh kiểu mẫu” như tâm nguyện của Người.

Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí nhấn mạnh: Trong 3 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; coi đây không chỉ là nhiệm vụ, mà cao hơn còn là niềm tự hào, là tình cảm, lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Bác. Những kết quả mà tỉnh đạt được trong 3 năm qua, nhất là trong bối cảnh khó khăn của tình hình đại dịch COVID-19 có đóng góp quan trọng từ việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được phát động mạnh mẽ, gắn với các phong trào thi đua ở cơ sở. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân không sờn lòng, không lùi bước trước mọi hy sinh, gian khổ; trung thực, chất phác, thật thà, liêm khiết, miệt mài học tập và trau dồi đạo đức; gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, vì sự nghiệp chung; sẵn sàng hy sinh quên mình vì lợi ích tập thể, vì hạnh phúc của Nhân dân, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, góp phần tiếp sức, cổ vũ toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các tập thể và cá nhân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng và được biểu dương tại buổi lễ hôm nay, là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo Bác; trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đó là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun góp, tạo ra “rừng hoa đẹp” cho quê hương, đất nước. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân, các tác giả được vinh danh, khen thưởng tại buổi lễ trọng thể này.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, cần phải được khẩn trương khắc phục. Những hạn chế, thiếu sót đó chính là những khó khăn, thách thức đang cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh. Vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương đề ra các giải pháp thực sự hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Tin liên quan:
  • Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
    Đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, xây dựng quê hương Thanh Hóa ...

    Sáng 9-6, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài diễn văn quan trọng, khái quát lại chặng đường 75 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có cán bộ, đảng viên, quân và dân Thanh Hóa, đưa sự nghiệp cách mạng trên địa bàn tỉnh gặt hái nhiều thắng lợi. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

  • Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
    Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...

    Sáng 9-6, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]