(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24-6, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanh Hóa: Chỉ số cải cách hành chính tăng 14 bậc, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng 9 bậc

Chiều 24-6, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanh Hóa: Chỉ số cải cách hành chính tăng 14 bậc, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng 9 bậc

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, TP Thanh Hoá và các huyện Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hoá, Thiệu Hoá.

Kết quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức (NDTC) đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS) được thực hiện ở 5 yếu tố cơ bản: Tiếp cận dịch vụ công, thủ tục hành chính (TTHC), công chức trực tiếp giải quyết công việc, kết quả dịch vụ và tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của NDTC.

Năm 2020 có 84,71% NDTC hài lòng về việc tiếp cận dịch vụ công; 88,45% NDTC hài lòng về TTHC; 86,53% NDTC hài lòng về công chức; 89,73% NDTC hài lòng về kết quả dịch vụ mà họ nhận được; 11,64% NDTC đã có ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị về dịch vụ công đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở địa phương.

So sánh kết quả SIPAS giai đoạn 2017-2020, có 21/63 tỉnh, thành phố nhận được sự hài lòng của NDTC tăng bền vững; 41/63 tỉnh, thành có sự thay đổi và 1 tỉnh giảm dần qua từng năm.

Thanh Hóa: Chỉ số cải cách hành chính tăng 14 bậc, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng 9 bậc

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hoá.

Năm 2020, giá trị trung bình Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của 17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 87,56% (tăng 1,93% so với năm 2019). Chỉ số CCHC năm 2020 đạt giá trị trung bình cao nhất trong 9 năm triển khai xác định kết quả Chỉ số CCHC và không có bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 80%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC cao nhất trong năm thứ 6 liên tục với 95,88%, Bộ Giáo dục và Đào tạo có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất với 83,24%. 15/17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt Chỉ số CCHC tăng hơn so với năm 2019. Phân tích giá trị trung bình các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực, có 5/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng cao hơn so với năm 2019 và có 2/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2019.

Chỉ số CCHC của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 83,72% (tăng 2,57% so với năm 2019) và là kết quả cao nhất trong 5 năm gần đây.

So sánh giữa 63 tỉnh, thành phố, có 38 đơn vị đạt Chỉ số CCHC cao hơn giá trị trung bình của cả nước. Đáng chú ý, năm 2020 có 58 địa phương đạt Chỉ số CCHC trên 80% (năm 2019 chỉ có 44 địa phương đạt kết quả trong nhóm này); không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%.

Địa phương tăng điểm cao nhất là Bến Tre. Tỉnh Thái Bình là địa phương tăng điểm thấp nhất.

Về xếp hạng Chỉ số CCHC, Quảng Ninh tiếp tục là địa phương xếp thứ nhất bảng xếp hạng với 91,04% và Quảng Ngãi là địa phương đứng cuối bảng xếp hạng với 73,25 điểm.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ cách thức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu và kết quả đạt được của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố.

Qua xác định Chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng, các đại biểu cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; đánh giá lại những mô hình, cách làm hiệu quả của một số bộ, ngành, địa phương để có thể triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đặc biệt là sự phối hợp có hiệu quả giữa Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan có liên quan trong xác định Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020.

Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, vì vậy các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong kế hoạch.

Căn cứ kết quả các chỉ số CCHC đã công bố, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp mới, phù hợp để cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công. Tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Tăng cường rà soát, cắt giảm và đơn giản hoá TTHC một cách hiệu quả, thực chất; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC mới, bảo đảm đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện. Nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thông tin, giải quyết hồ sơ trực tuyến.

Cùng với đó, tăng cường rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo các nghị định của Chính phủ bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và tổ chức thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức bộ máy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa năng suất, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Thanh Hóa: Chỉ số cải cách hành chính tăng 14 bậc, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng 9 bậc

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Theo kết quả công bố của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Thanh Hoá xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số CCHC với 84,33% (tăng 14 bậc so với năm 2019); xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố về chỉ số hài lòng của NDTC đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước với 88,70% (tăng 9 bậc so với năm 2019).

Kết quả này là rất đáng phấn khởi, tuy nhiên Thanh Hoá vẫn còn 8 tiêu chí thành phần có số điểm thấp. Vì vậy, các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh cần nghiêm túc đánh giá lại các chỉ số thành phần có điểm số thấp, các chỉ số thành phần bị mất điểm để đề ra các giải pháp khắc phục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ báo cáo cụ thể UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, nêu rõ nguyên nhân mất điểm và đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa Chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của Thanh Hoá trong năm 2021.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]