(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình “Điểm hẹn sáng kiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thanh Hóa năm 2022” hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Thanh Hoá: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Sáng 29-6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình “Điểm hẹn sáng kiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thanh Hóa năm 2022” hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Thanh Hoá: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có sáng kiến tiêu biểu, mang lại giá trị làm lợi cao trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực chương trình. LĐLĐ tỉnh đã phân bổ số lượng và giao chỉ tiêu thực hiện cụ thể đến các các đơn vị, chỉ đạo việc thành lập ban chỉ đạo, tổ hỗ trợ sáng kiến cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên tham gia và nhập sáng kiến theo dữ liệu phần mềm của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Kịp thời tổ chức hội nghị giao ban để trao đổi, tháo gỡ những bất cập, cùng cơ sở giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai và thực hiện chương trình, giúp công đoàn cơ sở đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được phân bổ.

Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động xây dựng, ký kết kế hoạch thực hiện, theo đó, 100% kế hoạch thực hiện có mục tiêu cụ thể, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Thanh Hoá: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Các đại biểu dự chương trình.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình, nâng cao tinh thần tự giác, tự nguyện tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Tính đến ngày 31-5-2022, hệ thống công đoàn các cấp tỉnh Thanh Hoá có 3.655 công đoàn cơ sở với 308.598 đoàn viên công đoàn tham gia chương trình với 170.324 tổng số sáng kiến tham gia, đứng thứ nhất cả nước. Các sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đều có giá trị cao về mặt kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy công tác quản lý, cải cách hành chính, giúp các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp được khôi phục và phát triển với tổng giá trị làm lợi trên 162 tỷ đồng.

Thanh Hoá: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Tại chương trình, các cán bộ, CNVCLĐ có sáng kiến nổi bật, tiêu biểu đã tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Thanh Hoá: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu ý kiến tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh đã đạt được trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” trong thời gian qua.

Để chương trình đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị các cấp công đoàn trong toàn tỉnh cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình và chủ đề hoạt động năm 2022 do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai, để cụ thể hoá thành những nội dung, việc làm phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của đoàn viên, người lao động về chương trình, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình; chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, doanh nghiệp triển khai sâu rộng các sáng kiến để vừa nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, vừa cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Các cấp công đoàn cần hướng mạnh về cơ sở để phát động và triển khai sâu rộng chương trình, khơi dậy trong đoàn viên, người lao động toàn tỉnh tinh thần đổi mới sáng tạo, khát khao cống hiến, tự hào khi được đóng góp trí tuệ, sáng kiến, tài năng của mình cho sự phát triển của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, người lao động có cách làm hay, sáng kiến hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cơ quan, doanh nghiệp và xã hội.

Thanh Hoá: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công chương trình và chủ đề hoạt động năm 2022 bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, để chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, lan tỏa rộng rãi trong mọi lĩnh vực của của đời sống xã hội.

Mỗi đoàn viên, CNVCLĐ cần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tiếp tục đổi mới sáng tạo, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa để đạt những thành tích cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong hiện thực khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng.

Thanh Hoá: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Thanh Hoá: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Thanh Hoá: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Thanh Hoá: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Thanh Hoá: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Nhân dịp này, các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 177 tập thể, cá nhân điển hình có sáng kiến tiêu biểu trong triển khai thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]