(Baothanhhoa.vn) - Bước sang phiên làm việc buổi chiều, ngày làm việc đầu tiên (8-7-2019), các đại biểu dự Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục nghe các tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có phát biểu quan trọng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, yếu kém, quyết tâm khắc phục

Bước sang phiên làm việc buổi chiều, ngày làm việc đầu tiên (8-7-2019), các đại biểu dự Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục nghe các tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có phát biểu quan trọng.

Thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, yếu kém, quyết tâm khắc phục

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gợi mở các nội dung cho phiên thảo luận. Ảnh: Minh Hiếu

Đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các mặt công tác khác của tỉnh trong 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 - "Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh Thanh Hóa chúng ta. Vì vậy, các đại biểu cần nghiên cứu kỹ càng các tài liệu, tập trung thảo luận, làm rõ 3 nhóm vấn đề lớn: Một là, thảo luận đánh giá đúng kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Hai là, về ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII. Ba là, nhóm các tờ trình trình tại kỳ họp.

Về nhóm vấn đề thứ nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 là khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu có sự tăng trưởng đột biến. Những kết quả đạt được là rất quan trọng, tuy nhiên, không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế mà phải thẳng thắn nhìn rõ vào những mặt còn hạn chế, yếu kém để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp khắc phục để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ với kết quả tốt hơn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, bệnh dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, gây thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi. Thường trực Tỉnh ủy đã có chỉ đạo, nhưng sự tập trung của các cấp, các ngành, địa phương chưa cao, nên bệnh dịch lây lan rất nhanh, một số đơn vị còn lơ là, đề nghị phải kiểm điểm, làm rõ, rút kinh nghiệm sâu sắc. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị kết quả còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Về thủy sản, tiềm năng rất lớn, nhưng sự chuyển dịch chưa mạnh. Sản xuất lâm nghiệp có sự tăng trưởng, nhưng những loại cây cho hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm lợi thế, mũi nhọn chưa nhiều. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều đơn vị chưa chú trọng nhiều đến yếu tố bền vững là phát triển sản xuất mà mới tập trung đầu tư c ơ sở hạ tầng. Việc đầu tư xây dựng các công trình theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn chậm, cần làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng khâu. Cần phải nghiêm túc khắc phục những hạn chế, yếu kém trong nông nghiệp để tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về phát triển nông nghiệp thời gian tới, tạo nên thế chân kiềng vững chắc trong phát triển công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ thương mại của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, nhưng có những vấn đề đặt ra cần phải xem xét, thảo luận kỹ càng thấu đáo, đó là: một số dự án đã chấp nhận chủ trương đầu tư có được các ngành liên quan bám sát để giải quyết khó khăn chưa? Một số dự án vướng mắc nhưng việc đấu mối phối kết hợp giữa các ngành, địa phương giải quyết còn chậm. Thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn hạn chế, làm hạn chế khả năng thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất còn chậm trễ, kéo dài. Công tác bồi thường GPMB vẫn gặp nhiều vướng mắc, tiến độ chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của nhiều dự án. Do đó, trong thảo luận, đề nghị các đại biểu làm rõ mắc ở khâu nào, cần có cơ chế chính sách tháo gỡ ra sao, đề xuất các giải pháp để hoàn thành được kế hoạch GPMB của năm nay. Mặc dù các chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện, nhưng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) thiếu tính ổn định; nhiều chỉ số thành phần năm 2018 có thứ hạng thấp so với cả nước, như: gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận đất đai... Ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất, các bãi chôn lấp chất thải rắn còn diễn ra, gây bức xúc trong nhân dân. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Tội phạm hoạt động có tổ chức, băng nhóm, tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở một số địa phương vẫn còn yếu kém.

Thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, yếu kém, quyết tâm khắc phục

Trong lĩnh vực văn hóa – giáo dục, chất lượng giáo dục đại trà, cơ sở vật chất trường lớp nhất là ở khu vực miền núi vẫn đáng lo ngại. Công tác chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương, đơn vị thiếu quyết liệt, chưa hiệu quả. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục đạo đức công vụ, còn buông lỏng quản lý cán bộ, công chức; năng lực, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ chưa cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tất cả những mặt còn hạn chế, yếu kém trên cần được các đại biểu chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục, lộ trình khắc phục.

Về mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh đã xây dựng các chỉ tiêu, 7 nhóm giải pháp thực hiện, dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó có 4 chỉ tiêu còn khó khăn, đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu cao mới hoàn thành kế hoạch, gồm: tốc độ tăng trưởng GRDP; huy động vốn đầu tư phát triển; thu ngân sách nhà nước; thành lập mới doanh nghiệp. Đề nghị các đại biểu thảo luận thấu đáo, đề xuất thêm các giải pháp để quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 mà HĐND tỉnh đã quyết nghị.

Về nhóm vấn đề thứ hai, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri. Qua xem xét các báo cáo của UBND tỉnh cho thấy những ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 9 qua tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp như Thông báo của MTTQ tỉnh cho thấy các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng gia tăng. Có những nội dung đã được UBND tỉnh, các cấp, các ngành trả lời nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị. Do đó, đối với những nội dung đã được xem xét, trả lời, đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giải thích để cử tri và nhân dân nắm được đầy đủ nội dung vấn đề. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền, đang chờ các bộ, ngành trung ương xem xét, giải quyết thì cần tuyên truyền, giải thích để người dân nắm được thông tin, có sự chia sẻ. Một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết, các cấp, các ngành cần quan tâm giải quyết, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Về nhóm các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này, có nhiều tờ trình quan trọng. Trong đó nổi bật là tờ trình về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Cho đến nay Thanh Hóa đang dẫn đầu cả nước về thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy. Bên cạnh đó, là nhóm các tờ trình về chủ trương đầu tư các dự án, về cơ chế chính sách. Đây là những nội dung rất quan trọng nhằm góp phần vào sự phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy, các đại biểu HĐND tỉnh cần xem xét kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cử tri, nhân dân và sự phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa.

Vào cuối ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII, các đại biểu đã chia thành 5 tổ thảo luận. Ngày làm việc thứ 2 (9-7), buổi sáng các đại biểu tiếp tục làm việc tại tổ, buổi chiều các đại biểu thảo luận tại hội trường.

Việt Linh


Việt Linh

Từ khóa:HĐND tỉnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]