(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-1, (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Sáng 26-1, (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày báo cáo tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Về tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023; Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được các ngành, các địa phương, đơn vị quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đảm bảo cho quân và dân các dân tộc trong tỉnh vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình; các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp trước Tết diễn ra sôi động, hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao vui Xuân, đón Tết diễn ra sôi động; an sinh xã hội được chăm lo, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao; Nhân dân càng thêm phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu ý kiến.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo hoạt động văn hóa văn nghệ trước, trong và sau Tết.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đồng tình với đánh giá của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng thời nêu rõ, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo để chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội được đón Tết với tinh thần “không để một ai không có tết”. Các hoạt động văn hóa được tổ chức sôi nổi để người dân vui xuân, đón Tết. An ninh - trật tự trên địa bàn được ổn định, tạo điều kiện cho Nhân dân đón Tết.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo cho quân và dân các dân tộc trong tỉnh được vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dịp Tết diễn ra sôi động, hàng hóa phong phú phục vụ Nhân dân. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui xuân, đón Tết diễn ra sôi động. Các hoạt động về an sinh xã hội được chăm lo từ rất sớm, kịp thời, nhất là chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, các hộ đồng bào sinh sống trên sông, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được chăm lo. Nhân dân càng thêm tin tưởng, phấn khởi vào những thành tựu đạt được của quê hương, đất nước, nhất là của tỉnh trong năm 2022. Tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; tin tưởng vào tương lai và tiền đồ phát triển của quê hương, đất nước.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Các đại biểu dự hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, với tinh thần không ăn Tết vui xuân kéo dài, mà phải bắt tay ngay vào triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, các ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết; chỉ đạo sản xuất vụ chiêm Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn giá cả hàng hóa sau Tết, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, găm hàng nhằm đẩy giá lên cao và thu lời bất chính; tiếp tục tăng cường đấu tranh ngăn chặn đối với các hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình

Chỉ đạo thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công lễ, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 theo đúng kế hoạch đảm bảo chăm sóc để các cây được trồng sinh trưởng tốt; tổ chức thành công lễ khởi công các dự án mới, lễ ra quân sản xuất đầu năm Quý Mão theo kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và UBND tỉnh đã giao cho các ngành, các địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, du xuân, đón Tết bảo đảm văn minh, lịch sự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; tăng cường quản lý việc tổ chức lễ hội, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động; bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Các lực lượng vũ trang thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống tội phạm, chủ động phòng ngừa, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, nhất là những nơi diễn ra các hoạt động lễ hội; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công công tác giao quân năm 2023. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về những thành tựu phát triển của quê hương, đất nước, cũng như nêu lên những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng rằng phát huy những kết quả đạt được năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 với tinh thần cao hơn năm 2022.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]