(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-12, dưới sự điều hành của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII đã tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Tập trung thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Sáng 12-12, dưới sự điều hành của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII đã tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Tập trung thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động số 135/KH-UBND ngày 15-9-2016 của UBND tỉnh (gọi tắt là Kế hoạch 135) về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ-TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết 05) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh còn chậm, đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết: Sau 3 năm thực hiện Kế hoạch 135, công tác BVMT của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định như: Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về BVMT ngày càng được nâng lên; nhân dân đã quan tâm đấu tranh, tố giác các hành vi gây ô nhiễm môi trường; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT được quan tâm, đẩy mạnh; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý tăng; chất thải nguy hại được quản lý tốt hơn thông qua việc kiểm soát nguồn phát thải, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý; nhiều dự án đã và đang triển khai, góp phần đẩy mạnh công tác BVMT trên địa bàn tỉnh… So sánh với kết quả đạt được với mục tiêu đề ra đến năm 2020 (theo Nghị quyết 05), có 7/22 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, 7/22 chỉ tiêu bước đầu đạt kết tốt, có triển vọng đạt mục tiêu đặt ra trong năm 2020.

Tập trung thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Toàn cảnh phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa được triển khai thực hiện hoặc thực hiện chậm, triển khai chưa đạt hiệu quả cao, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT chưa thường xuyên, liên tục; việc phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về BVMT giữa các cấp, các ngành còn yếu; công tác hậu kiểm sau báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt còn hạn chế. Tiến dộ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường ở các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề còn rất chậm. Tại khu vực nông thôn, vẫn còn phần lớn các trang trại, gia trại chăn nuôi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong khu chăn nuôi; chưa đầu tư các côgn tình xử lý môi tường… Việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ tiến tiến chưa thực hiện được (chủ yếu là chôn lấp, chiếm gần 90%, còn lại 10% là đốt). Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư chậm được xử lý hoặc xử lý không dứt điểm; việc triển khai thực hiện chính sách xử lý rác thải sinh hoạt còn bất cập ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống…

Tập trung thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn của HĐND tỉnh.

Về những tồn tại trên, đồng chí Giám đốc Sở TN & MT thẳng thắn nhận trách nhiệm đồng thời đề xuất các giải phát thực hiện công tác BVMT trong thời gian tới. Theo đó, sở tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp để tuyên truyền hiệu quả các quy định pháp luật về BVMT; nhân rộng các mô hình cộng đồng dân cư tự quản trong hoạt động BVMT, giám sát việc BVMT giữa các hộ gia đình và với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư; huy động các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư cho công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, đáp ứng yêu cầu về BVMT; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao các công nghệ xử lý chất thải với chi phí thấp trong xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải đồng ruộng cho người dân khu vực nông thôn. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhóm cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao…

Tập trung thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đồng chí Giám đốc Sở TN & MT.

Tại phiên chất vấn, nhiều câu hỏi được các đại biểu HĐND tỉnh gửi đến đồng chí Giám đốc Sở TN&MT liên quan đến hệ thống thu gom, xử lý nước thải nước thải tập trung các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề còn rất chậm. Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện xây udựng hệ thống thu gom xử lsy nước thải tập trng chưa linh hoạt, hiệu quả; vấn đề ô nhiễm làng nghề, đặc biệt ở các xã Hải Thanh, Hải Bình (Tĩnh Gia). Việc quy hoạch các bãi xử lý rác thải còn hạn chế, nhiều bãi rác nằm gần khu dân cư; công tác phát hiện, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường còn hạn chế…

Tập trung thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đồng chí Giám đốc Sở TN & MT.

Trả lời những nội dung của các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn, đồng chí Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Công tác BVMT theo Quyết định 491 của Thủ tướng Chính phủ là trách nhiệm của toàn dân, toàn hệ thống chính trị, ngành TN & MT là cơ quan tham mưu cho các cấp chính quyền trong công tác BVMT do vậy nên cần sự chung tay của toàn dân tham gia BVMT. Đối với vấn đề hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn bất cập đồng chí cho biết, những năm qua tỉnh thu hút đầu tư dự án trọng điểm, tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm cho nhân dân kéo theo hệ luy là môi tường ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên đến nay, toàn tỉnh mới có 3 đô thị (TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn); 1/9 khu kinh tế và khu công nghiệp (Khu công nghiệp Lễ Môn) và 1/71 cụm công nghiệp (cụm công nghiệp Thiệu Dương) có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, Sở đã đề nghị UBND tỉnh về việc xây dựng đề án về xử lý bất cập trong sản xuất của làng nghề chế biến thủy hải sản của xã Hải Thanh, Hải Bình (Tĩnh Gia) nói riêng, các xã thuộc các huyện vùng biển nói chung…Đối với vấn đề xử lý vi phạm của doanh nghiêpp, đã tiến hành thanh tra kiểm tra nhưng lực lượng thanh tra mỏng (có 7 người), toàn tỉnh 4.000 doanh nghiệp gây ô nhiễm, mỗi năm kiểm tra được 180 đơn vị là ít nên cần sự phối kết hợp với các đơn vị, địa phương và nhân dân tố giác các hành vi vi phạm về môi trường…

Kết luận nội dung này, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng báo cáo và phần trả lời chất vấn của đồng chí Giám đốc Sở TN &MT tương đối tốt, cơ bản đúng trọng tâm câu hỏi, làm rõ thực trạng nguyên nhân, giải pháp của các ngành, các cấp, trách nhiệm của các ngành các cấp và đề ra giải pháp khắc phục trong giai đoạn tới, đặc biệt nhận trách nhiệm của Giám đốc Sở trong tham mưu thực hiện chức năng của ngành trong công tác BVMT tương đối rõ ràng, cụ thể. Để công tác BVMT trong thời gia tới đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị cần tập trung thự hiện biện pháp giảm thấp nhất phát thải ra môi trường, cụ thể là những chất gây hại môi trường: rác các loại (đặc biệt là nilon); kim loại và thủy tinh; nước thải ở các nhà máy. Phân loại ra từng khu vực để xử lý các loại rác và giảm hạn chế phát thải tại khu vực đô thị và nông thôn (đồng bằng, venbiển) để có biện pháp chỉ đạo xử lý phù hợp; phân loại theo lĩnh vực sản xuất gồm khu công nghiệp, từng nhà máy, làng nghề, trong đó xác định rõ những nhà máy làng nghề ô nhiễm nặng cần xử lý ngay, đặc biệt lưu ý làng nghề ven biển: Hải Thanh, Hải Bình (Tĩnh Gia) và Ngư Lộc (Hậu Lộc). Tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy đinh của nhà nước về BVMT; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN & MT và các cơ quan chức năng khởi tố một số vụ án liên quan đến gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời có cơ chế tài chính phù hợp để giải quyết vấn đề môi trường theo tinh thần xã hội hóa. Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên tuyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vấn đề BVMT, trước hết bắt đầu từ mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]