(Baothanhhoa.vn) - Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, công tác dân vận trên địa bàn TP Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tư tưởng và hành động

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, công tác dân vận trên địa bàn TP Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tư tưởng và hành động

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020. Ảnh: P.V

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ TP Thanh Hóa đã đề ra mục tiêu trong công tác dân vận là: “Phải thu hút, tập hợp được mọi lực lượng, tạo ra được sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân, huy động các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy chế, chương trình hành động, đề án chuyên đề về công tác dân vận. Nổi bật như Chỉ thị số 01-CT/TU về “Nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng và phát triển thành phố giai đoạn 2015-2020”; Đề án số 05-ĐA/TU và Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trên địa bàn TP Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”; Chương trình hành động số 14-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa... Để các chỉ thị, nghị quyết đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực, Ban Dân vận tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiến hành kiểm tra 20 đảng bộ, chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; kiểm tra 30 đơn vị về xây dựng cơ sở vững mạnh và thực hiện quy chế dân chủ; liên quan đến kiến nghị của nhân dân...

Trong nhiệm kỳ, TP Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, nhất là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, tôn giáo, khiếu kiện, đình công..., không để xảy ra điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Cấp ủy các cấp quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức hiểu dân, gương mẫu, tận tụy với công việc; phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận, chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững.

Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến và đạt kết quả nổi bật. Bên cạnh việc tăng cường đối thoại với nhân dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các phường, xã cụ thể hóa phương châm “trọng dân, gần dân, phục vụ nhân dân” để giải quyết công việc một cách hiệu quả với thái độ niềm nở, tận tình, chu đáo. Coi trọng việc “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, từ đó người dân luôn tin tưởng, tự giác, đồng hành trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Điển hình như trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm như khu đô thị Phú Sơn, Khu đô thị mới phường Điện Biên, Khu đô thị Đông Hải, dự án Đại lộ Đông - Tây đoạn qua thành phố..., chính quyền các cấp luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Thông qua công tác dân vận chính quyền, ý thức cộng đồng của người dân ngày càng được nâng lên, nhân dân đã tích cực, chủ động phát huy nội lực để phát triển kinh tế, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết Thành ủy, HĐND thành phố đề ra.

Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Thành ủy đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng các mô hình, các phong trào thi đua thiết thực, sáng tạo, phát huy tốt vai trò của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thông qua phong trào “Dân vận khéo”, các phường, xã đã vận động nhân dân hiến trên 50.000m2 đất, đóng góp hơn 15.000 ngày công, trên 500 tỷ đồng; đầu tư, nâng cấp 182,191 km đường giao thông các tuyến phố, đường giao thông nông thôn; lát đá vỉa hè 17.925 m2; thay thế 4.550 nắp tấm đan bị hư hỏng trước cửa nhà dân; đầu tư 19,635 km các tuyến điện chiếu sáng trên các đường trục chính vào trung tâm các phường, xã là Quảng Thắng, Đông Cương, Quảng Thành, Quảng Hưng, An Hoạch... Tập trung đầu tư hệ thống điện trang trí trên các tuyến đường chính như Đại lộ Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Quảng trường Lam Sơn, Quốc lộ 1A cũ và các công viên, khuôn viên... MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã huy động nhân dân đóng góp được trên 10,9 tỷ đồng quỹ “vì người nghèo”; 5,5 tỷ đồng quỹ cứu trợ; gần 5 tỷ đồng quỹ hỗ trợ COVID-19 để hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 301 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo; thăm hỏi các hộ khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Năm 2018, mặt trận đã phối hợp với các đơn vị vận động sáp nhập phố, thôn theo kế hoạch (từ 420 phố, thôn giảm xuống còn 311 phố, thôn); xây dựng các đơn vị đạt danh hiệu kiểu mẫu. Đến nay, thành phố có 36.720/89.085 gia đình kiểu mẫu, 96.307/361.566 công dân kiểu mẫu, 41 phố, thôn kiểu mẫu, 4 trường học kiểu mẫu. Thông qua phong trào “Dân vận khéo”, thành phố đã khen thưởng cho 48 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với cách làm đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, công tác dân vận đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nhận thức về công tác dân vận của Đảng trong hệ thống chính trị ngày càng sâu sắc hơn; tinh thần trách nhiệm của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Mối quan hệ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố. Điều đáng phấn khởi là TP Thanh Hóa đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; 29/34 xã, phường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; 10/34 xã, phường không còn hộ nghèo...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong nhiệm kỳ mới, cấp ủy đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố, trọng tâm là bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Tiếp tục tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và hệ thống chính trị, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức, mị dân. Thực hiện nghiêm các quy định về dân chủ ở công sở; công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân và xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống nhân dân. Thường trực cấp ủy tổ chức giao ban định kỳ với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức hội quần chúng để định hướng hoạt động cho các tổ chức, đơn vị; thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm tiêu chuẩn, năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nhất là kỹ năng vận động quần chúng nhân dân.

Đối với chính quyền các cấp, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; xây dựng tác phong làm việc thân thiện, cởi mở, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thạo việc, tận tâm với nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp giữa chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong công tác triển khai, thực hiện các dự án, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong nhân dân, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về phúc lợi, an sinh xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với phương châm mỗi đoàn thể lựa chọn và đăng ký một phong trào trọng tâm, hướng hoạt động về địa bàn dân cư. Xây dựng và phát động nhiều phong trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia. Hằng năm có đánh giá sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt trong phong trào “Dân vận khéo”.

Trịnh Thị Hoa

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa


Trịnh Thị Hoa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]