(Baothanhhoa.vn) - Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Thanh Hóa đã chung sức, đồng lòng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố đề ra. Kết quả đó tạo đà rất lớn để TP Thanh Hóa hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến thời điểm này, TP Thanh Hóa đã hoàn thành và vượt 14/30 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tạo bước đột phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX

Năm 2019, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Thanh Hóa đã chung sức, đồng lòng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố đề ra. Kết quả đó tạo đà rất lớn để TP Thanh Hóa hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến thời điểm này, TP Thanh Hóa đã hoàn thành và vượt 14/30 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tạo bước đột phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX

Khu vực trung tâm TP Thanh Hóa nhìn từ trên cao. Ảnh: Hòa Bình

Nổi bật là, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 17,9% (vượt 0,2% kế hoạch); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 57.800 tỷ đồng, vượt 0,2% kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ, chiếm 53,2% tổng mức hàng hóa và dịch vụ của tỉnh. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 33.854 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1.667 triệu USD (tăng 21% so với cùng kỳ). Thu ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.288 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; thu ngân sách thành phố ước đạt 3.009 tỷ đồng (vượt 15% dự toán tỉnh giao). Sản xuất công nghiệp giữ được tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 38.625 tỷ đồng (tăng 15,9% so với cùng kỳ). Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với tiềm năng, thế mạnh của từng phường, xã, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 3.652 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Năm 2019, TP Thanh Hóa thành lập mới 1.300 doanh nghiệp (vượt 8,3% kế hoạch); hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 29/34 xã, phường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, 5 xã, phường còn lại đang đăng ký Văn phòng vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh thẩm định. Đặc biệt, dù không nằm trong chỉ tiêu tỉnh giao nhưng thành phố có 10/34 xã, phường không còn hộ nghèo.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động du lịch, lễ hội gắn với các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, trong năm đã thu hút 2,68 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 4.000 tỷ đồng. Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, đã giải quyết việc làm mới cho 29.206 lao động, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao 84%. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên; chất lượng giáo dục được nâng cao ở các cấp học, trong đó thành tích về giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững (xếp thứ 2 toàn tỉnh). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tập trung mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự, hoạt động tín dụng đen, triệt xóa các đường dây ổ nhóm cờ bạc hoạt động với quy mô lớn.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhiều chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đều sát thực, hướng đến lợi ích của người dân. Thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, TP Thanh Hóa đã giảm từ 37 xã, phường xuống còn 34 xã, phường, góp phần tinh gọn bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Những kết quả đạt được đã khẳng định năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt của các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, niềm tin của nhân dân được củng cố đã tạo đà, động lực, khí thế mới để TP Thanh Hóa hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tạo bước đột phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX

Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Ảnh: Hòa Bình

Là trung tâm đô thị của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP Thanh Hóa luôn nhận thức rõ rằng thành phố không chỉ phát triển vì mình, mà còn vì sự phát triển chung của cả tỉnh. Vì vậy trong năm 2020, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội, TP Thanh Hóa tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để bứt phá mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra; trong đó tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 18,5%, giá trị xuất khẩu đạt 1.750 triệu USD, huy động vốn đầu tư phát triển đạt 34.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng, tăng thu ngân sách đạt 15% trở lên, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ đô thị hóa đạt 93%... Theo đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, từng cán bộ, đảng viên và người dân thành phố cần tập trung cao, thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ gắn với khai thác và phát huy tối đa giá trị các di sản văn hóa; triển khai tuyến phố đi bộ Phan Chu Trinh tại phường Điện Biên, tuyến đường hoa từ Quảng trường Hàm Rồng đến động Tiên Sơn....

Hai là, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục đầu tư, sớm triển khai các dự án. Thực hiện đầu tư trước hạ tầng kỹ thuật các mặt bằng quy hoạch tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. Huy động nguồn vốn, tập trung cho công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng; mở các đợt cao điểm giải phóng mặt bằng, hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch theo cam kết với nhà đầu tư, chủ đầu tư và các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trong năm 2020. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại 12 khu dân cư đã tồn tại kéo dài nhiều năm.

Ba là, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất. Xây dựng kế hoạch thu ngân sách đối với từng sắc thuế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trốn thuế, gian lận thuế; rà soát các đơn vị còn nợ đọng thuế... Ưu tiên nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các mặt bằng để tổ chức đấu giá, phấn đấu tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt 1.600 tỷ đồng.

Bốn là, khai thác tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, xây dựng thành phố có kết cấu hạ tầng kỹ thuật từng bước hiện đại, đồng bộ, phát triển bền vững. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các mặt bằng tái định cư và đấu giá đất. Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cho các xã lên phường, phấn đấu năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa đạt 93%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX đề ra. Ưu tiên nguồn lực xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu năm 2020 tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93,2%. Tập trung các nguồn lực để chỉnh trang đô thị; xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố.

Năm là, phối hợp với các ban, sở, ngành cấp tỉnh, tập trung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, gắn với triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng TP Thanh Hóa hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh - thông minh”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao tầm nhìn và chất lượng trong việc lập, triển khai thực hiện quy hoạch phát triển đô thị.

Sáu là, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, diễn biến, âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử xấu, chủ động phòng ngừa từ xa, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động biểu tình, đình công, gây rối an ninh trật tự, không để hình thành điểm nóng. Thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp, triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng diễn ra trong năm 2020.

Bảy là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; tập trung cao cho việc xây dựng nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng cụ thể, sâu sát, rõ người, rõ việc; nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

TP Thanh Hóa bước vào năm 2020 và đón Xuân Canh Tý với một tâm thế mới. Mỗi tổ chức đảng, đảng viên và người dân thành phố hãy nỗ lực, quyết tâm hành động với tinh thần kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, hiệu quả, chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển thành phố hiện đại, bền vững, xứng đáng là trung tâm đô thị của tỉnh, là đô thị động lực có sức lan tỏa, hấp dẫn của vùng Bắc Trung bộ.

Lê Anh Xuân

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa


Lê Anh Xuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]