(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-6, UBND tỉnhThanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 6 – 2019 để thông qua tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cao nhất từ trước đến nay

Ngày 20-6, UBND tỉnhThanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 6 – 2019 để thông qua tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cao nhất từ trước đến nay

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, tình hình kinh tế- xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 nhìn chung ổn định và có bước phát triển tương đối tích cực, nhiều chỉ tiêu đến nay đã đạt 50% kế hoạch hoặc hơn, có triển vọng hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Cụ thể, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng ước đạt 22,18% (cùng kỳ năm trước là 8,85%), đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 2,47%, tăng 1,5%; dịch vụ giảm 4,67%; thuế sản phẩm tăng 4,8% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc, số lượt khách du lịch tăng 23,2% và bằng 68,8% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 13.696 tỷ đồng, bằng 51% dự toán năm và tăng 88% so với cùng kỳ. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được chú trọng, đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 110 dự án (3 Dự án FDI) với tổng vốn đăng ký đạt 13.774 tỷ đồng và 44,3 triệu USD. Chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao, đứng thứ 2 cả nước về số giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi THPT Quốc gia năm 2019 với 7 giải nhất.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cao nhất từ trước đến nay

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến vào vào cáo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: Tỷ lệ đô thị hóa còn thấp; tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, kéo dài; kết quả công tác phát triển doanh nghiệp còn thấp; vẫn còn tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân; tình trạng quá tải tại các bệnh viện công lập; tỷ lệ doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội tăng...

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cao nhất từ trước đến nay

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương nêu những thuận lợi, khó khăn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo, song yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu khó hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh để có kế hoạch cụ thể cho từng chỉ tiêu. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với nông nghiệp, phải tập trung bảo vệ sản xuất trước nguy cơ dịch bệnh, thiên tai; tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; khẩn trương hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại theo quy định, không được tái đàn nếu vẫn còn dịch, nhất là đối với chăn nuôi nông hộ, quy mô nhỏ. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, rà soát, xây dựng kế hoạch, chuẩn mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư của doanh nghiệp và đầu tư công, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động tối đa nguồn lực cho phát triển; chuẩn vị tốt mọi điều kiện để tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư dự kiến diễn ra vào tháng 9. Tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư thu hút doanh nghiệp xuất, nhập hàng qua Cảng Nghi Sơn. Tập trung thực hiện các biện pháp về thu ngân sách.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 - NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong chương trình hành động từ đầu năm về thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, phát triển doanh nghiệp, quản lý môi trường và thu gom xử lý chất thải rắn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; công tác bảo vệ môi trường. Các thành viên UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành phát huy trách nhiệm cao nhất trong lĩnh vực được phân công phụ trách, chủ động tham mưu các giải pháp quản lý, giải quyết khó khăn vướng mắc, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cao nhất từ trước đến nay

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng được nghe Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về việc thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, qua rà soát, toàn tỉnh có 143 đơn vị xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi sắp xếp, trong đó có 69 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp do chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn. Trên địa bàn các đơn vị sắp xếp có 2.881 cán bộ, công chức cấp xã, 8.478 viên chức trường học, 639 nhân viên y tế, 2.610 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 559 đơn vị hành chính cấp xã gồm 496 xã, 34 phường, 29 thị trấn (giảm 76 đơn vị). Liên quan đến vấn đề này, nhiều ý kiến cho rằng, trong quá trình thực hiện về cơ bản cán bộ và nhân dân đồng tình. Tuy nhiên về tâm tư, nguyện vọng chủ yếu của một số vướng mắc lớn là công tác bố trí sắp xếp cán bộ, việc đặt tên và lựa chọn trụ sở của đơn vị hành chính…

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát, nghiên cứu, giải trình cụ thể những vấn đề còn băn khoăn. Về chính sách, thống nhất hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ của tỉnh trên cơ sở các tham khảo các quy định tại Nghị định 108 về tinh giản biên chế. Nghiên cứu cụ thể đối tượng đủ năm bảo hiểm chờ đến tuổi nghỉ hưu, đối tượng về một lần, trình UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cao nhất từ trước đến nay

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận và cho ý kiến về một số dự thảo: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán năm 2019; Ban hành mức giá dịch vụ và mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Bổ sung các dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2019

Ngày 21-6, UBND tỉnh tiếp tục họp để thông qua nhiều đề án, nội dung quan trọng khác.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]