(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hoằng Hóa đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS. Từ đó, kịp thời ngăn ngừa những sai phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng sức chiến đấu từ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hoằng Hóa đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS. Từ đó, kịp thời ngăn ngừa những sai phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tăng sức chiến đấu từ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Hoằng Hóa thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan tới nội dung cần kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ huyện Hoằng Hóa có 12.111 đảng viên, sinh hoạt ở 80 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 56 đảng bộ và 24 chi bộ trực thuộc huyện ủy. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, hằng năm UBKT Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy triển khai kịp thời các văn bản, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác KTGS; tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KTGS, phân công cấp ủy viên phụ trách các cuộc KTGS và triển khai thực hiện. UBKT xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình KTGS theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp và UBKT trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã tiến hành trên 140 cuộc KTGS đối với hơn 400 lượt tổ chức đảng và hơn 1.700 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 34 đoàn tiến hành 17 cuộc KTGS đối với 75 tổ chức đảng trực thuộc. Điển hình như các cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng trọt trong nông nghiệp; chương trình phát triển du lịch và dịch vụ giai đoạn 2016-2020; chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; sáp nhập thôn và thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực; giám sát việc quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản...

UBKT Huyện ủy, UBKT cơ sở và các chi bộ đã tiến hành 42 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 133 đảng viên. Kết quả có 1 tổ chức đảng và 60 đảng viên có khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và 39 đảng viên, cảnh cáo 10 đồng chí, cách chức 4 đồng chí, khai trừ 7 đồng chí. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 7 đồng chí, UBKT Huyện ủy 17 đồng chí, đảng ủy cơ sở 26 đồng chí và chi bộ kỷ luật 10 đồng chí.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, cũng được UBKT Huyện ủy quan tâm, UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 45 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiến nghị, trong đó có 11 đơn phải giải quyết theo thẩm quyền, đã giải quyết 100%, không còn đơn, thư tồn đọng.

Chúng tôi về Đảng bộ xã Hoằng Lưu, được đồng chí Lương Hữu Hoan, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Nhờ quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng về công tác KTGS của Trung ương và của cấp trên, công tác KTGS được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng. Sau các cuộc KTGS, cấp ủy đã dành thời gian nghe UBKT và các đoàn KTGS báo cáo kết quả, cho ý kiến chỉ đạo, những nội dung thuộc thẩm quyền thì cấp ủy đã ban hành kết luận, đồng thời chỉ đạo, định hướng để UBKT thực hiện theo quy định và thông báo đến đối tượng được KTGS để tổ chức thực hiện, nếu có vi phạm đến mức phải xử lý thì tiến hành theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ kết quả công tác KTGS của Đảng được tiến hành thường xuyên nên đã giúp cho việc phòng ngừa các vi phạm nhỏ không trở thành các vi phạm lớn. Nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng. Là một xã về đích nông thôn mới năm 2017 nhưng cấp ủy không chủ quan bằng lòng với kết quả ấy mà đã và đang tiếp tục chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác KTGS. Vì vậy, tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo giảm đáng kể, đoàn kết trong Đảng và nhân dân được nâng lên, đảng bộ được cấp trên công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Xã Hoằng Châu - đơn vị được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới chậm hơn so với các đơn vị khác. Song, ban thường vụ đảng ủy đã ghi nhận đánh giá rất cao sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và vai trò của công tác KTGS để cán bộ, đảng viên chấp hành quy định nêu gương ở cơ sở, điểm nổi bật là việc gương mẫu hiến đất, tháo dỡ cổng, tường rào để mở rộng giao thông nông thôn. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã hiến 22.950 m2 đất, trong đó có 22.500 m2 đất nông nghiệp, 450m2 đất ở; tháo dỡ 7 cổng, trên 500m tường rào; hiến 3.500 ngày công lao động; đóng góp 14,9 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục nhà văn hóa thôn, đường giao thông, đình làng. Điều đáng chú ý là vai trò của UBKT đảng ủy xã đã chủ động nắm tình hình phát hiện và tiến hành kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần ổn định tình hình cơ sở.

Từ kết quả công tác KTGS nêu trên, đồng chí Hoàng Hải Thanh, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hoằng Hóa, cho biết: Cấp ủy, UBKT các cấp trong đảng bộ đã làm tốt việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. UBKT các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; cấp ủy, UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh việc chỉ đạo UBKT cơ sở, UBKT Huyện ủy xác định hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác KTGS cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, những năm qua công tác KTGS trên địa bàn huyện luôn được cấp ủy các cấp và UBKT cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và 3 cá nhân của UBKT Huyện ủy được các cấp khen.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác KTGS, Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Hoằng Hóa chỉ đạo cấp ủy và UBKT cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng đến cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật của Đảng. Tăng cường các hoạt động KTGS việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên, trọng tâm là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, như: Tài chính - ngân sách, xây dựng cơ bản, đất đai. Tăng cường nắm bắt tình hình, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý ngay những vi phạm từ lúc mới phát sinh, hạn chế đơn thư, khiếu kiện. Thông qua KTGS phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời động viên và nhân rộng. Đồng thời, chỉ rõ những bất cập, những sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Đối với tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, phải xử lý nghiêm, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, không nể nang, né tránh để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ.

Bài và ảnh: Tô Dung {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]