(Baothanhhoa.vn) - Để ngăn ngừa những vi phạm trong thu - chi trong các nhà trường, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư nhằm phát hiện kịp thời  các dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh những sai phạm trong thu - chi ở các trường học

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh những sai phạm trong thu - chi ở các trường học

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Như Xuân đã thực hiện nghiêm túc các kết luận sau kiểm tra, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ rõ.

Để ngăn ngừa những vi phạm trong thu - chi trong các nhà trường, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư nhằm phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Phó Chánh Thanh tra huyện Như Xuân, cho biết, trong tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm, Thanh tra huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện nội dung thanh tra về thu - chi tài chính trong các trường học trên địa bàn. Từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019, Thanh tra huyện đã thực hiện 7 cuộc thanh tra tại 10 đơn vị, trong đó có 3 cuộc tại 4 đơn vị trường học là: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện, Trường Mầm non xã Thanh Quân, Trường Tiểu học và THCS xã Cát Vân và Trường Mầm non xã Cát Vân. Qua thanh tra nhằm đánh giá đúng các kết quả, ưu điểm của các đơn vị để phát huy, đồng thời đã phát hiện những vi phạm để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Theo kết quả thanh tra đã được kết luận, trong 2 năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019 tại Trường Mầm non xã Cát Vân còn một số thiếu sót, khuyết điểm đó là: Quy trình thực hiện việc thu - chi xã hội hóa có những lúc chưa thực hiện nghiêm theo quy định, cụ thể như việc chi vượt số tiền trực trưa trong công tác bán trú, việc điều chỉnh danh mục chi xã hội hóa giáo dục chưa được sự thống nhất của các cấp nhưng nhà trường vẫn tiến hành thực hiện; chưa niêm yết công khai các khoản thu - chi được tài trợ theo quy định, ban giám hiệu nhà trường không căn cứ số thu nguồn xã hội hóa năm học 2018 - 2019 dẫn đến vượt chi số tiền 11,69 triệu đồng... Kết luận thanh tra đã kiến nghị chủ tài khoản chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành thu hồi số tiền 25,08 triệu đồng về tài khoản nhà trường để quản lý, sử dụng, theo dõi theo quy định hiện hành; khắc phục bổ sung, hoàn chỉnh những thiếu sót, hạn chế đã được chỉ rõ, tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan...

Qua kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), lãng phí đối với chi bộ và một số cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ Trường Dân tộc nội trú huyện trong năm 2018 (thời gian kiểm tra từ 1-1-2016 đến 30-12-2017), đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã phát hiện một số thiếu sót, khuyết điểm. Thông báo kết luận của đoàn kiểm tra chỉ rõ: Đối với ban giám hiệu nhà trường, việc quản lý thu – chi kinh phí có khoản chưa chặt chẽ, không đúng theo quy định Thông tư số 60/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính như: Một số phiếu chi tiền không có đủ chứng từ gốc, trong 2 năm 2016, 2017 đã chi thừa hơn 63,698 triệu đồng (về bảng lương chung, chế độ kế toán, chế độ học sinh theo Quyết định số 85/QĐ-CP...). Kết quả kiểm tra chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời yêu cầu đối với chi bộ trường phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với công tác PCTN, lãng phí; yêu cầu ban giám hiệu nhà trường tăng cường quản lý các khoản thu - chi theo quy định, thu hồi số tiền chi thừa chế độ, nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện số tiền 63,698 triệu đồng; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xảy ra những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra...

Đồng chí Lô Thị Lưu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Như Xuân, cho biết: Chi bộ và ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện nghiêm túc kết luận thông báo kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy, có biện pháp khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế. Chúng tôi đã tiến hành kiểm điểm kế toán, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Về số tiền chi thừa, chúng tôi đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện. Đồng thời chi bộ, ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, coi trọng công tác kiểm tra trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, từ đó góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của nhà trường.

Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2019, từ đầu năm nay, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đã triển khai tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29-5-2009 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo” tại UBND các huyện miền núi; các trường dân tộc nội trú; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Ban Dân tộc tỉnh. Qua giám sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, trong đó bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Việc hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách của các ngành, các cấp chưa đầy đủ, kịp thời. Một số địa phương còn lúng túng trong việc lập, thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ cho học sinh; một số trường chi chưa đúng với quy định như: Chi tiền tết, tiền tàu xe. Chi trang cấp hiện vật, chi học phẩm chưa có sự hướng dẫn nên mỗi huyện chi khác nhau, có huyện chi cao hơn so với thực tế; chi học bổng cho học sinh năm cuối cấp (lớp 9 và lớp 12) chưa có sự thống nhất, có trường chi 9 tháng, trường chi 10 tháng, trường chi 11 tháng. Chi khen thưởng chưa đúng quy định. Công tác thanh tra, nhất là thanh tra chuyên ngành còn ít; nên việc nắm bắt tình hình thực hiện các chính sách ở cơ sở còn hạn chế; phát hiện, xử lý những vấn đề vướng mắc để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chưa kịp thời... Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có những kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền nhằm thực hiện tốt hơn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, nhất là trong việc quản lý tài chính, các khoản thu – chi huy động đóng góp từ xã hội hóa đã có tác động tích cực, góp phần phát hiện các dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh kịp thời; phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục; đồng thời giúp cho ngành giáo dục và các nhà trường thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Hà Minh


Hà Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]