(Baothanhhoa.vn) - Quán triệt và thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TBTW ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị về công tác tổ chức Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT, ngày 16-9-2009 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn triển khai CVĐ; Kế hoạch số 18/KH-MTTW-BCĐTW, ngày 8-12-2009 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về tổ chức thực hiện CVĐ; ngày 9-7-2014, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 22-2-2016 của UBND tỉnh về triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016-2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Công nhân Công ty CP Dụng cụ thể thao Dellta (thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa) trong ca sản xuất. Ảnh: Phan Nga

Quán triệt và thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TBTW ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị về công tác tổ chức Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT, ngày 16-9-2009 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn triển khai CVĐ; Kế hoạch số 18/KH-MTTW-BCĐTW, ngày 8-12-2009 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về tổ chức thực hiện CVĐ; ngày 9-7-2014, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 22-2-2016 của UBND tỉnh về triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016-2020.

Có thể nói rằng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến các bản, làng; từ doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh (SXKD) dịch vụ đến nhân dân.

Qua 10 năm triển khai, CVĐ đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng DN. Sức lan tỏa mạnh mẽ của CVĐ đã tạo thói quen ưu tiên trong mua sắm, sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, thương hiệu Việt, coi đó là thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt Nam.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, BCĐ thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, công nhân lao động, đoàn viên, hội viên của ngành, tổ chức mình, cũng như trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức, cũng như nhận được sự đồng tình, ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, DN và đông đảo nhân dân, tác động không nhỏ làm thay đổi hành vi, thói quen, văn hóa tiêu dùng của người dân. Các cơ quan quản lý Nhà nước đã có nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện CVĐ gắn với các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở địa phương. CVĐ đã góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội của DN, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN phát triển cả về quy mô, số lượng và hoạt động SXKD, từ đó tạo nhiều công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hàng Việt Nam ngày càng được chú trọng hơn về chất lượng, mẫu mã, dịch vụ. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến hàng Việt, người SXKD ngày càng coi trọng, phát huy tốt hơn trách nhiệm, lương tâm của mình trong việc bảo đảm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của mình và quyền lợi của người tiêu dùng. Tâm lý sính hàng ngoại, thiếu hiểu biết trong tiêu dùng, gian dối trong SXKD thương mại đã từng bước được khắc phục...

Để đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành, các DN tổ chức nhiều hoạt động bán hàng Việt khuyến mại, tổ chức các hội chợ, triển lãm. Trong 10 năm đã tổ chức 178 hội chợ thương mại; 34 phiên chợ hàng Việt tại các huyện: Thọ Xuân, Yên Định, Đông Sơn,Thạch Thành, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Như Thanh, Nga Sơn. Khuyến khích các DN phát triển hệ thống các cửa hàng, đại lý tại tất cả các địa phương trong tỉnh với nguồn hàng chiếm hơn 80% là hàng Việt có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng bảo đảm, giá cả phù hợp, giúp người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận hàng hóa trong nước, trong tỉnh sản xuất. Qua kênh phân phối hàng hóa tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, người dân đã nhận thức được đầy đủ hơn về tinh thần và ý nghĩa của CVĐ, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và việc ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Các DN cũng đẩy mạnh hoạt động kết nối với các cửa hàng bán lẻ, đại lý, mở rộng mạng lưới cung ứng hàng hóa bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng.

Bên cạnh đó, BCĐ đã phối hợp cùng mặt trận, các đoàn thể các cấp tích cực tổ chức các hoạt động giám sát, kiểm tra việc bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng. Phối hợp với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước về giá, tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhà phân phối, kinh doanh trong việc chấp hành quy định về đăng ký, kê khai hàng hoá, niêm yết giá. Nhiều vụ việc vi phạm đã được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, có tác dụng tích cực trong việc giáo dục đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của người SXKD dịch vụ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân dùng hàng Việt trong 10 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, việc đẩy mạnh sản xuất và cung ứng hàng hóa, sản phẩm trong tỉnh sản xuất được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho các DN trong tỉnh thử nghiệm nhiều đề tài khoa học, nhiều phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh với hàng trong nước; giá cả hợp lý, phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là phục vụ đồng bào các dân tộc miền núi...

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, trong những năm tiếp theo việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện CVĐ cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của CVĐ, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cũng như quảng bá, giới thiệu chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam. Tiếp tục tổ chức triển khai Quyết định số 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 25/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát thị trường để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ DN; khuyến cáo, cung cấp thông tin hỗ trợ DN xây dựng chiến lược phát triển, phương án SXKD, dịch vụ vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hoá, vừa đáp ứng thị hiếu, có giá cả phù hợp với khả năng của người tiêu dùng trong tỉnh. Coi trọng đẩy mạnh các hoạt động tham gia bình ổn giá cả thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn giá theo quy định của Nhà nước, tạo môi trường sản xuất hàng hoá lưu thông và tiêu dùng lành mạnh. Tổ chức tốt đưa hàng Việt Nam, hàng sản xuất trong tỉnh đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tổ chức hội chợ, triển lãm giới thiệu hàng Việt Nam, sản phẩm mới do các đơn vị, DN trong tỉnh sản xuất...

Tập trung phát triển thị trường trong tỉnh đối với các hàng hóa sản xuất trong nước

Sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, từ đó định hướng và tạo thói quen cho người dân có ý thức trong ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Sở Công Thương xác định nhóm giải pháp trọng tâm là phát triển thị trường trong tỉnh đối với các hàng hóa sản xuất trong nước.

Để đạt mục tiêu trên, trong những năm qua, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin bổ ích về hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh; về thị trường, giá cả, những thông tin về chất lượng hàng hóa cũng như tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp nhận, tư vấn, giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của người tiêu dùng. Thiết lập các kênh phân phối hàng hóa bao phủ rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, bao gồm 398 chợ, 30 siêu thị và 4 trung tâm thương mại với hơn 80% hàng hóa sản xuất trong nước. Tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt”; tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các hội nghị kết nối cung – cầu sản phẩm nông sản tỉnh Thanh Hóa. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận trong hoạt động kinh doanh... Việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đã tạo chuyển biến tích cực trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên thị trường nội địa, góp phần củng cố lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng Việt Nam.

Lữ Minh Thư

Phó Giám đốc Sở Công Thương,

Phó trưởng BCĐ CVĐ

Liên kết với các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt để mở rộng, phát triển mạng lưới kinh doanh

Sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Doanh nghiệp (DN) luôn mong muốn không chỉ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà người nước ngoài cũng thích dùng hàng Việt.

Muốn vậy, DN phải làm ra sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý và mỗi người tiêu dùng thay đổi nhận thức, bỏ tư tưởng sính ngoại, yêu và tin dùng hàng Việt. Là DN được tỉnh giao nhiệm vụ cung ứng hàng hóa cho đồng bào các dân tộc ở 11 huyện miền núi, trong 10 năm qua, Công ty CP Tập đoàn miền núi luôn bảo đảm 100% nguồn hàng phục vụ đồng bào là hàng Việt Nam có chất lượng tốt. Ngoài việc lựa chọn các mặt hàng bảo đảm chất lượng, giá cả cạnh tranh của các thương hiệu Việt có uy tín, công ty không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên tại 11 siêu thị, 2 cửa hàng tự chọn.

Với hơn 80% lượng hàng hóa bày bán trong siêu thị, cửa hàng là hàng sản xuất trong nước, công ty luôn áp dụng các chính sách ưu đãi đối với các nhà cung cấp của Việt Nam. Các siêu thị dành một gian trưng bày riêng biệt, bắt mắt các sản phẩm Việt có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để người tiêu dùng dễ nhận biết; làm việc với các nhà sản xuất tổ chức các đợt khuyến mại, tri ân khách hàng tin dùng hàng Việt... Để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về hàng Việt, cùng với sự cam kết về chất lượng và giá cả, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương tham gia các hội thảo, diễn đàn liên kết với các DN sản xuất hàng Việt để mở rộng, phát triển mạng lưới kinh doanh, bắt kịp sự phát triển của xã hội...

Đầu Khắc Tiến

Phó tổng Giám đốc Công ty

CP Tập đoàn miền núi

Người kinh doanh rất cần chữ tâm

Sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”Hội nhập, hàng hóa trong nước sẽ không phải một mình một thị trường nữa mà phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm đến từ các nước trong khu vực cũng như từ các nền kinh tế lớn khác trên thế giới.

Bởi vậy, muốn người Việt tin dùng sản phẩm của mình làm ra trước hết người kinh doanh phải có tâm, chỉ khi có tâm, họ mới chiếm lĩnh được niềm tin của người tiêu dùng.

Với bề dày hơn 30 năm hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bia mang thương hiệu bia Hà Nội, bia Thanh Hóa, chúng tôi luôn ý thức rất cao trong vấn đề đổi mới, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, thay đổi nhãn mác, mẫu mã sản phẩm, thay đổi phương thức kinh doanh nhằm mang tới quý khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Công tác phát triển thị trường được coi là nhiệm vụ trọng tâm, do đó, công ty có chủ trương chỉ đạo giám sát và kiểm soát thị trường với mục tiêu tăng cường giữ vững, mở rộng thị trường tiêu thụ; xây dựng và phát triển tốt hệ thống phân phối; tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh; nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp với xu thế tiêu dùng, tạo ra ưu thế cạnh tranh trên thị trường, chú trọng phát triển dòng bia cao cấp... vì vậy, sản phẩm của công ty ngày càng được đa dạng hóa, đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân, được người tiêu dùng đón nhận và tin dùng.

Đỗ Trường Giang

Phó Giám đốc Công ty CP

Bia Hà Nội - Thanh Hóa

Khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt Nam

Sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Kể từ khi triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, doanh nghiệp cũng đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước người tiêu dùng.

Hàng hóa chất lượng, đa dạng, mẫu mã đẹp, giá thành vừa với túi tiền người tiêu dùng, nhất là với người lao động. Đặc biệt, hàng hóa được đưa vào siêu thị, các hội chợ thương mại đã được tuyển chọn kỹ càng hơn, nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thương hiệu bán lẻ, khiến người tiêu dùng khá an tâm khi chọn mua hàng hóa. Các mặt hàng thuộc diện bình ổn thị trường hoàn toàn là hàng sản xuất trong nước. Một số cửa hàng xây dựng niềm tin tiêu dùng bằng việc treo biển hiệu “Made in Việt Nam” cho thấy hàng hóa Việt Nam cũng như nhu cầu hàng Việt đang thật sự lớn dần. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn về hàng hóa Việt Nam, đó là tính ổn định, chất lượng, giá cả nhiều mặt hàng chưa phù hợp; hàng giả, hàng nhái mặc dù được tăng cường kiểm soát vẫn đang diễn biến phức tạp. Hàng lậu có nguồn gốc từ nước ngoài vẫn tìm mọi cách để tràn vào thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng chúng tôi mong muốn các cơ quan, chính quyền địa phương vào cuộc kịp thời, để cuộc vận động nhiều ý nghĩa này tiếp tục tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt Nam.

Lê Thị Hoa

(Phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa)

Nguyễn Văn Tuấn,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh,

Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”


Nguyễn Văn Tuấn,

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]