(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng được tổ chức sáng ngày 3-2-2021.

Sớm thực hiện thành công “khát vọng thịnh vượng”, trở thành tỉnh phát triển toàn diện và “kiểu mẫu” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn

Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng được tổ chức sáng ngày 3-2-2021.

Sớm thực hiện thành công “khát vọng thịnh vượng”, trở thành tỉnh phát triển toàn diện và “kiểu mẫu” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: M.H)

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các đồng chí đại biểu! Thưa toàn thể Hội nghị!

Hôm nay, sau hơn 01 ngày Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc và ngay sau khi Trung ương tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng - Tỏa sáng” chào mừng thành công Đại hội; chúng ta vui mừng, phấn khởi tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa và rất kịp thời, được tổ chức đúng vào ngày kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03-02-1930 - 03-02-2021).

Như chúng ta đã biết, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, trước Tổ quốc, trước Nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch.

Đại hội lần này diễn ra sau hơn 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hơn 75 năm quốc khánh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và hơn 35 năm kể từ khi đổi mới. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Có thể khẳng định rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc và quyết định sự phát triển đi lên của đất nước. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đã và đang cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng lớn lao đưa Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, Nhân dân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Đóng góp vào thành công chung của Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội lần này có 35 đại biểu. Là một trong sáu đoàn đại biểu các Đảng bộ trực thuộc Trung ương có số lượng đại biểu tham dự Đại hội đông nhất.

Mang trong mình khát vọng và ý chí vươn lên mạnh mẽ của gần 230 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh và 3,67 triệu người dân Thanh Hóa, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh và mỗi đại biểu luôn ý thức đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân, trước sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước; vì vậy, mỗi đại biểu đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chương trình, nội quy, quy chế và các quy định của Đại hội; đem tài năng, sức lực, đóng góp trí tuệ và phản ánh đầy đủ tiếng nói, ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tham gia xây dựng và quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng, của đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại biểu, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời, luôn quan tâm theo dõi, đồng hành, ủng hộ hoạt động của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, trong tổng số 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thanh Hóa chúng ta có 05 đồng chí là người con của quê hương, đó là:

1- Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng;

2- Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

3- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

4- Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam;

5- Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Đây không chỉ là vinh dự của bản thân mỗi đồng chí, mà lớn hơn là niềm tự hào của quê hương Thanh Hóa chúng ta. Bản thân tôi luôn ý thức sâu sắc rằng, vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Trên cương vị công tác mới, tôi nguyện đoàn kết, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ năng lực, hết lòng, hết sức đi theo Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân, vì sự phát triển của quê hương, đất nước; luôn trăn trở với nhiệm vụ được giao và đổi mới, tìm tòi, sáng tạo, chăm lo cho sự nghiệp chung, lấy ấm no, hạnh phúc, sự hài lòng của Nhân dân và sự phồn vinh, thịnh vượng của quê hương, đất nước làm mục tiêu phấn đấu.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, kính mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các đồng chí cán bộ lão thành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban, ngành, các địa phương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang trong tỉnh để tôi có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao cho.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Thời gian đón mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đến rất gần, công việc đang hết sức khẩn trương, đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, tạo đà, tạo thế và nền tảng vững chắc để chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58, ngày 05-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề chúng ta cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 48, ngày 09-12-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02, ngày 28-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết năm 2021; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, đại dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới; đặc biệt Vaccine phòng bệnh chưa được sử dụng rộng rãi nhưng đã xuất hiện chủng vi rút mới có khả năng lây lan mạnh hơn vi rút SARS-CoV-2. Ở nước ta, sau một thời gian kiểm soát tốt tình hình, dịch bệnh đang bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp tại hàng chục địa phương. Tính đến sáng nay, ngày 03-02-2021, trên thế giới đã có khoảng 104,3 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có trên 2,2 triệu người tử vong. Ở nước ta tổng cộng đã có 1.003 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-01 đến nay là 310 ca.

Tại tỉnh ta, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, đến nay dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt; tuy nhiên, nguy cơ ca nhiễm xâm nhập và lây lan trong cộng đồng vẫn luôn thường trực, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề, việc di chuyển của người Thanh Hóa ở các vùng có dịch về quê ăn tết là rất lớn. Chính vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các phương án để đối phó với dịch bệnh; tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.

Thứ hai, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết; đồng thời, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, nhất là việc quản lý, sử dụng pháo, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và những thời gian tiếp theo. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức các hoạt động ra quân sản xuất ngay từ những ngày đầu năm, Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu và Lễ giao nhận quân năm 2021 theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Thứ ba, theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch, lộ trình đã được xác định. Trước mắt, cần tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để xác định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 23-5-2021 tới đây.

Thứ tư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, thành công của Đại hội lần này mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là phải đưa Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Ngay sau khi Trung ương có chỉ đạo về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các ban của Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ cần tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội; gắn việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với việc thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị. Kiên quyết khắc phục hiện tượng dập khuôn, sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung, sơ lược, đối phó.

Thứ năm, chúng ta đang sống trong những ngày tháng rất có ý nghĩa. Đảng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hội nghị hôm nay, được tổ chức đúng vào dịp Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang mùa xuân thứ 91 đồng hành cùng dân tộc. Không khí phấn khởi, tin tưởng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn đang lan tỏa trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, “Ý Đảng, lòng dân” đang hòa quyện. Đúng như nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Vì vậy, trên cơ sở nội dung thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền về thành công của Đại hội, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển; tăng cường thời lượng tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới, nhất là những kết quả mà đất nước và tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua; qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Bình minh của mùa xuân mới Tân Sửu 2021 đã về trên khắp mọi nẻo đường của quê hương, đất nước, mang theo biết bao tin yêu, ước vọng về một năm mới hạnh phúc, an lành, với nhiều thành tựu mới. Dẫu còn đó không ít những khó khăn, trở ngại, song chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh ta sẽ đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc Tổ quốc, sớm thực hiện thành công “khát vọng thịnh vượng” và trở thành tỉnh phát triển toàn diện và “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nhân dịp năm mới 2021 và đón Tết cổ truyền của dân tộc - Tết Tân Sửu, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí và Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị.

Tin liên quan:
  • Sớm thực hiện thành công “khát vọng thịnh vượng”, trở thành tỉnh phát triển toàn diện và “kiểu mẫu” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn
    Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn ...

    Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021) và chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 3-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được kết nối từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]