(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31-3, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các cơ quan khối nội chính Trung ương

Sáng 31-3, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các cơ quan khối nội chính Trung ương

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các cơ quan khối nội chính Trung ương

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc

Theo báo cáo, từ khi có Quy chế phối hợp, công tác phối hợp giữa 4 cơ quan được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực, khắc phục tình trạng “quyền anh, quyền tôi”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC).

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các cơ quan khối nội chính Trung ương

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các cơ quan đã tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cơ quan có thẩm quyền nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp. Tham mưu cơ chế, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; đề xuất quan điểm, nguyên tắc xử lý, cơ chế phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và trong chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh - trật tự, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tế.

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các cơ quan khối nội chính Trung ương

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, các cơ quan đã tham mưu đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp.

Phối hợp chặt chẽ trong tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; thực hiện tốt cơ chế phối hợp theo tinh thần Công văn số 23-CV/BCĐTW và các quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân, kết quả đạt được; nêu lên một số hạn chế, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp…

Tăng cường phối hợp xử lý các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Đồng chí đề nghị 4 cơ quan cần tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương về chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và CCTP theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính ngày 15-9-2021.

Đồng thời khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; thể chế về PCTN, TC, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức thi hành pháp luật.

Chủ động phối hợp dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các vấn đề phức tạp, nổi lên ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền các chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh - trật tự, tổ chức tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; giải quyết cơ bản tình trạng tập trung khiếu kiện đông người, không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ, không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng các cơ quan khối nội chính Trung ương

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về nội chính, PCTN, TC và CCTP; phối hợp tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử...

Chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Ban Chỉ đạo 110 về chủ trương, định hướng xử lý đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, liên quân đến cán bộ diện Trung ương quản lý. Đồng thời chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo đúng kế hoạch.

Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về nội chính, PCTN, TC và CCTP; chủ động thông tin về kết quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]