(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng đến sự phát triển của tỉnh.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Ngày 6-12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng đến sự phát triển của tỉnh.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, bí thư ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các nội dung trình Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các nội dung trình Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Theo đó, tại 4 tổ, đã có 53 lượt ý kiến phát biểu, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, nội dung các ý kiến rất phong phú, tâm huyết, đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nêu thêm những biện pháp cụ thể vào từng nội dung, vấn đề trong các báo cáo, tờ trình. Các ý kiến phát biểu đều cơ bản thống nhất với các báo cáo, tờ trình và cho rằng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo, chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, chất lượng, nội dung toàn diện và có tính khái quát cao. Hầu hết các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cơ bản về kết quả đạt được, 6 vấn đề nổi bật của năm 2019; những hạn chế, yếu kém; các chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong năm 2020.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

TP Thanh Hóa ngày càng phát triển

Nhiều ý kiến cho rằng, trong năm 2019 tỉnh ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, chủ động, kịp thời khắc phục những khó khăn, hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra, nên đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, năm 2019 là năm phát triển có tính chất bước ngoặt của tỉnh, tạo đà quan trọng để tiến tới thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Về hạn chế, yếu kém, nhiều ý kiến cho rằng, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa đáp ứng được yêu cầu là do sản xuất còn mang tính tự phát, manh mún, chưa kết nối được vùng sản xuất với thị trường tiêu thụ. Công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ còn lỏng lẻo, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay trên địa bàn tỉnh nhiều dự án chưa đúng với giá trị thật, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước; còn xảy ra tình trạng các đối tượng xã hội đen can dự vào hoạt động đấu giá, nên rất khó khăn trong quá trình thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường theo dõi và xử lý nghiêm các đối tượng xã hội đen can dự vào các hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Việc phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mới tập trung vào phát triển số lượng, mà chưa quan tâm nhiều đến chất lượng doanh nghiệp; tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt thấp, nhiều doanh nghiệp thành lập nhưng không phát sinh doanh thu và thuế, giải quyêt việc làm cho người lao động chưa có nhiều chuyển biến đáng kể. Đề nghị tỉnh đánh giá lại hiệu quả của việc thành lập mới doanh nghiệp thời gian qua để có giải pháp phát triển doanh nghiệp phù hợp trong thời gian tới.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Đô thị ngày một khang trang hiện đại.

Về các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, một số ý kiến đề nghị trong chỉ tiêu thu ngân sách, phần vượt thu sửa lại thành “vượt thu nội địa 5% trên dự toán Trung ương giao”. Cần có định hướng phát triển, khuyến khích tiêu thụ sản phẩm sản xuất tại tỉnh, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung giải quyết triệt để các vụ việc khiếu kiện ngay từ cơ sở.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, một số ý kiến đề nghị tỉnh đánh giá lại việc thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ và Trưởng thôn, sau đó mới tiếp tục thực hiện; tỉnh sớm có hướng dẫn việc sử dụng các công trình hạ tầng của cấp xã và cấp thôn sau khi thực hiện sáp nhập để các địa phương thực hiện…

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Đối với Tờ trình về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm và các đột phá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các ý kiến đều thống nhất với chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm và các đột phá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến mà các đại biểu quan tâm.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp thu, giải trình các ý kiến mà các đại biểu quan tâm như: Vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; về tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; tăng cường thu hút đầu tư vào miền núi; công tác giải phóng mặt bằng… Trước những tồn tại hạn chế đã được các đại biểu nêu lên trong thảo luận ở các tổ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao chất lượng của phiên thảo luận tổ, không khí thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến của các đại biểu, đảm bảo yêu cầu đặt ra. Những nội dung này sẽ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ, trong đó giao thủ trưởng các ban, ngành giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Du lịch ngày một phát triển, thu hút du khách trong và quốc tế.

Về kết quả đạt được năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Những kết quả tỉnh ta đạt được trong năm 2019 là rất to lớn, trong đó có những lĩnh vực mang tính đột phá, đứng đầu trong khu vực và nhiều khả năng đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP). Đồng chí cũng thống nhất với 6 vấn đề nổi bật lớn đã nêu trong báo cáo và khẳng định: Kết quả trên là công sức, trí tuệ, sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ và nhân dân trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua; có sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả trên phản ánh sự phấn đấu vượt khó để từng bước hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, hướng tới tương lai lâu dài, nâng cao đời sống người dân và nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Có thể nói, chưa bao giờ tỉnh ta có tiềm lực và vị thế, thời cơ vận hội cho phát triển như hiện nay. Với nhiều dự án lớn đã và đang triển khai, sẽ tạo cho Thanh Hóa trở thành điểm đến thu hút đầu tư của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương cần làm rõ nguyên nhân khách quan, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để từ đó giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp, cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động giải quyết các yếu kém. Cùng với đó, tất cả tổ chức cơ sở đảng phải chủ động rà soát lại, tự soi chủ động nhìn nhận hạn chế để có hướng khắc phục bằng được những hạn chế đã chỉ ra.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến Thanh Hóa.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Năm 2020, dự báo sẽ có nhiều thuận lợi với xu thế hợp tác quốc tế trở nên mạnh mẽ, trong nước nguồn lực đầu tư lớn hơn nhiều so với trước và niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng tốt hơn. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và là năm tổ chức thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025. Chính vì vậy, năm 2020, phải xác định là năm tăng tốc để về đích trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành để đạt hiệu quả cao trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Áp dụng cơ giới hóa vào nông nghiệp.

Về các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với báo cáo đã nêu và yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung rà soát, đánh giá lại những kết quả thực hiện được trong nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở đó những mục tiêu chỉ tiêu đã đạt và vượt năm 2019 thì phấn đấu đạt cao hơn, chưa đạt thì bằng mọi giải pháp phải đạt trong năm 2020, nếu chỉ tiêu quá khó thì phải có quyết tâm chính trị cao hơn để phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết. Trong đó, cần tập trung đến công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn và khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; Huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó, nguồn lực cho đầu tư phải đa dạng, tranh thủ nguồn lực trung ương và có cả nguồn lực địa phương, khuyến khích đầu tư của các doanh nghiệp lớn và phải có cơ chế, chính sách hợp lý.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Giáo dục đào tạo luôn được quan tâm.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án về việc chấp hành các quy định của pháp luật. Tăng cường quản lỷ tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó vói thiên tai. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và giữ vững những kết quả trong giáo dục; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vũng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quyết tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra

Quốc phòng - An ninh luôn được giữ vững.

Các lực lượng vũ trang nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, nhất là dịp tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; HĐND, UBND các cấp cần phải thực hiện hiệu quả hơn, sáng tạo hơn; MTTQ và các đoàn thể cần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế vui tươi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đối với Tờ trình 22 của Tỉnh ủy về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm và các đột phá trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến và sẽ tiếp tục bàn bạc, hoàn thiện.

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]