(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2-3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam do ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam làm trưởng đoàn.

Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

Chiều 2-3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam do ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam làm trưởng đoàn.

Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công thương; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành chức năng của tỉnh; lãnh đạo các ban thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa và huyện Hà Trung.

Nội dung buổi làm việc tập trung vào tình hình sản xuất, kinh doanh và một số kiến nghị, đề xuất của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa - đơn vị thành viên của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá năm 2020 với nhiều kết quả đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời thông tin với đoàn công tác của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

Các đại biểu dự buổi làm việc

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa thông tin tới các đại biểu kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh với doanh thu đạt 702 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 467 tỷ đồng, sản lượng 203,3 triệu bao thuốc lá, kim ngạch xuất khẩu 13 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 6,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

Đại diện Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa báo cáo kết quả hoạt động của Công ty.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, đây là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long cũng như sự quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt của tỉnh Thanh Hoá và huyện Hà Trung trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa đồng thuận với chủ trương di dời Công ty ra Cụm Công nghiệp Hà Trung trên cơ sở đề xuất đầy tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ di dời các cơ sở công nghiệp tại đô thị Lèn của huyện Hà Trung.

Công ty kiến nghị tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ công tác di dời theo quy định; hỗ trợ lãi suất tiền vay để đầu tư trang thiết bị, dây chuyên sản xuất mới…

Hiện nay việc mua 2 dây chuyền sản xuất mới đã được Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam phê duyệt chủ trương với tổng mức đầu tư là 360 tỷ đồng. Trong đó vốn Tổng Công ty cấp là 120 tỷ, vốn vay thương mại là 200 tỷ và vốn tự có là 40 tỷ đồng.

Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

Đại diện Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Hồ Lê Nghĩa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Nền tảng phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa cho phép Thanh Hóa hoàn toàn hỗ trợ Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa phát triển để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh.

Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Hồ Lê Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Hồ Lê Nghĩa cho rằng, việc di dời Công ty TNHH MTV thuốc lá Thanh Hóa là phù hợp với điều kiện thực tiễn, quy hoạch của huyện Hà Trung. Đồng thời giao lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long trực tiếp chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa trong việc xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, báo cáo Tổng Công ty để có cơ chế phối hợp với tỉnh Thanh Hóa trong quá trình thực hiện và mong muốn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá trong việc đổi mới dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đối với tỉnh Thanh Hoá, đồng thời nhấn mạnh vai trò và những đóng góp quan trọng của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa đối với sự phát triển của tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, các ban, ngành của tỉnh Thanh Hoá tiếp tục dành sự quan tâm đến sự phát triển của Công ty sao cho phù hợp với quy hoạch chung của Công ty và với xu hướng phát triển kinh tế chung của tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí thống nhất chủ trương đầu tư và việc di dời Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, đồng thời giao ngành chức năng của tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa xây dựng phương án di dời cụ thể, báo cáo UBND tỉnh và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam thống nhất chủ trương thực hiện.

Quan tâm, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc di dời phải gắn liền với mở rộng sản xuất, kinh doanh, hiện đại hoá công nghệ và đẩy mạnh liên kết, liên doanh trong sản xuất.

Tỉnh Thanh Hoá sẽ đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất về các thủ tục trong thực hiện di dời cũng như nghiên cứu cơ chế hỗ trợ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa trong việc đầu tư dây chuyển mới theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Hà Trung chủ động phối hợp với Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam sớm ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng bộ huyện Hà Trung với Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam trên tinh thần tạo điệu kiện tốt nhất để phát triển công tác Đảng tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]