(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác nghiên cứu lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, lựa chọn các lĩnh vực, vấn đề để tổ chức tổng kết thực tiễn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quan tâm làm tốt công tác nghiên cứu lý luận chính trị

Quan tâm làm tốt công tác nghiên cứu lý luận chính trị

Thời gian qua, các cấp ủy trong tỉnh đã chú trọng công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống.

Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác nghiên cứu lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, lựa chọn các lĩnh vực, vấn đề để tổ chức tổng kết thực tiễn.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các lĩnh vực khác được tiến hành tổng kết nghiêm túc, điển hình là: tổng kết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển hệ thống các doanh nghiệp trên địa bàn, phát triển tiểu thủ công nghiệp - làng nghề; phát triển chăn nuôi; nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa; công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo quy mô một cửa, một cửa liên thông của cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả việc xây dựng và nhận diện các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Thanh Hóa hiện nay...

Những nội dung được tổng kết trên các lĩnh vực của đời sống xã hội bước đầu đã phát huy hiệu quả, thể hiện sự vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn cuộc sống ở cơ sở, giải đáp những bất cập giữa lý luận và thực tiễn, rút ra những kinh nghiệm, bài học quý trong lãnh đạo, chỉ đạo được tổ chức tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi.

Kết quả tổng kết thực tiễn của các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh là căn cứ để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... để triển khai thực hiện, như: Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kết luận số 82-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2025; Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn các mô hình, điển hình tiên tiến để biên tập và xuất bản mỗi năm 1 tập sách “Những mô hình, điển hình tiên tiến làm theo lời Bác” nhằm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi trong Nhân dân.

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, như: Xây dựng phòng Truyền thống Tỉnh ủy Thanh Hóa nhằm ghi lại quá trình ra đời, hoạt động và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, góp phần giáo dục truyền thống đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách “Lịch sử 90 năm ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (1930-2020)”, “Các chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh và các huyện, thị, thành phố ở Thanh Hóa”; “Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (2015-2020) để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; tổ chức góp ý sách Địa chí Thanh Hóa tập 2; biên tập, xuất bản sách về hồi ký cách mạng, như: hồi ký Đinh Chương Dương, hồi ký Nguyễn Văn Huệ, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học.

Đến nay, các huyện, thị, thành phố đã xuất bản sách lịch sử đảng bộ. Ngoài ra, các huyện, thị, thành ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống ngành mình, xuất bản các ấn phẩm chuyên đề về sự kiện, nhân vật tiêu biểu của địa phương, đơn vị. Tính đến tháng 11-2020, có 500/559 (đạt 89,4%) xã, phường, thị trấn đã tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện chưa quan tâm đúng mức và chỉ đạo sâu sát công tác nghiên cứu, biên soạn và phát huy giá trị lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng của địa phương, nhất là lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn. Cấp ủy, thủ trưởng một số sở, ngành chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí cho công tác nghiên cứu, biên soạn kỷ yếu, lịch sử truyền thống của ngành. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ sau khi phát hành sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ở một số huyện, thị, thành phố chưa thực sự bài bản, thường xuyên, liên tục.

Trên cơ sở hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và yêu cầu của cấp ủy, thời gian tới ban tuyên giáo, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố, ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc tỉnh cần xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy; phối hợp với các ban, ngành, MTTQ các đoàn thể, các phòng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và các hướng dẫn, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận... Tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị thông qua các hoạt động chuyên môn tại đơn vị. Đẩy mạnh công tác biên soạn lịch sử địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]