(Baothanhhoa.vn) - Truyền thống cách mạng luôn là mạch nguồn nội lực của sự đoàn kết, sáng tạo trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương. Tiếp nối truyền thống lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, tập hợp được mọi thành phần, tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng của Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy truyền thống cách mạng - mạch nguồn nội lực trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương Thọ Xuân

Truyền thống cách mạng luôn là mạch nguồn nội lực của sự đoàn kết, sáng tạo trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương. Tiếp nối truyền thống lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, tập hợp được mọi thành phần, tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng của Đảng.

Phát huy truyền thống cách mạng - mạch nguồn nội lực trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương Thọ Xuân

Một góc thị trấn Thọ Xuân hôm nay. Ảnh: Lê Phượng

Ngược dòng lịch sử

Thọ Xuân - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có truyền thống văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa, là đất thang mộc của hai vương triều hiển hách (Tiền Lê và Hậu Lê) để lại những dấu son sáng chói trong lịch sử Việt Nam. Đất Thọ Xuân cũng là nơi sinh ra những vị anh hùng mở nước, giải phóng dân tộc, từ Lê Đại Hành Hoàng Đế (Lê Hoàn) đến Thái tổ Cao Hoàng Đế (Lê Lợi), Lê Thánh tông (Lê Tư Thành). Bên cạnh bề dày về lịch sử, văn hóa, Thọ Xuân còn là vùng đất nổi tiếng giàu truyền thống cách mạng.

Cách đây 91 năm, thực hiện chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, giữa tháng 6-1930, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã về Thanh Hóa, chắp nối liên lạc với Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên trong tỉnh, lựa chọn kết nạp các hội viên vào Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng được 2 chi bộ cộng sản (Chi bộ Hàm Hạ ở Đông Sơn và Chi bộ Thiệu Hóa ra đời tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa). Đầu tháng 7-1930, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp hai lần về Thọ Xuân, sau khi chắp nối liên lạc với các đồng chí trong Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ở Yên Trường đã lựa chọn kết nạp được 7 đảng viên ở các làng Yên Trường, Yên Lược và Chỉ Tín.

Ngày 22-7-1930, tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ, làng Yên Trường, xã Thọ Lập, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Chấp, hội nghị thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thọ Xuân được tiến hành, tham dự hội nghị có 7 đảng viên: Lê Văn Sỹ, Lưu Xuân Ngoạn, Trịnh Quang Lịch, Lê Văn Sỵ, Lê Đình Dương, Trịnh Khiếu, Nguyễn Văn Phúc. Đồng chí Lê Văn Sỹ được cử làm bí thư chi bộ. Hội nghị đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lựa chọn kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức nông hội đỏ, phát triển đấu tranh chống áp bức bóc lột. Sự ra đời của Chi bộ Thọ Xuân góp phần tạo nên nền tảng để thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Ngày 29-7-1930, Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Chấp chủ trì đã diễn ra tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ, làng Yên Trường (xã Thọ Lập). Hội nghị đã quyết định nhiều chủ trương đối với phong trào cách mạng trong tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sỹ - Bí thư Chi bộ Thọ Xuân vinh dự được bầu vào Tỉnh ủy.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, chi bộ đã chỉ đạo các đảng viên đẩy mạnh hoạt động, tích cực bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu để phát triển Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia, như các cao trào 1930-1931, 1936-1939, 1939-1946. Các chiến sĩ cộng sản Thọ Xuân đã bền bỉ tuyên truyền, giáo dục, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân tạo thành lực lượng cách mạng rộng lớn, lãnh đạo Nhân dân tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày 19-8-1945.

Trải qua các giai đoạn đấu tranh cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ vừa kháng chiến vừa kiến quốc, động viên hàng chục ngàn người con ưu tú tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. 40 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945-1985), Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân đã động viên 42 nghìn lượt người tham gia kháng chiến và phục vụ kháng chiến. Hàng vạn người con Thọ Xuân đã chiến đấu anh dũng trên khắp các chiến trường B, C, K, trong đó 4.025 người đã hy sinh, 4.652 là thương binh, 5 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 92 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Với những đóng góp to lớn đó, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho 7 tập thể; tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho 2 tập thể và 3 cá nhân.

Khơi nguồn nội lực

Truyền thống cách mạng luôn là mạch nguồn nội lực của sự đoàn kết, sáng tạo trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương. Phát huy truyền thống cách mạng, dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, tập hợp được mọi thành phần, tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng của Đảng. Đảng bộ luôn coi trọng giáo dục lý tưởng, lập trường giai cấp cho cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chăm lo, bồi dưỡng, bổ sung những quần chúng ưu tú cho Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã thực hiện sáng tạo chủ trương của Đảng với nhiều cách làm hiệu quả, được các ngành Trung ương và tỉnh đánh giá cao, các huyện bạn, tỉnh bạn về Thọ Xuân tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Đó là kinh nghiệm về phong trào thâm canh cây trồng, vật nuôi năng suất cao, về đổi điền dồn thửa, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo ra mô hình liên kết công – nông - trí thức... Đặc biệt, trong các nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp Nhân dân trong huyện để huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Nhiệm kỳ 2015-2020, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện đã phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân; tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó, đã đạt được những kết quả khá nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên diện mạo mới, sức sống mới cho quê hương Thọ Xuân. Nổi bật như: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc, nhiều công trình trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và của huyện trên địa bàn đã được thi công và đưa vào sử dụng như dự án mở rộng Cảng Hàng không Thọ Xuân; đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Nghi Sơn; đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; Nhà máy nước sạch đô thị Lam Sơn - Sao Vàng...; giá trị sản xuất duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Năm 2019, huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; Quy hoạch chung Đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, Quy hoạch các khu chức năng đặc thù. 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao; tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,9% (kế hoạch năm 16,5%); toàn huyện có thêm 5 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 6.499 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ... Những thành tựu đã đạt được không chỉ là kết quả của tinh thần lao động bền bỉ, sáng tạo của Nhân dân các dân tộc trong huyện; ý thức trách nhiệm và sự kiên trì, quyết liệt theo đuổi những mục tiêu đã lựa chọn của nhiều thế hệ lãnh đạo huyện; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, mà còn là sự kết tinh truyền thống hào hùng của ông, cha đã được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Đó cũng là tiền đề vững chắc để Đảng bộ huyện Thọ Xuân quyết tâm thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; phấn đấu đến năm 2025 có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị và trở thành một trong những huyện dẫn đầu cả tỉnh, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Lê Đình Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân


Lê Đình Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]