(Baothanhhoa.vn) - Là huyện miền núi nghèo ở tỉnh Thanh Hóa, được hưởng các chính sách ưu đãi đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bá Thước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, phát huy nội lực, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tạo nên dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa của các dân tộc, phấn đấu trở thành huyện khá trong khu vực miền núi

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa của các dân tộc, phấn đấu trở thành huyện khá trong khu vực miền núi

Toàn cảnh thị trấn Cành Nàng.

Là huyện miền núi nghèo ở tỉnh Thanh Hóa, được hưởng các chính sách ưu đãi đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bá Thước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, phát huy nội lực, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tạo nên dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Bá Thước gặp không ít khó khăn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao so với bình quân chung của tỉnh, trình độ dân trí không đồng đều. Sau 5 năm kiên trì nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, các lực lượng vũ trang trong huyện đã đạt kết quả khá toàn diện. Đã có 30/34 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,1%, mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả. Dịch vụ, du lịch có bước phát triển vượt bậc. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tốt, nhất là phát triển đảng viên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bá Thước cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng hệ thống các chỉ tiêu cụ thể, 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, 5 nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 3 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó Đảng ủy các xã, thị trấn đã cụ thể hóa thành các kế hoạch trọng tâm phù hợp với từng địa phương để triển khai thực hiện. Có thể nói, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã sớm được triển khai đồng bộ, thống nhất từ huyện đến cơ sở và đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa của các dân tộc, phấn đấu trở thành huyện khá trong khu vực miền núi

Pù Luông, điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn. Ảnh: Thế Anh (Trung tâm VHTT-DL Bá Thước)

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã chỉ đạo dồn điền đổi thửa, triển khai kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Toàn huyện chuyển đổi được 1.137,3 ha đất trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp sang các cây trồng khác kết hợp nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, mở rộng diện tích thâm canh cây trồng có năng suất, chất lượng hiệu quả như rau an toàn 4 ha, cánh đồng lúa thâm canh năng suất chất lượng 550 ha. Hình thành và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP. Đặc biệt, huyện đã ban hành Nghị quyết 03 về quản lý, khai thác lòng hồ thủy điện Bá Thước 2, Nghị quyết 04 về phát triển chăn nuôi vật nuôi có lợi thế trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 – 2020 và các năm tiếp theo. Đến nay, 4/4 xã đã tổ chức đấu thầu cho các hộ khai thác, sử dụng lòng hồ, trong đó có 62 hộ trúng thầu với tổng diện tích 49,07 ha, đạt 80% kế hoạch. Đa số các hộ trúng thầu đã sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản, nuôi cá kết hợp trồng lúa, cây hoa màu có hiệu quả... Huyện đã hỗ trợ, tạo điều kiện, tổ chức nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản tại một số xã có điều kiện, góp phần tăng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện lên 250,2 ha, sản lượng ước đạt 1.300 tấn năm 2020. Chăn nuôi phát triển, đàn vịt Cổ Lũng tăng từ 14,6 nghìn con năm 2015 lên 43,5 nghìn con năm 2020. Đàn bò tăng từ 9.200 con năm 2015 lên 15.650 con năm 2020. Đàn lợn cỏ tăng từ 1.922 con năm 2015 lên 5.821 con năm 2020... Cùng với đó, trong giai đoạn 2016-2020 toàn huyện trồng rừng được 2.497,6 ha; khoán khoanh nuôi 530 ha, khoán bảo vệ rừng 24.748 ha/năm cho 1.615 hộ, cộng đồng; thực hiện thâm canh phục tráng 1.870 ha rừng luồng. Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 68,5%, an ninh rừng cơ bản ổn định.

Bên cạnh chú trọng phát triển nông nghiệp, huyện cũng tập trung phát triển nhanh các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có khả năng phát huy lợi thế về nguyên liệu, lao động và khả năng cạnh tranh như: thủy điện, vật liệu xây dựng, cơ khí. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 18,2%/năm; giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 1.187 tỷ đồng gấp 1,7 lần so với năm 2015. Cụm Công nghiệp Điền Trung đã được UBND tỉnh quyết định thành lập. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ huyện đã tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng nhiều dự án cơ sở hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Đến nay, đường ô tô từ trung tâm huyện đến trung tâm xã, thị trấn đã được cứng hóa 100%.

Nét nổi bật trong bức tranh toàn cảnh về phát triển kinh tế của huyện Bá Thước trong nhiệm kỳ vừa qua là chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Bằng sự chỉ đạo triển khai tích cực, quyết liệt với nhiều giải pháp và cách làm linh hoạt, sáng tạo, huy động được sức dân tham gia thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM, trong 5 năm qua toàn huyện đã huy động 2.055 tỷ đồng xây dựng NTM. Đến nay, huyện đã xây dựng thành công 4 xã (trong đó xã Tân Lập đã được sáp nhập về thị trấn Cành Nàng) và 67 thôn đạt chuẩn NTM.

Bên cạnh sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục thể thao và y tế cũng đạt được những kết quả đáng mừng. Bá Thước đã xây dựng Chương trình hành động phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025; xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Triển khai thực hiện đề án, quy mô và chất lượng hoạt động du lịch không ngừng được tăng lên. Giai đoạn 2016-2020 tổng kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch trên 320,6 tỷ đồng, trong đó xây dựng cơ sở nghỉ dưỡng, bungalow, homestay 250 tỷ đồng; đường giao thông đến các khu, điểm du lịch 68 tỷ đồng; xây dựng nhà vệ sinh công cộng, hệ thống đèn chiếu sáng 2,6 tỷ đồng. Khu Du lịch sinh thái Pù Luông đã được UBND tỉnh công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. Tổng số khách du lịch giai đoạn 2016-2020 ước trên 171.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế trên 47.000 lượt), doanh thu từ du lịch ước đạt 150 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú tăng nhanh tại Khu Du lịch sinh thái Pù Luông. Năm 2015 có 26 hộ kinh doanh nhà nghỉ du lịch sinh thái cộng đồng, đến năm 2020 Khu Du lịch sinh thái Pù Luông đã có 70 cơ sở nghỉ dưỡng, nhà nghỉ sinh thái cộng đồng. Đã xuất hiện một số mô hình du lịch sinh thái cộng đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Khu nghỉ dưỡng Puluong Retreat, Puluong Eco Gardel,.. các mô hình homestay ở bản Hiêu (xã Cổ Lũng), bản Đôn (xã Thành Lâm), bản Kho Mường (xã Thành Sơn).

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020 ước đạt 54,1%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020” vào năm 2020 ước đạt 81%; toàn huyện giải quyết việc làm cho 12.330 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,26%. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được mở rộng cho các đối tượng; 99,8% trẻ em, người nghèo, cận nghèo, Nhân dân vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe theo quy định. Các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, các chương trình, chính sách dân tộc và miền núi được triển khai đồng bộ, kịp thời. Đã đầu tư xây dựng được 142 công trình; duy tu, bảo dưỡng được 14 công trình. Triển khai thực hiện 93 dự án, mô hình phát triển sản xuất cho 4.246 hộ dân, qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc, miền núi, vùng đồng bào có đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, hủ tục, mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Song song với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng được tuân thủ nghiêm túc. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, số lượng đảng viên kết nạp mới trong nhiệm kỳ là 1.290 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn huyện lên 6.526 đảng viên.

Vui mừng và tự hào về những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, bước vào nhiệm kỳ mới với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ huyện Bá Thước tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nhanh, toàn diện và hiệu quả. Trong đó tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển du lịch, dịch vụ; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa. Xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu đưa huyện Bá Thước vươn lên thành huyện khá của khu vực miền núi tỉnh.

Tin tưởng rằng với khát vọng dựng xây, quyết tâm chính trị lớn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc, Đảng bộ và Nhân dân huyện Bá Thước sẽ tạo thêm nhiều dấu ấn trên chặng đường mới.

Tô Dung


Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]