(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022 cùng nhiều chỉ đạo quan trọng khác. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Phát biểu Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022 cùng nhiều chỉ đạo quan trọng khác. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Phát biểu Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Thưa các đồng chí đại diện các ban của Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thư­a toàn thể Hội nghị!

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được.

Phát biểu Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Toàn cảnh hội nghị.

Thứ nhất, về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Sau khi xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong đó, thuận lợi là: Tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát; Chính phủ triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, mở cửa trở lại nền kinh tế, đã tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Tinh thần đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, trong Nhân dân được tăng cường; tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở cơ bản được phát huy; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân vào sự phát triển của tỉnh ngày càng được củng cố.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đáng chú ý là: Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na kéo dài, lạm phát cao và xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, thu hẹp chính sách tài khóa ở nhiều nước; kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, tiềm ẩn nguy cơ suy thoái, thị trường quốc tế thu hẹp, rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực, thông tin gia tăng… Ở trong nước, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường; áp lực lạm phát, tỷ giá, chi phí sản xuất kinh doanh gia tăng, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Nhu cầu các thị trường xuất khẩu lớn truyền thống bị thu hẹp lại. Một số quy định giữa pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, nhà ở và kinh doanh bất động sản, đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý vốn của Nhà nước thiếu sự thống nhất, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, một bộ phận tổ chức, cá nhân, đặc biệt là một số cán bộ, công chức, viên chức còn có tâm lý, tư tưởng né tránh, sợ trách nhiệm, ảnh hưởng đến sự phát triển của các địa phương, đơn vị.

Phát biểu Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2022 của tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có 05 kết quả nổi bật:

(1) Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Kinh tế tăng trưởng cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 14,24%, đứng thứ 6 cả nước. Các lĩnh vực kinh tế đều khởi sắc; nhiều chỉ tiêu đạt cao và vượt so với kế hoạch năm như: Chỉ số sản xuất công nghiệp, số lượng khách và doanh thu du lịch, thu ngân sách nhà nước, phát triển doanh nghiệp,...

(3) Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục duy trì nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn có sức lan tỏa trong xã hội. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào sinh sống trên sông, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… được quan tâm.

(4) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo tiền đề cho sự phát triển của kinh tế - xã hội; đoàn kết lương giáo, đoàn kết các dân tộc được củng cố.

(5) Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên; nhiều hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ Thanh được lan tỏa đến bạn bè gần xa.

Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nêu trên thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Toàn cảnh hội nghị.

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Những kết quả đạt được nêu trên là rất đáng trân trọng, nhưng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 đã được nêu trong Báo cáo, đồng thời, nhấn mạnh một số hạn chế, đó là: Tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững. Chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp và chuyển biến chậm; chuyển dịch cơ cấu đối với những cây trồng có tiềm năng, thế mạnh, có giá trị, có công nghiệp chế biến, có thị trường tiêu thụ triển khai chậm; chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm nhìn chung còn thấp. Sản xuất, kinh doanh trên một số lĩnh vực còn khó khăn, thiếu hụt lao động cục bộ; một số sản phẩm công nghiệp sản lượng giảm so với cùng kỳ; doanh thu du lịch bình quân trên lượt khách còn thấp.

Nhiều dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp chậm tiến độ, thậm chí có dự án không triển khai thực hiện. Giải ngân vốn đầu tư công; việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, trong giao đất để triển khai các dự án sử dụng đất đã lựa chọn nhà đầu tư chưa được giải quyết. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thật sự hấp dẫn. Tiến độ lập và trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rất chậm; quản lý quy hoạch chưa tốt.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương, đơn vị xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là; tiến độ tiêm vắc xin chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số vấn đề khó khăn, bất cập về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, tài chính cho giáo dục chưa được giải quyết căn bản. Việc thực hiện một số chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội ở một số huyện thực hiện chưa kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiểm ẩn yếu tố có thể gây mất ổn định; tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Chất lượng đội ngũ cán bộ chưa cao; cán bộ có khả năng phân tích, tham mưu, tư duy đổi mới, am hiểu thực tiễn còn ít. Kỷ luật, kỷ cương ở một số nơi chưa nghiêm; năng lực công tác và ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; cá biệt còn có trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Thưa các đồng chí!

Chỉ còn không đầy 3 tháng (80 ngày) nữa chúng ta sẽ kết thúc năm 2022. Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2022, nhiệm vụ của quý IV là rất lớn, bởi tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; dịch bệnh COVID-19 chưa có hồi kết. Nhiều khó khăn mới sẽ xuất hiện và có thể phức tạp hơn, như: Tình hình thời tiết, thiên tai, bão lũ, giá xăng dầu, nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao,…

Trong bối cảnh đó, chúng ta phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tuyệt đối không được chủ quan, không được thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được, mà phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo; tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng, chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, phấn đấu hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định; chuyển mục tiêu từ kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế; đồng thời chăm lo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo, động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế khắc phục mọi khó khăn, yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai là, các cấp, các ngành, các địa phương phải khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng năm 2022, trong đó đối với tỉnh phải phấn đấu có ít nhất 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Những chỉ tiêu đã đạt cao so với kế hoạch cả năm, phải tiếp tục phát huy và phấn đấu đạt cao hơn; những chỉ tiêu đạt thấp và những hạn chế, yếu kém kéo dài trong nhiều năm phải làm rõ nguyên nhân và xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài để bổ sung giải pháp, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cụ thể; đồng thời, chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, với tinh thần phấn đấu cao, thiết thực, hiệu quả và khả thi.

Ba là, tập trung hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 quy hoạch lớn là quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa và các văn bản về quy trình thực hiện 4 chính sách đặc thù thuộc lĩnh vực tài chính theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội; khẩn trương hoàn thành các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các cơ chế, chính sách để tạo cơ sở cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Bốn là, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong đó:

- Về nông nghiệp, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ thu mùa và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2023. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ; tập trung phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh theo quy hoạch. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; khẩn trương đưa các cơ sở chăn nuôi lớn vào sản xuất. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thuỷ sản và có các giải pháp hỗ trợ cho khai thác, theo phương châm “Từng bước giảm khai thác, nhanh chóng tăng nuôi trồng” thủy sản; quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng các cảng cá, tạo động lực thúc đẩy phát triển nghề cá. Tiếp tục làm tốt công tác trồng rừng; đẩy mạnh phát triển rừng sản xuất theo hướng thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm từ rừng, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái. Chuẩn bị đầy đủ các phương án, kế hoạch để phòng, chống lụt bão có thể xảy ra. Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh theo kế hoạch.

- Về công nghiệp - xây dựng, thường xuyên nằm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là khó khăn do giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, không để gián đoạn sản xuất, nhất là các doanh nghiệp chủ lực có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và chất lượng công trình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Về dịch vụ: Chú trọng đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, với các phân khúc khác nhau để đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng; tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa để có giải pháp đảm bảo cung - cầu; thực hiện tốt công tác dự báo, định hướng thị trường, các hoạt động xúc tiến thương mại; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới; đẩy mạnh hoạt động vận tải tại Cảng hàng không Thọ Xuân; thu hút đầu tư mở thêm các tuyến vận tải container quốc tế tại Cảng Nghi Sơn.

Năm là, tập trung chỉ đạo, điều hành, phân công trách nhiệm cụ thể, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công thuộc tỉnh quản lý; kiên quyết điều chuyển vốn đối với những dự án chậm tiến độ; đánh giá, phân loại, tập trung đầu tư hoàn thành dứt điểm một số công trình đang ở điểm dừng kỹ thuật, để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và tránh lãng phí nguồn lực. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng triển khai các dự án theo đúng cam kết; khẩn trương giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; xây dựng phương án, kế hoạch nuôi dưỡng các nguồn thu, tạo nguồn thu mới ổn định, bền vững cho ngân sách năm 2023 và những năm tiếp theo.

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, không để một ai bị bỏ lại phía sau.

Bảy là, tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022 và thực hiện công tác tuyển quân năm 2023. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ ở cơ sở, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục triển khai các phương án bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Tám là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của MTTQ, các đoàn thể Nhân dân. Tiếp tục rà soát, bổ sung, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ để phù hợp với quy định của Trung ương mới ban hành. Thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Phát biểu Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Thưa các đồng chí!

Những nhiệm kỳ gần đây, Đảng ta luôn quan tâm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và cá nhân; tăng cường trách nhiệm và cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong mối quan hệ công tác giữa người đứng đầu và tập thể lãnh đạo thông qua quy chế, quy định, nhất là quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ nhận thức chưa đúng, còn biểu hiện thiếu tự tin, chùn bước, sợ sai, sợ trách nhiệm. Do đó, cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức đúng, đầy đủ và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khẩn trương sửa đổi, bổ sung và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm cho cán bộ có cơ sở và sự tự tin trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thưa các đồng chí!

Về định hướng kế hoạch năm 2023: Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch 5 năm 2021-2025. Chúng ta cần nhận thức rằng, kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng và ước cả năm đạt cao một phần là do tăng trưởng năm 2021 đạt thấp; tình hình thế giới, trong nước sẽ còn rất khó khăn. Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hàng năm và bình quân cả nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 11,5% trở lên đang đặt ra nhiều thách thức đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ta, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực lớn hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với định hướng các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị ngoài định hướng các nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo, cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

(1) Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; xử lý vướng mắc, có chính sách đột phá để huy động nguồn lực từ xã hội, hợp tác công tư và từ đất đai; giải quyết dứt điểm những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các dự án công nghiệp, xây dựng, du lịch, nông nghiệp để tạo động lực mới cho tăng trưởng.

(2) Tập trung khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội; xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu về văn hóa.

(3) Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(4) Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025.

(5) Nâng cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.

Các cấp ủy đảng, chỉnh quyền, các ngành, địa phương, đơn vị phải bám sát chỉ đạo, định hướng của tỉnh và tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 với tinh thần phấn đấu cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

Thứ hai, về Báo cáo tình hình thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2022

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thể hiện sự thống nhất cao với nội dung báo cáo do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Phát biểu Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Các đại biểu dự hội nghị.

Thứ ba, về Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa

Nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa là chủ trương, nhiệm vụ quan trọng đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định, phù hợp với yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị. Việc sáp nhập lần này sẽ góp phần sắp xếp, tăng quy mô, bảo đảm tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Theo đó huyện Đông Sơn chỉ đạt 73,82% tiêu chuẩn dân số và 18,41% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên); đồng thời, mở rộng không gian phát triển đô thị, xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa xứng tầm đô thị loại I, trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh; một trong những thành phố trực thuộc tỉnh có diện tích và dân số lớn nhất cả nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa.

Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước thủ tục hoàn thành việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa trước ngày 1-7-2023; trong đó, cần rà soát các tiêu chuẩn theo Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21-9-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và đấu mối với các cơ quan chức năng sớm hoàn thành việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của Đề án.

Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sáp nhập huyện Đông Sơn về TP Thanh Hóa. Đây là cơ hội để TP Thanh Hóa sau sáp nhập phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng, lợi thế để phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ tư, về các báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thể hiện sự thống nhất cao với nội dung các báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và các kế hoạch thực hiện của tỉnh.

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Những nội dung được xem xét tại Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng. Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, trên cơ sở những nội dung được thông qua tại Hội nghị lần này, tôi đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung đã được Hội nghị quyết nghị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đó, xin bế mạc Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Xin trân trọng cảm ơn! {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]