(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-7, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Chiều 17-7, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá:

Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa tích cực, quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,66%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ, như: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng đạt 13,91%; sản xuất nông nghiệp được mùa, tốc độ tăng trưởng đạt cao nhất so với nhiều năm gần đây. Dịch vụ lấy lại đà tăng trưởng; một số lĩnh vực có bước phát triển; giá trị xuất khẩu tăng 16,3%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 15.878 tỷ đồng, tăng 5%; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 67.950 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; đã tổ chức thành công rất tốt đẹp Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã đóng góp vào những thành tích chung của tỉnh.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa; HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và có chủ trương, giải pháp hữu hiệu khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo và đã được HĐND tỉnh phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong bối cảnh chúng ta đã và đang trải qua giai đoạn rất khó khăn do đợt dịch thứ tư của đại dịch COVID-19; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 chưa đạt so với kế hoạch, là thách thức rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; từ đó thống nhất: Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã được quyết nghị tại Nghị quyết 330/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020. Yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành phải “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả” hơn nữa, thực hiện tốt phương châm “Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu”; tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp phù hợp với tình hình mới để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2021.

HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, phải tiếp tục thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng cuối năm đạt 12,8% trở lên, để cả năm 2021 đạt 11% trở lên.

Trước mắt, cả hệ thống chính trị phải tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đặc biệt là các khu cách ly tập trung và các địa chỉ cách ly tại gia đình (nếu được cơ quan chức năng khẳng định đủ điều kiện) để tiếp nhận người lao động và người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu trở về địa phương, bảo đảm đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, chủ động rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan để tiếp cận với nguồn vaccine và thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu mỗi người dân trong tỉnh chủ động cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để mỗi người, mỗi nhà, mỗi địa phương, đơn vị và toàn tỉnh là những pháo đài vững chắc mà dịch bệnh COVID-19 không thể xâm nhập.

Bên cạnh đó, cùng với việc khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch, chủ trương, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; các cấp, các ngành, các địa phương cần rà soát, đánh giá thật chính xác kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu của ngành, địa phương, đơn vị mình để xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành kế hoạch và nguyên nhân; trên cơ sở đó, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, tạo sự đột phá về giá trị sản xuất, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm 2021, trọng tâm là:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tích tụ, tập trung đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-01-2019 của Tỉnh ủy, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch; chăm lo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; phát triển toàn diện, bền vững kinh tế biển. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê điều, hồ đập, hệ thống tiêu, thoát lũ để đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão. Chủ động rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể để sắp xếp, di dời, bố trí các hộ dân đang cư trú ở những nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp công nghiệp hoạt động ổn định, phát huy hết công suất; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công nghiệp dự kiến hoàn thành trong năm 2021, các dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhất là Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, các khu công nghiệp trong KKT Nghi Sơn… Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và chất lượng công trình.

Thực hiện tốt công tác định hướng thị trường, đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch, gắn với nâng cao chất lượng các tua tuyến, các sản phẩm du lịch và dịch vụ; rà soát, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch...

Thứ ba, tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,…; triển khai thực hiện quyết liệt công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm, vi phạm cam kết đầu tư. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm 2021.

Thứ tư, tập trung giải quyết hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ nhà giáo để khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01-7-2021 của Chính phủ.

Thứ năm, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, khu vực biên giới để chủ động phòng ngừa dịch COVID-19. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, gắn với đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc; đẩy mạnh việc chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý từ tỉnh đến cơ sở, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh “điểm nóng”.

Thứ bảy, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Trước mắt, cần tập trung bắt tay ngay vào việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND, các ban của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 vừa được thông qua tại kỳ họp.

Thứ tám, trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; căn cứ Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, với tinh thần quyết tâm phấn đấu cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 101 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Đây là những nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đề nghị các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Tại kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tin tưởng rằng trên cương vị mới, các thành viên UBND tỉnh sẽ phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh đã tích cực đưa tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để Nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND tỉnh.

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 7 sâu nặng nghĩa tình, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thành kính tưởng nhớ công ơn của hàng triệu người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hoặc để lại nơi chiến trường một phần xương máu và một phần cuộc sống của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc và cuộc sống hạnh phúc, bình yên của Nhân dân. Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước mãi mãi được khắc ghi trong trái tim của mỗi chúng ta, nhắc nhở, thúc giục Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ và nguồn lực, xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước và sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2021), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tôi xin gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với nước trên địa bàn toàn tỉnh lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm quý trọng và lời tri ân sâu sắc.

Cuối cùng, xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài, người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Thanh Hoá mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn! {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]