(Baothanhhoa.vn) - Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ thành phố lần thứ XX và NQĐH đảng các cấp, TP Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Diện mạo thành phố trong thời gian qua có nhiều thay đổi rõ nét, khang trang, sạch đẹp, đồng bộ, hiện đại hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ thành phố lần thứ XX và NQĐH đảng các cấp, TP Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Diện mạo thành phố trong thời gian qua có nhiều thay đổi rõ nét, khang trang, sạch đẹp, đồng bộ, hiện đại hơn.

Đường vành đai thuộc hợp phần I Dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội TP Thanh Hóa được đưa vào sử dụng, góp phần tạo nên diện mạo mới cho hạ tầng đô thị thành phố.

Tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành ủy viên. Cấp ủy, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả nhiều nhóm nhiệm vụ lớn đặt ra. Trong đó đã ban hành 1 nghị quyết chuyên đề, 4 chỉ thị, 28 chương trình, kế hoạch hành động, 11 đề án, bảo vệ thành công Đề tài khoa học “Nghiên cứu phát triển TP Thanh Hóa hiện đại, bền vững, hướng tới đô thị xanh, thông minh”.

Thành phố đã tập trung quyết liệt để thực hiện 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá theo NQĐH Đảng bộ thành phố, gồm: Chương trình hành động về phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch; Chương trình phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ và mở rộng không gian thành phố; Chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện; Chương trình phát triển công nghiệp; khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính; đột phá về phát triển hạ tầng đô thị. Song song với đó triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả 5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá theo NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Do đó, 3 năm qua, trong số 27 chỉ tiêu thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh và 5 chỉ tiêu thành phố bổ sung, về cơ bản các chỉ tiêu đã hoàn thành và gần hoàn thành (có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 10 chỉ tiêu gần hoàn thành, 15 chỉ tiêu đạt tỷ lệ từ 60% trở lên, còn 2 chỉ tiêu đạt thấp cần phải nỗ lực rất cao để hoàn thành). Trong đó, nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 63,1% lên 64,2%, ngành dịch vụ tăng từ 31,2% lên 32,1%, ngành nông nghiệp, thủy sản giảm từ 5,7% xuống còn 3,7% (mục tiêu đến năm 2020 tỷ trọng các ngành tương ứng là: 64,7% - 31,8% - 3,5%). Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân năm từ 2016 đến 2018 ước đạt 15,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân tăng 29%, gấp 2,1 lần năm 2015. Toàn thành phố đã chuyển đổi 800 ha đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, giá trị 1 ha canh tác năm 2018 ước đạt 130 triệu đồng, đạt 86,6% chỉ tiêu. Có 2.051 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 68,4% chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2018 ước đạt 76%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,51%, ước năm 2018 còn 1,35%... Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được tăng cường, hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại. Quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thẳng thắn chỉ rõ hạn chế để khắc phục

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, song tại hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XX vào đầu tháng 8 vừa qua, báo cáo của Thành ủy TP Thanh Hóa cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân khách quan, chủ quan. Đó là còn 2 chỉ tiêu đạt thấp cần phải nỗ lực rất cao để hoàn thành là huy động vốn đầu tư phát triển và tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí kiểu mẫu. Bên cạnh đó, giải phóng mặt bằng một số dự án chậm, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động chủ yếu có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu. Công tác quản lý đô thị và vệ sinh môi trường còn hạn chế. Vấn đề kết nối các dự án, khu dân cư, cụm công nghiệp còn nhiều bất cập...

Đồng chí Đinh Thị Quyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho rằng: Cơ sở hạ tầng của thành phố đã được đầu tư nhiều, song trong các quy hoạch chưa dành nhiều quỹ đất cho các công trình phúc lợi công cộng. Hệ thống thoát nước tại một số điểm ở khu dân cư chưa tốt nên mưa to là lại ngập úng. Việc xử lý các vi phạm trong công tác vệ sinh môi trường có nơi có lúc còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm. Đó là những vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ. Mặt khác, hiện nay có những vướng mắc trong việc đánh giá thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu ở xã, phường, rất mong tỉnh có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Theo đồng chí Trịnh Văn Thế, Chánh Thanh tra thành phố cho biết: Quá trình triển khai các dự án trên địa bàn thành phố, có những vấn đề phát sinh, nhất là liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Để thực hiện tốt hơn công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ các phòng, ban và các phường, xã cần đề cao trách nhiệm, đối với những vụ việc phức tạp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân để giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ để xử lý, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm...

Trên cơ sở đánh giá đúng những kết quả, hạn chế, tồn tại, Thành ủy TP Thanh Hóa đã xây dựng 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá để hoàn thành bằng được các chỉ tiêu, nhiệm vụ NQĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2018 “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và người dân thành phố; thực hiện thành công Đề án xây dựng TP Thanh Hóa trở thành đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới vào năm 2019”. Thành phố sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05 về huy động nội lực phát triển kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn vào địa bàn, tạo nên động lực, sức bật mới cho thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét về công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng và phát triển nhiều mô hình có hiệu quả, có giá trị kinh tế cao trong nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng. Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ở cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Bài và ảnh: Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]