(Baothanhhoa.vn) - Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ TP Thanh Hóa đã luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22–NQ/TW ngày 20-2-2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nên sự chuyển biến tích cực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Những chuyển biến sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW khóa X

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ TP Thanh Hóa đã luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22–NQ/TW ngày 20-2-2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nên sự chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Ảnh: Thu Vui

Cụ thể hóa nghị quyết bằng những việc làm thiết thực

Để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, đảng bộ thành phố đã xây dựng Chương trình hành động số 42–CTHĐ/TU ngày 12-5-2008, phân công các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy, ban chấp hành đảng bộ thành phố theo dõi, chỉ đạo cơ sở quán triệt, xây dựng chương trình hành động phù hợp. Trong chương trình hành động phải đánh giá đúng thực trạng, những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục, sửa chữa, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện Nghị quyết 22 được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, quyết định, hướng dẫn, chỉ thị, kế hoạch, đề án cụ thể về củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng và tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp tư nhân, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phố, thôn trên địa bàn thành phố, về tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí chức danh bí thư đảng ủy, phó bí thư – chủ tịch UBND phường, xã không phải là người địa phương, quy chế đánh giá tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý... Tập trung kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) theo hướng gắn TCCSĐ với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Có thời điểm đảng bộ thành phố có đến 158 TCCSĐ, sau khi một số TCCSĐ chuyển về Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, hiện nay toàn đảng bộ thành phố còn 83 TCCSĐ. Năm 2008 toàn đảng bộ có 13.308 đảng viên, tính đến tháng 5 – 2018 có 20.346 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng được nâng lên rõ rệt. Các khuyết điểm, hạn chế trong các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, việc đánh giá phân loại TCCSĐ, đảng viên được chú trọng, thực hiện nghiêm túc. Việc tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) được quan tâm duy trì thường xuyên.

Đi đầu trong thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở

Công tác cán bộ đã được đảng bộ thành phố quan tâm, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản, là khâu đột phá về công tác xây dựng Đảng nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban chấp hành đảng bộ thành phố đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, từ đó có các giải pháp để tổ chức thực hiện. Các cấp ủy đã chú trọng làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm để bố trí vào các chức danh chủ chốt ở cơ sở. Trong 10 năm qua, đội ngũ cán bộ đã được trẻ hóa ở tất cả các lĩnh vực, góp phần tạo nên sức bật, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong số 47 đồng chí thành ủy viên, có 8 đồng chí là nữ (chiếm 17%), tuổi dưới 35 là 1 đồng chí (chiếm tỷ lệ 2%). Nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong số 44 đồng chí thành ủy viên, có 10 đồng chí là nữ (tỷ lệ 22,7%), tuổi dưới 35 là 3 đồng chí (chiếm 6,8%). Đội ngũ cán bộ chủ chốt diện ban thường vụ thành ủy quản lý là 402 đồng chí, trong đó trình độ chuyên môn thạc sĩ có 78 đồng chí, đại học 318 đồng chí, cao đẳng, trung cấp có 5 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị: cao cấp có 131 đồng chí, trung cấp có 247 đồng chí, chưa qua đào 23 đồng chí, cán bộ trẻ dưới 35 tuổi có 36 đồng chí.

Từ năm 2008, thành ủy thành phố đã chọn 5 phường, xã để tổ chức thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tổ chức thực hiện ở các đơn vị khi đủ điều kiện. Đến nay thành phố có 13 đơn vị đang thực hiện thí điểm mô hình này. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, hầu hết các đồng chí được bố trí làm bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND phường, xã đã phát huy được vai trò, trách nhiệm cá nhân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhiều vấn đề bức xúc tồn đọng nhiều năm được tập trung giải quyết, đem lại lòng tin cho nhân dân. Từ hoạt động thực tiễn, nhiều đồng chí bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND phường, xã đã trưởng thành, có đồng chí sau này được điều động, bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt của thành phố, của tỉnh.

Những bài học kinh nghiệm

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực, kinh tế - xã hội của thành phố có bước phát triển, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nghị quyết vẫn còn một số hạn chế. Với quyết tâm đổi mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW được tổ chức đầu tháng 8 vừa qua, ban thường vụ thành ủy thành phố đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu, đó là:

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đòi hỏi phải tiến hành song song hai nhiệm vụ. Phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức... Thực hiện đồng bộ các giải pháp, kiện toàn tổ chức đảng, trọng tâm là TCCSĐ, đẩy mạnh phát triển TCCSĐ trong doanh nghiệp, khu dân cư.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, khắc phục bệnh thành tích.

Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, nhất là công tác đánh giá cán bộ phải sát đúng, phải căn cứ năng lực, uy tín, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao để quy hoạch, bố trí, đề bạt cán bộ, bảo đảm tính công khai, dân chủ, khách quan, khoa học. Phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ chủ chốt khối phường, xã, thôn xóm, bí thư chi bộ, trưởng phố, thôn, trưởng ban công tác mặt trận.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ.


Hà Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]