(Baothanhhoa.vn) - Một thực tế lịch sử không thể phủ nhận là Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917) làm “rung chuyển thế giới”, mở ra kỷ nguyên mới cho Liên Xô sau này đã đạt được những thành tựu vĩ đại chưa từng có trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa giáo dục, quốc phòng - an ninh, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình phát triển của thế giới trong thế kỷ XX.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Những bài học còn nguyên giá trị thực tiễn

Một thực tế lịch sử không thể phủ nhận là Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917) làm “rung chuyển thế giới”, mở ra kỷ nguyên mới cho Liên Xô sau này đã đạt được những thành tựu vĩ đại chưa từng có trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa giáo dục, quốc phòng - an ninh, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình phát triển của thế giới trong thế kỷ XX.

Lần đầu tiên trên thế giới, chính quyền Nhà nước chuyển từ tay thiểu số người bóc lột người sang tay đa số người bị bóc lột, vươn lên làm chủ vận mệnh của mình và xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã mở ra tiền đề và khả năng giải quyết các vấn đề dân tộc, tạo điều kiện giải phóng các dân tộc bị áp bức, các nước thuộc địa và nửa thuộc địa khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, mở ra kỷ nguyên giải phóng các dân tộc ở phương Đông và phương Tây.

Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa vô cùng to lớn và quan trọng đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười đã chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên Trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã mở đường cho Chủ nghĩa Mác - Lênin lan tỏa tới các quốc gia, dân tộc trên thế giới, soi sáng con đường đấu tranh cho nhiều nước châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, phá vỡ từng mảng lớn hệ thống thuộc địa của chúng và giành được tự do, độc lập, đưa nhân dân lên địa vị làm chủ xã hội.

Nhà cách mạng Việt Nam Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc từ những tư tưởng trong bản Luận cương của V.I. Lenin “Về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa”. Trên cơ sở bản Luận cương của Lênin, năm 1927 trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên một điểm rất cơ bản: Để tiến hành cách mạng XHCN thì cuộc cách mạng đó phải có sự lãnh đạo của một Đảng chính trị chân chính như Đảng Bôn-sê-vích Nga. Người nêu rõ: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, con đường duy nhất đúng đắn, cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”. Từ tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy đó là tài liệu cơ bản để huấn luyện và đào tạo các chiến sĩ Cách mạng Việt Nam, tạo cơ sở để thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương (17-6-1929) tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930).

Chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trong đánh bại quân phiệt Nhật Bản, buộc chúng đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15-8-1945, đã tạo tiền đề rất quan trọng cho nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, khởi đầu quá trình ủng hộ, giúp đỡ to lớn và toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô với Cách mạng Việt Nam.

Vào cuối năm 1991, Liên bang Xô Viết bị giải thể, nước Nga vẫn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt quan trọng với Việt Nam. Và ngày nay, Liên bang Nga là đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật...

Năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ VI đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của đất nước. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng và nói rõ sự thật, Đảng ta kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trên nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hơn 100 năm qua, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn nguyên giá trị. Bài học về lựa chọn con đường cách mạng tuyệt đối trung thành với nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin mà Bác Hồ đã chọn luôn nhắc nhở chúng ta. Bài học của một Đảng cầm quyền phải biết dựa vào nhân dân, tin tưởng vào nhân dân, để được quần chúng nhân dân ủng hộ, thì sự nghiệp cách mạng mới đi đến thắng lợi hoàn toàn.


Hoàng Ngọc Bình (Trường Chính trị tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]