(Baothanhhoa.vn) - Xác định nghị quyết đại hội đảng bộ có vai trò quan trọng trong việc định hướng thực hiện các nhiệm vụ chính trị và mọi mặt của đời sống xã hội, vì vậy, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII tổ chức thành công, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Như Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm, trọng điểm để đưa nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Như Xuân đưa Nghị quyết Đảng bộ vào cuộc sống

Như Xuân đưa Nghị quyết Đảng bộ vào cuộc sống

Huyện ủy Như Xuân tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Xác định nghị quyết đại hội đảng bộ có vai trò quan trọng trong việc định hướng thực hiện các nhiệm vụ chính trị và mọi mặt của đời sống xã hội, vì vậy, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII tổ chức thành công, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Như Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm, trọng điểm để đưa nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống.

Với phương châm hành động Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII đã đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu; 3 chương trình trọng tâm; 2 khâu đột phá và 9 nhiệm vụ giải pháp.

Đồng chí Lê Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Xuân cho biết: Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã tập trung trí tuệ, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của BCH, BTV, Thường trực Huyện ủy; Huyện ủy viên, Ủy viên BTV và cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy. Ngoài ra, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của BCH, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và nghị quyết phân công huyện ủy viên phụ trách đảng bộ xã, thị trấn. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động và chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ... Phân công các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ phụ trách các lĩnh vực và các chi, đảng bộ trực thuộc để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành những mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ mới.

Với quyết tâm nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ quý đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, UBND huyện xây dựng chương trình hành động thực hiện chương trình trọng tâm về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Trong đó, từng bước thay đổi phương thức tổ chức sản xuất để xây dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo hình thức trang trại, gia trại, vùng sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn kết chặt chẽ từ phát triển vùng nguyên liệu tập trung đến chế biến, bảo quản tại chỗ gắn với thị trường tiêu thụ. Mở rộng quy mô và đa dạng hóa các phương thức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng đối với các sản phẩm có thế mạnh như: Chăn nuôi gia súc, phát triển kinh tế rừng và phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả. Đổi mới căn bản hình thức tổ chức sản xuất theo hướng chuỗi giá trị, hình thành các HTX, tổ hợp tác, liên kết chuỗi trong sản xuất, tích tụ đất đai để sản xuất quy mô lớn. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, lâm nghiệp, sản phẩm cây ăn quả; giảm tỷ trọng các sản phẩm khó có khả năng tạo đột phá như mía, sắn... Đảm bảo khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế và bảo vệ môi trường. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo trên địa bàn huyện vừa đảm bảo theo cơ chế thị trường, vừa đảm bảo các mục tiêu về phúc lợi xã hội cho người dân; xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thực hiện có hiệu quả, kịp thời chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hằng năm và đẩy mạnh chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giúp người dân có điều kiện tổ chức sản xuất và ổn định việc làm nhằm cải thiện, tăng nhanh thu nhập cho người dân, đặc biệt là nhóm người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân khu vực “6 Thanh”. Mở rộng diện tích được áp dụng các quy trình sản xuất an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp như: VietGAP, ISO... Tăng cường các hoạt động quản lý, tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên (đất, nước, rừng..); giảm thiểu tác động bất lợi về môi trường do việc khai thác thường xuyên các nguồn lực cho sản xuất nông, lâm nghiệp...

Bên cạnh xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, UBND huyện Như Xuân cũng đã cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Trong đó, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mà huyện có nhiều lợi thế, trọng tâm là thu hút đầu tư, phát triển Khu công nghiệp Bãi Trành, các cụm công nghiệp Xuân Hòa, Thượng Ninh; dọc theo trục đường Hồ Chí Minh, đường ngang Bãi Trành - Nghi Sơn. Khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, đáp ứng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, hạn chế dần tình trạng sơ chế như hiện nay. Đồng thời, tăng cường kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ như mây tre đan, thổ cẩm, sản xuất hàng gia công, dần hình thành làng nghề truyền thống ở khu vực “6 Thanh”; tạo động lực để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực, trình độ, tay nghề, năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn gắn với sử dụng nguồn tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 17,6%.

Trên cơ sở các chương trình hành động, Huyện ủy Như Xuân đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, trưởng phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp huyện; bí thư, phó bí thư các đảng bộ chi bộ trực thuộc; cán bộ, đảng viên Đảng bộ Dân Đảng, Đảng bộ cơ quan UBND huyện. Sau hội nghị, Huyện ủy Như Xuân chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đối với các thôn, bản khu dân cư các chi bộ triển khai họp dân, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh ở khu dân cư... Trên cơ sở chương trình hành động, các cấp chính quyền căn cứ vào nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ, chương trình, kế hoạch theo từng năm bảo đảm tính khả thi cao và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ngay từ những bước khởi đầu sau Đại hội Đảng bộ huyện Như Xuân lần thứ XXIII đã thể hiện được sự chủ động, tích cực nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Từ tinh thần ấy, Đảng bộ huyện Như Xuân có thêm nền tảng, động lực và sự vững tin để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nguyễn Minh


Nguyễn Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]