(Baothanhhoa.vn) - Phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình nơi cư trú nhằm  gắn trách nhiệm của đảng viên với cộng đồng dân cư. Qua đó nhân dân thực hiện việc giám sát những việc đảng viên làm, tạo mối quan hệ mật thiết giữa đảng viên với nhân dân, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, một số nơi, đảng viên chưa thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phân công.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhìn từ việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Nhìn từ việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Khu vực trồng rau màu hàng hóa xuất khẩu thôn Đồng Bào, xã Thiệu Minh (Thiệu Hóa) đạt giá trị thu nhập 149 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: Lê Hà

Phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình nơi cư trú nhằm gắn trách nhiệm của đảng viên với cộng đồng dân cư. Qua đó nhân dân thực hiện việc giám sát những việc đảng viên làm, tạo mối quan hệ mật thiết giữa đảng viên với nhân dân, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, một số nơi, đảng viên chưa thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phân công.

Khi đảng viên “kề vai, sát cánh”

Đồng chí Nguyễn Đình Hưởng, bí thư chi bộ Đồng Bào, Đảng bộ xã Thiệu Minh (Thiệu Hóa), cho biết: Để xây dựng nông thôn mới (NTM), chi ủy đã phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ dân cư. Thời điểm đó, chi bộ có hơn 50 đảng viên/hơn 200 hộ dân. Việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ không chỉ giúp phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động hộ, nhóm hộ gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn góp phần quan trọng vào việc giúp đỡ, hỗ trợ bà con cách thức làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2010-2015, thôn Đồng Bào có đất sản xuất nông nghiệp nhưng chưa quy hoạch tập trung và chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị nên đời sống bà con đa phần gặp nhiều khó khăn, thôn có 8 đến 10% hộ nghèo. Thời điểm này, chi ủy đã thành lập 4 tổ đảng phụ trách 4 cụm dân cư, các đảng viên trong tổ được phân công làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hộ dân dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng màu và phát triển các loại cây trồng vụ đông có giá trị xuất khẩu, như: Ớt, khoai tây, ngô ngọt, dưa, các loại rau màu; giới thiệu việc làm cho lao động tại các công ty,... Bà con trong thôn luôn được các đảng viên “kề vai, sát cánh” giúp đỡ, định hướng cho cách thức làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ từ chưa biết bắt đầu từ đâu, đến nay đã thay đổi nhận thức, mạnh dạn vay vốn làm ăn. Giai đoạn 2016-2019, thôn Đồng Bào luôn dẫn đầu các thôn trong xã về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giá trị sản xuất đạt 149 triệu đồng/ha/năm, thu nhập đầu người đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 0,46%. Hiện thôn đang thực hiện điểm thôn NTM kiểu mẫu và đã đạt 13/15 tiêu chí. Giai đoạn này, chi ủy không phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ mà đó là trách nhiệm của đảng viên phải làm.

Phố 4, phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hóa) có hộ bà M. neo đơn thường xuyên đau ốm, chi ủy chi bộ 4 đã phân công đảng viên Lê Thị Hải thường xuyên giúp đỡ bà M. mua thuốc, nấu cơm, dọn nhà... Khi bà M. qua đời, đảng ủy phường, chi ủy, ban công tác mặt trận phố và hàng xóm đã đến lo ma chay chu đáo, đồng thời vận động các hộ trong cụm dân cư đóng góp hỗ trợ lát đá vỉa hè khu vực nhà bà M. tạo cảnh quan đẹp, sạch sẽ cho cả khu phố. Những việc làm vì “tình làng, nghĩa xóm” này không chỉ có ở chi bộ 4 mà nhiều chi bộ khác thuộc Đảng bộ phường Ngọc Trạo cũng có những việc làm đẹp tương tự.

Chi bộ 7, phường Ngọc Trạo có 115 đảng viên, trong đó có 28 đảng viên được miễn sinh hoạt, còn lại đều được phân công phụ trách hộ và nhóm hộ. Đảng viên được phân công hoạt động rất tích cực tuyên truyền, vận động, gương mẫu đi đầu trong mọi việc. Tiêu biểu là đảng viên Lê Văn Nhâm vận động 43 hộ của mô hình “Khu dân cư đoàn kết” góp kinh phí làm đường cờ, đường hoa vào dịp lễ, tết...; đảng viên Nguyễn Tất Thắng và Nguyễn Thị Doan vận động hộ kinh doanh than tại ngõ 04, đường Nguyễn Văn Trỗi (cụm dân cư số 3) bảo đảm vệ sinh môi trường. Cụm dân cư số 3 - đơn vị thực hiện điểm 4 mô hình của phường: “Tiếng kẻng tay gậy, dây thừng vây bắt kẻ gian”; “Tang lễ văn minh tiến bộ”; “Khu dân cư đoàn kết” và “Cựu chiến binh tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông các trường học”. Với nhiều cách làm khác nhau tùy thuộc vào từng khu dân cư, hàng năm, 100% đảng viên chi bộ 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phân công rõ người, rõ việc

Qua tìm hiểu của chúng tôi tại các tổ chức cơ sở đảng, khi phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, cấp ủy xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đảng viên là: Bản thân và gia đình đảng viên phải gương mẫu, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương; tuyên truyền, vận động hộ, nhóm hộ hiểu rõ các âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng và Nhà nước; những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước quan tâm đến nhân dân; hướng dẫn, giúp đỡ các hộ, nhóm hộ thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, chi tiêu tiết kiệm, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội... Qua việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức đảng phân công, đảng viên nắm rõ tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của nhân dân để phản ảnh đến chi bộ, đồng thời phát hiện, xây dựng lực lượng cốt cán, đề xuất, giới thiệu nguồn kết nạp đảng viên... Những việc làm trên của đảng viên đã góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phân công cho đảng viên được các chi bộ đưa vào tiêu chí bình xét, phân loại đảng viên hàng năm.

Tại huyện Lang Chánh, chúng tôi được đồng chí Lê Văn Luyến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ huyện đều được phân công phụ trách chỉ đạo cụm xã và dự sinh hoạt với chi bộ thôn, bản để nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời chi bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; định hướng cho chi ủy cũng như đảng viên trong chi bộ bám sát nhiệm vụ thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào giúp các hộ nghèo giảm nghèo bền vững, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội...

Hầu hết các chi ủy chi bộ thôn trên địa bàn huyện Như Xuân đều thực hiện tốt quy định phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ dân cư. Đa số các đảng viên đã tạo được mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân ở địa phương. Năm 2019, Huyện ủy đã ban hành Quyết định 1770/QĐ-HU về việc thành lập tổ công tác dự tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố. Theo đó, Huyện ủy thành lập 18 tổ công tác gồm 147 đồng chí lãnh đạo, cán bộ cấp huyện về dự sinh hoạt hàng tháng với chi bộ nhằm giúp chi bộ đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, trong đó chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của đảng viên thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy phân công.

Kinh nghiệm từ thực tiễn cho thấy, ở các chi bộ thực hiện tốt việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, nhận thức của người dân đã tốt hơn, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước thôn (làng), tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi để giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa... các hộ dân cũng thực hiện được vai trò dân chủ của mình giám sát những việc đảng viên làm, từ đó xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường mối đoàn kết ở khu dân cư.

Còn những khó khăn

Giúp hộ, nhóm hộ trong khu dân cư cùng phát triển, tiến bộ là trách nhiệm của đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện phân công, chi ủy và cá nhân đảng viên cũng gặp nhiều khó khăn. Đó là một số hộ dân chưa nhận thức được những việc đảng viên làm nên chưa ủng hộ đảng viên; có trường hợp đảng viên chưa thực sự nhiệt tình làm hết trách nhiệm, còn hình thức; đa số các chi bộ nông thôn ở vùng sâu, vùng xa ít đảng viên, trong khi số hộ dân đông và sống rải rác; lực lượng đảng viên trẻ thường xuyên đi làm ăn xa nên việc phân công phụ trách nhóm hộ khó thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả; một số chi bộ chưa phân công nhiệm vụ cho đảng viên, hoặc phân công nhưng chưa đôn đốc, sâu sát đảng viên, đánh giá chất lượng đảng viên chưa sát...

Tháng 12-2018, tại Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị với các tỉnh ủy khu vực Bắc Trung bộ để lấy ý kiến vào dự thảo “Quy định về phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú; nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là giám sát về đạo đức, lối sống”. Đây là việc rất cần thiết, kịp thời trong bối cảnh cả nước đang tập trung thực hiện các nghị quyết của Trung ương về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp quan trọng để đảng viên phát huy tốt vai trò, trí tuệ của mình, tích cực đóng góp xây dựng Đảng để Đảng lãnh đạo toàn diện đạt kết quả tốt hơn. Nhân dân cũng giám sát được tất cả các hoạt động của bộ máy để kịp thời điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, cấp ủy cấp trên cần quan tâm, chỉ đạo sát sao, định hướng cho chi ủy những việc cần làm trước, những việc dài hơi; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho chi ủy, người đứng đầu chi ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; phát hiện, bồi dưỡng và khen thưởng kịp thời những nhân tố đảng viên tích cực, năng nổ nhiệt tình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Tăng cường kiểm tra, giám sát vai trò đảng viên qua sinh hoạt chi bộ

Nhìn từ việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Để thực hiện hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ dân cư, đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã định hướng cho chi ủy và đảng viên bám sát nhiệm vụ thực hiện nghị quyết từng tháng, quý, năm và xác định rõ nội dung trọng tâm để chi bộ, đảng viên thực hiện; chi ủy, người đứng đầu chi bộ nắm rõ thực trạng ở từng nhóm hộ và trình độ, năng lực, uy tín, địa bàn cư trú của từng đảng viên để phân công, giao nhiệm vụ cụ thể định hướng cho đảng viên thực hiện. Trước và trong khi tuyên truyền, đảng viên phải nghiên cứu thật kỹ các nội dung, nắm chắc tình hình đặc điểm, điều kiện từng hộ, nhóm hộ để từ đó xác định phương pháp cụ thể trong tuyên truyền và vận động. Ví như: Đảng viên được phân công giúp hộ thoát nghèo, phải tìm hiểu hộ nghèo đó nghèo ở mức độ nào, do những nguyên nhân nào (thiếu vốn, thiếu kiến thức, kinh nghiệm trong sinh hoạt chi tiêu...) để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp, hiệu quả.

Để thuyết phục người nghe, đảng viên phải thực sự nhiệt tình, trách nhiệm, làm trước và cùng làm cho mọi người làm theo. Trong quá trình thực hiện, phối hợp chặt chẽ với ban công tác mặt trận thôn, trưởng các đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên báo cáo kết quả công tác phụ trách hộ, nhóm hộ trước chi bộ. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm.

Bên cạnh đó, coi trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên, đặc biệt là qua các đợt nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng. Huyện ủy Cẩm Thủy đã thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên qua sinh hoạt chi bộ theo tinh thần các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Qua đó giúp các chi bộ khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên.

Ngô Anh Thúy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ

huyện Cẩm Thủy

Hướng dẫn, gợi mở cho chi ủy, ban công tác mặt trận thôn

Nhìn từ việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Xã Yên Trường có 3 thôn, các thôn đang tập trung thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu nên khối lượng đầu việc nhiều, đòi hỏi vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng phải thực sự sát sao.

Thời gian qua, đảng ủy xã đã thành lập 3 tổ công tác do 3 đồng chí trường trực đảng ủy làm tổ trưởng phụ trách 3 chi bộ nông thôn để chỉ đạo, định hướng các chi bộ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp. Theo đó, 3 tổ công tác của xã thường xuyên về họp với chi bộ, cùng chi bộ bàn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, trong đó có các việc trọng tâm, như: Công tác vệ sinh môi trường, giảm hộ nghèo, xây dựng hạ tầng nông thôn, đường hoa, cảnh quan môi trường, an toàn thực phẩm...

Trong quá trình thực hiện, đảng ủy xã nói chung, 3 tổ công tác nói riêng đã tập trung chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy, ban công tác mặt trận thôn cùng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy. Các tổ đã hướng dẫn, gợi mở cho chi ủy, ban công tác mặt trận thôn các nhiệm vụ trọng tâm của từng thôn để chi ủy, ban công tác mặt trận thôn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lộ trình thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương tiên phong đi đầu, như: Đóng góp xã hội hóa thực hiện cơ sở hạ tầng, làm đường điện, bóng đèn cao áp... Từ những việc làm đó, các thôn đã huy động được xã hội hóa của người dân cao. Hiện xã có 2 thôn đã cơ bản đạt chuẩn các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đang phấn đấu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

Trịnh Văn Thể

Bí thư Đảng ủy

xã Yên Trường (Yên Định)

Nêu gương trong mọi việc, mẫu mực trong đời sống

Nhìn từ việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Để thực hiện có hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, hàng năm, chi ủy đều rà soát phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ theo địa bàn dân cư phù hợp để đảng viên có thời gian tiếp cận và gần gũi với các hộ dân phụ trách giúp đỡ, tuyên truyền, vận động. Chi bộ quán triệt các đảng viên phải luôn tạo cho nhân dân sự tin tưởng, gần gũi để nhân dân hiểu việc đảng viên làm và làm theo đảng viên. Các đảng viên được phân công phụ trách hộ phải nêu gương trong mọi việc, mẫu mực trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, trong giáo dục con cái, đặc biệt, trong xây dựng đời sống văn hóa, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... Qua việc sâu sát cơ sở, gần gũi, trách nhiệm với nhân dân và làm trước để bà con nhìn vào đấy làm theo đã giúp đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của người dân, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của địa phương đạt hiệu quả cao hơn.

Tống Văn Vinh

Bí thư chi bộ 7, phường Ngọc Trạo

(TP Thanh Hóa)

Phối hợp với trưởng các đoàn thể chi hội cùng thực hiện

Nhìn từ việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Là đảng viên có hơn 40 năm tuổi Đảng, tôi được Chi ủy Bất Nộ phân công phụ trách nhóm hộ tại cụm dân cư số 1 (17 hộ), nơi gia đình tôi đang sinh sống. Qua việc phụ trách nhóm hộ, tôi nhận thấy: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chi ủy phân công, đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu; gắn quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cụ thể, tôi phối hợp với tổ an ninh ngõ số 1 và trưởng, phó đoàn thể trong chi hội tuyên truyền các hộ dân hiểu nội dung nghị quyết của chi bộ, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, xã Trường Sơn đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, đòi hỏi mỗi hộ phải nâng cao nhận thức, ý thức hành động bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Hiện đời sống người dân cụm dân cư ngõ 1 đã có nhiều chuyển biến tích cực, 2/3 số hộ đã xây dựng vườn mẫu vừa tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp vừa có giá trị kinh tế, tăng thu nhập; hoàn thành tuyến đường hoa; con em xa quê đóng góp xã hội hóa xây dựng cổng làng, đường giao thông nông thôn. An ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt. Tỉ lệ hộ dân tham gia các buổi sinh hoạt của thôn cao.

Qua công tác này, tôi nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng gia đình, người dân để chia sẻ, tham mưu giải pháp cho chi ủy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, giảm áp lực công việc cho cấp ủy cấp trên, đồng thời xây dựng được mối quan hệ tình làng nghĩa xóm bền chặt.

Trần Khanh

Đảng viên Chi bộ Bất Nộ,

xã Trường Sơn (Nông Cống)

Minh Trang – Đức Thắng


Minh Trang – Đức Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]