(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2021 tiếp tục làm việc. Các đại biểu tham dự phiên họp đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2021: Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 26-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2021 tiếp tục làm việc. Các đại biểu tham dự phiên họp đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2021: Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025 do Sở Y tế chủ trì soạn thảo.

Mục tiêu đặt ra của chương trình đến năm 2025 có 100% cán bộ, công chức, viên chức Ngành tế đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 95%. Phấn đấu có trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Đầu tư mở rộng, hiện đại hóa một số bệnh viện tuyến tỉnh thành bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh của Bộ Y tế, nâng cấp các bệnh viện tuyến huyện; hoàn thiện cơ sở vật chất cho trạm y tế, Trung tâm Y tế huyện chưa được đầu tư.

Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2021: Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2021: Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Giám đốc Sở Y tế Trịnh Hữu Hùng trình bày Dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng y tế giai đoạn 2021-2025.

Để đạt được mục tiêu trên, chương trình đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn xã hội trong việc nâng cao hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm hoàn thiện hệ thống các cơ sở y tế…

Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2021: Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Qua nghiên cứu dự thảo chương trình cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu, kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị Sở Y tế - đơn vị chủ trì soạn thảo Chương trình tiếp tục đầu tư nghiên cứu hoàn thiện Dự thảo Chương trình theo yêu cầu.

Đồng chí luu ý nội dung chương trình phải bao quát tất cả các lĩnh vực của Ngành Y tế, phải có nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng, nâng tầm Ngành Y tế tỉnh nhà, xứng đáng là một trong những trụ cột cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2021: Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Ngọc Tuý trình bày Dự thảo báo cáo xây dựng chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Phiên họp cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo xây dựng chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo đặt ra mục tiêu khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật làm động lực để phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo; ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến để tạo đột phá trong phát triển các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần đưa KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Dự thảo đưa ra 6 nhóm chính sách khuyến khích phát triển KH&CN. Trong mỗi nhóm chính sách đều nêu rõ đối tượng, mục tiêu, các điều kiện để được hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời điểm hỗ trợ cụ thể.

Đơn cử như nhóm chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn. Đối tượng hỗ trợ là các đơn vị ngoài công lập (tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh), cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để được nhận hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình phải bảo đảm các điều kiện như: Diện tích canh tác tập trung từ 100 ha trở lên; giống lúa đưa vào sản xuất là giống chất lượng cao thuộc cơ cấu bộ giống chủ lực của tỉnh Thanh Hóa; máy móc, thiết bị phải mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (hữu cơ hoặc VietGAP hoặc GlobalGAP) và được chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền; sản phẩm hàng hóa có tem truy xuất nguồn gốc…

Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2021: Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Chính sách sẽ hỗ trợ 30% tổng mức chi phí đầu tư (bao gồm giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ, máy móc thiết bị; chi phí đăng ký nhãn hàng hóa; chi phí chứng nhận VietGAP hoặc GlobalGAP hoặc hữu cơ; chi phí xây dựng và công bố tiêu chuẩn cho sản phẩm). Mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tỷ đồng/dự án. Thời điểm hỗ trợ sau khi đã sản xuất lúa và chế biến gạo được ít nhất 1 vụ.

Thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung Dự thảo, đồng thời đề xuất đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tính toán kỹ các nhóm hỗ trợ, điều kiện, mức hỗ trợ sao cho hợp lý, sát với thực tiễn địa phương.

Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2021: Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất triển khai 5 nhóm chính sách, gồm: Hỗ trợ nhận chuyển giao kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe con người; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn; hỗ trợ đầu tư mới hoặc đổi mới công nghệ cao trong bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và nhóm chính sách hỗ trợ đầu tư mới hoặc đổi mới công nghệ - thiết bị sản xuất cát nhân tạo (cát nghiền).

Đồng chí đề nghị ngành chức năng tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số điều kiện, tiêu chí, đối tượng hỗ trợ, nội dung, mức hỗ trợ. Qua đó hoàn thiện Tờ trình đề nghị ban hành chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét cho ý kiến.

Ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5-2021: Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến góp ý sớm hoàn thiện dự thảo cả về nội dung và bố cục.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]