(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31-12, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì ngày làm việc thứ 2 hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngày làm việc thứ 2, hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Sáng 31-12, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì ngày làm việc thứ 2 hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Ngày làm việc thứ 2, hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đồng chủ trì hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các địa phương tại các điểm cầu trong cả nước.

Ngày làm việc thứ 2, hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau khi lắng nghe ý kiến thảo luận của các bộ, ngành trung ương và các địa phương ở các điểm cầu, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hội nghị đã nghe những báo dự thảo Nghị quyết quan trọng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là những vấn đề lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành trung ương và các địa phương, tổng hợp để giải quyết. Năm 2019, cả nước đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực và đã được nhiều kết quả quan trọng, cao hơn năm 2018. Đời sống của nhân dân được nâng lên, tiềm lực của đất nước được khơi dậy, đó là kết quả của của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Ngày làm việc thứ 2, hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đặc biệt, tại hội nghị này, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các bộ ngành, trung ương, các địa phương đã thực hiện trong năm qua được đề cập. Thủ tướng muốn nhắn nhủ nếu địa phương nào, cơ sở nào chưa làm tốt việc của mình thì phải làm tốt hơn, phải khắc phục tồn tại, yếu kém để vươn lên. Thủ tướng lấy ví dụ về việc dịch vụ logistic của chúng ta còn cao, một quả xoài xuất khẩu thì khâu dịch vụ logistic chiếm đến 50% giá thành. “Vậy chúng ta phải khắc phục khâu yếu này, không để tình trạng nói nhiều quá mà không hành động”, Thủ tướng bày tỏ.

Ngoài thành tích được Đảng, nhân dân đánh giá cao, theo Thủ tướng, cần thấy được những bất cập, tồn tại như giải ngân vốn đầu tư công, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN chậm, vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là không khí, vấn đề rác thải hay một số vấn đề bức xúc của xã hội như ma túy trong thanh thiếu niên, ma túy học đường, văn hóa ứng xử…

Nhắc lại thông điệp về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, Thủ tướng nêu rõ phải mở rộng thông điệp này, “không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế đã nói rồi nhưng bổ sung thành không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội lấy kinh tế”. Môi trường văn hóa bị ô nhiễm cũng độc hại không kém môi trường không khí. Nền tảng xã hội là bệ phóng và trụ đỡ cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành trung ương, các địa phương tiếp thu 4 bài học, 5 nhiệm vụ mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo trong hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ cần tiếp thu 4 bài học, 5 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong bài phát biểu tại Hội nghị sáng 30-12.

Theo đó, một là phải phải kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử hơn 30 năm đổi mới và kết quả toàn diện đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. “Nếu dừng lại, thỏa mãn non thì không bao giờ thành công”.

Thứ hai là tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Từ đồng lòng, đoàn kết ấy mà quyết tâm tiến công vào công việc được Đảng, Nhà nước giao.

Thứ ba, tranh thủ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin báo chí để tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, cùng với kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể trở thành lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực nội sinh. Đó là khoa học công nghệ, là kinh tế số, là phủ sóng 5G, đặc biệt phải có chủ trương, chính sách giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển.

Về một số định hướng chỉ đạo, điều hành năm 2020, Thủ tướng gợi ý, không ngừng đổi mới tư duy xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo mọi thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Phải chỉ rõ điểm nào trong văn bản, chính sách còn vướng mắc, kìm hãm sự phát triển chứ không nói chung là thể chế pháp luật tồn tại bất cập.

Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giải phóng mọi năng lực sản xuất, tận dụng tốt các tiềm năng thế mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng.

Có cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách thực chất, hiệu quả trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, nhất là đối với người đứng đầu và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm. Thủ tướng cho rằng, có tình trạng một số tỉnh, bộ, ngành không giữ vững kỷ cương kỷ luật, cho nên chủ trương rất nhiều nhưng việc tạo ra những sản phẩm vật chất và tinh thần chưa được bao nhiêu, thậm chí còn kiềm chế.

Nhiệm vụ trong tâm năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, không ngừng đổi mới tư duy, xây dựng và hoàn chỉnh thực thi chính sách, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn, tạo mọi thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Có cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể để thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả năng lực chỉ đạo điều hành, gắn với đề cao trách nhiệm và có chế tài xử lý vi phạm nhất là người đứng đầu. Huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng phát triển của từng lĩnh vực, từng địa phương; khơi dậy mạnh mẽ giá trị văn hóa của người Việt Nam, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng đất nước vững mạnh, hùng cường. Phát triển nhanh và bền vững, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trên cơ sở các định hướng phát triển để xây dựng nghị quyết hành động hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2020.

Lê Hợi


Lê Hợi

Từ khóa:Thủ tướng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]