(Baothanhhoa.vn) - Năm 2021, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa (LĐTBXH) cần tập trung đánh giá, phân tích tình hình nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề bức xúc, những vấn đề cuộc sống đặt ra thuộc ngành quản lý, từ đó xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, để đề ra các biện pháp khắc phục hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Năm 2021, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa (LĐTBXH) cần tập trung đánh giá, phân tích tình hình nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề bức xúc, những vấn đề cuộc sống đặt ra thuộc ngành quản lý, từ đó xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, để đề ra các biện pháp khắc phục hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 7-1, Sở LĐTBXH đã tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ LĐTBXH, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ngành LĐTBXH đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm mới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Kết quả, đã có 62.110 lao động được tạo việc làm mới, 29.183 lao động được nhận trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trợ cấp đã chi trả là gần 360,6 tỷ đồng. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm còn 3,09%, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn giảm còn 6,1%. Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm còn 35,01%.

Toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 86.786 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,02%, trong đó có văn bằng, chứng chỉ là 27,6%. Chất lượng giáo dục nghề nghiệp được nâng cao, lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa có thí sinh đoạt Huy chương đồng tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Đồng chí Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu khai mạc hội nghị.

Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện kịp thời. Toàn tỉnh đã có 99,8% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình trở lên và 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công.

Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và trợ giúp xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn phát triển sinh kế, ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo. Số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm khoảng 21.153 hộ, chiếm tỷ lệ 2,24%, giảm 1,03% so với cuối năm 2019.

Công tác quản lý Nhà nước về trẻ em tiếp tục được hoàn thiện, quyền trẻ em được bảo đảm, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm còn 4,4%, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau đạt 92%.

Toàn ngành đã tham mưu thực hiện hoàn thành công tác chi trả hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021 Ngành LĐTBXH đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 71%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 33,5%. Giải quyết việc làm mới cho 59.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 6.000 người.

Duy trì 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú và 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. Giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 từ 0,6% trở lên. 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm còn 4,3%; nâng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp lên 95%. 100% nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện và hỗ trợ kịp thời...

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Ngành LĐTBXH đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ngành LĐTBXH Thanh Hóa phát huy bề dày thành tích đã đạt được tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021. Trong đó, tập trung cập nhật, đánh giá, phân tích tình hình, nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề bức xúc, những vấn đề cuộc sống đặt ra thuộc ngành quản lý, từ đó xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để đề ra biện pháp khắc phục hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những địa bàn trọng điểm để tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của tỉnh giao về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan, các địa phương và cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn đầy đủ, kịp thời về các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh về giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và tích cực cùng với Nhà nước thực hiện hiệu quả các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, cai nghiện phục hồi; tích cực vận động các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tài trợ thực hiện các dự án hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Giải quyết kịp thời, đúng quy định các chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội, hồ sơ tồn đọng và chế độ, chính sách cho người có công.

Tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo chức năng quản lý của ngành, hạn chế thấp nhất đơn, thư vượt cấp, kéo dài. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tuyên tuyền, nâng cao ý thức và quản lý lao động ở nước ngoài để hạn chế và tiến tới không còn tình trạng lao động bỏ việc ở lại và cư trú bất hợp pháp tại nước sở tại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, trước mắt Ngành LĐTBXH cần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm để người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội được vui tết, đón xuân trong vòng tay nhân ái của cộng đồng, xã hội…

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Đồng chí Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở LĐTBXH trao Giấy khen cho các tập thể.

Nhân dịp này Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 3 cá nhân; lãnh đạo Sở LĐTBXH trao Giấy khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020.

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]