(Baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đa Lộc đã phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng và tiềm năng, lợi thế của địa phương, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, sớm đưa Đa Lộc trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, sớm đưa Đa Lộc trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Mô hình nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao của hộ gia đình ông Trần Văn Tuấn, xã Đa Lộc cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ngọc Anh

Nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đa Lộc đã phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng và tiềm năng, lợi thế của địa phương, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kinh tế của xã phát triển khá toàn diện, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (giai đoạn 2015 – 2020) đạt 19,4%, cao hơn 0,4% so với giai đoạn 2010 – 2015. Tổng thu nhập xã hội cuối nhiệm kỳ đạt 358,296 tỷ đồng, cao gấp 1,96 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu đại hội 5,8%, cao gấp 2,6 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất năm 2019 đạt 149,98 tỷ đồng, tăng 26,1% so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 3.118 tấn, vượt chỉ tiêu đại hội...

Triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, xã đã chuyển đổi 14,51 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm công nghiệp, 4,36 ha sang trang trại chăn nuôi công nghiệp, 16,68 ha mô hình cá lúa và trang trại tổng hợp, 3 ha trồng rau an toàn; cải tạo gần 15 ha vườn tạp để trồng cây ăn quả. Đến nay, các diện tích được chuyển đổi đang phát huy hiệu quả tốt. Cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Chăn nuôi phát triển mạnh, nhất là trang trại, gia trại. Đến nay, toàn xã có 16 trang trại. Riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020 tăng 12 trang trại, các trang trại đều đạt tiêu chí đề ra. Khai thác, nuôi trồng hải sản phát triển hiệu quả, toàn xã hiện có 75 phương tiện khai thác với tổng công suất 1.566 CV, sản lượng khai thác năm 2019 đạt 407 tấn, tăng 27,63% về giá trị so với năm 2015. Diện tích nuôi trồng tăng, toàn xã có 484 ha đất nuôi trồng thủy sản/409 hộ, loại hình nuôi phong phú, nhiều đối tượng nuôi mới được đưa vào sản xuất.

5 năm qua, xã trồng mới và chắm dặm được 235 ha rừng ngập mặn, nâng tổng diện tích rừng ngập mặn lên 452 ha. Tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ và thương mại phát triển đa dạng. Hiện nay, toàn xã có 323 hộ kinh doanh, 2 HTX, 11 doanh nghiệp; tăng 1 doanh nghiệp và 1 HTX so với chỉ tiêu đại hội, thu hút và tạo việc làm ổn định thường xuyên cho hàng trăm lao động. Giá trị sản xuất năm 2019 đạt 30,864 tỷ đồng, tăng 5,35 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm của xã ước đạt 316,859 tỷ đồng, tăng so với nhiệm kỳ trước. Hệ thống giao thông thủy lợi tiếp tục được hoàn thiện, các trục giao thông chính được bê tông hóa và nâng cấp đã tạo thuận lợi cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Sau gần 5 năm thực hiện, xã đã vận động nhân dân hiến trên 10.000m2 đất, hàng ngàn ngày công, đóng góp trên 8,3 tỷ đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi, thiết chế văn hóa; xây dựng chỉnh trang nhà ở trong nhân dân ước đạt 170 tỷ đồng đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, toàn xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí, có 3 thôn hoàn thành 14/14 tiêu chí, các thôn còn lại đạt 11 đến 13 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý II năm 2020.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Toàn xã có 6/9 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, 9/9 thôn, 3 trường học và trạm y tế đã khai trương và được công nhận thôn, cơ quan, trường học văn hóa; 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 2,94%. Quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Công tác chính trị, tư tưởng có sự đổi mới cả về nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành. Quan tâm xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Trong 5 năm qua, xã đã kết nạp được 33 đảng viên, đạt 125% kế hoạch, trong đó, đảng viên nữ chiếm 63,6%. Công tác quản lý Nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền được nâng lên; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, hiệu quả, ngày càng thiết thực, với nhiều phong trào thi đua: “Sản xuất, kinh doanh giỏi”; Câu lạc bộ gia đình “5 không, 3 sạch”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Thanh niên lập nghiệp bảo vệ Tổ quốc”...

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Đa Lộc đề ra một số mục tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất phấn đấu đến năm 2025 đạt 518 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/năm trở lên. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 100% (trong đó, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 2 thôn). Tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 còn dưới 1%. Số lượng thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025 đạt 2 thôn trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới 35 đảng viên trở lên. Bình quân hàng năm có 80% chi bộ và 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Đa Lộc xây dựng 2 chương trình trọng tâm: Một là “Thực hiện tốt tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung quy mô công nghiệp; xây dựng thương hiệu một số mặt hàng có lợi thế của địa phương. Hai là “Tạo môi trường thuận lợi, kêu gọi các nhà đầu tư, huy động các nguồn lực để xây dựng khu du lịch sinh thái ven biển gắn với điểm tham quan Khu Di tích lịch sử cách mạng Mẹ Tơm và Khu Di tích lịch sử - văn hóa Đền Đức Thánh Cả”.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu chủ yếu và các chương trình trọng tâm trên, trước hết xã tập trung phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, phát triển nông nghiệp quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả, bền vững. Đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Quy hoạch vùng trồng lúa chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để giảm giá trị chi phí trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển mạnh chăn nuôi cả về số lượng và chất lượng, ưu tiên phát triển chăn nuôi trang trại an toàn sinh học gắn với vệ sinh môi trường. Khuyến khích ngư dân đầu tư vốn đóng mới và nâng cấp phương tiện, ngư lưới cụ, nâng cao năng lực và hiệu quả khai thác. Đầu tư hạ tầng vùng nuôi nước lợ để chuyển từ nuôi quảng canh sang nuôi bán thâm canh, thâm canh công nghệ cao. Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là lĩnh vực nuôi trồng, thu mua, chế biến thủy sản. Bên cạnh đó, xã chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy truyền thống quê hương mẹ Tơm anh hùng và những thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đa Lộc nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đa Lộc trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Lê Văn Chín

Bí thư Đảng ủy xã Đa Lộc


Lê Văn Chín

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]