(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16-10-1948 – 16-10-2018) và 62 năm ngày thành lập Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (1-11-1956 – 1-11-2018).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Sáng 13-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16-10-1948 – 16-10-2018) và 62 năm ngày thành lập Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (1-11-1956 – 1-11-2018).

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Diễn văn ôn lại niệm 70 năm truyền thống của Ngành kiểm tra Đảng (16-10-1948 – 16-10-2018) do đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày, nhấn mạnh: 70 năm xây dựng và trưởng thành, Ngành Kiểm tra Đảng đã không ngừng củng cố và phát triển cả về số lượng, chất lượng; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới; ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đã cùng nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang của mình "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy".

Đồng chí Trần Quang Đảng, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày diễn văn ôn lại niệm 70 năm truyền thống của Ngành kiểm tra Đảng.

Cùng với ngành Kiểm tra cả nước, trong 62 năm qua, từ khi được thành lập đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các thế hệ cán bộ kiểm tra đã vượt khó vươn lên; chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiệm vụ cấp ủy giao và tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong từng thời gian có trọng tâm, trọng điểm. Quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp luôn bám sát sát tư tưởng chỉ đạo "Chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả", với phương châm "Công minh, chính xác, kịp thời"; việc kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng là "không có vùng cấm và không khái niệm hạ cánh an toàn"; thực hiện đồng bộ cả 2 nhóm giải pháp "xây" và "chống", xây là chính để chủ động phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái; tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí; giữ vững kỷ cương và tăng cường kỷ luật đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh đã luôn kiên định lập trường, quan điểm, vượt qua khó khăn, bền bỉ hoạt động, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, tỏ rõ bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp ủy giao, đóng góp quan trọng vào những kết quả đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, đó là: Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế... của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chậm. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chưa cao, chưa đủ sức ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhiều khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, kiểm tra, xử lý; nhiều kết quả kiểm tra chưa phản ánh đúng thực tế, do vậy, tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí còn hạn chế.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, các chủ trương, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đòi hỏi các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm; phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn sát, đúng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ. Tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phối hợp xem xét các vấn đề nổi cộm liên quan đến các vụ án lớn, tham nhũng, tiêu cực, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo; những đơn thư tố cáo, khiếu nại kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội. Phát huy đầy đủ vai trò của uỷ ban kiểm tra trong tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với các cơ quan tư pháp, thanh tra, điều tra, kiểm toán, giám sát của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ xem xét, kiểm tra, giám sát các vụ việc với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm kỷ luật đảng. Các cấp uỷ đảng phải thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và chăm lo tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đến khâu luân chuyển, sử dụng, đãi ngộ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ kiểm tra phấn khởi, yên tâm công tác, bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước để thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng, không vì lợi ích cá nhân; xử lý công tâm, khách quan; kỷ luật nghiêm minh, thuyết phục. Phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết, phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại ” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa; trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 -2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương và tăng cường kỷ luật của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cũng tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân đã được Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]