(Baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm thực hiện thắng lợi khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh”, thời gian qua dưới sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh công tác CCHC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên từng nội dung cụ thể. Kết quả nổi bật là:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước thực hiện các giải pháp hạn chế chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh”, thời gian qua dưới sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh công tác CCHC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên từng nội dung cụ thể. Kết quả nổi bật là:

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: Tố Phương

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan Nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp cơ bản phù hợp, hiệu quả, hoạt động có chuyển biến tốt. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện có nền nếp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt từ 90% trở lên; thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được cắt giảm tối thiểu 30%. Tỷ lệ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt từ 80% trở lên; hạ tầng công nghệ thông tin được mở rộng, nâng cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, ý thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Đặc biệt, từ khi thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh với chức năng tập trung đầu mối tiếp nhận và giải quyết TTHC đã khắc phục tối đa tình trạng giải quyết quá hạn hồ sơ cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp; giảm phiền hà, các chi phí không chính thức như đi lại, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện TTHC...

Những kết quả đạt được của công tác CCHC đã góp phần tích cực vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, công tác CCHC vẫn còn những hạn chế nhất định: Chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở một số đơn vị còn hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị và trụ sở làm việc của một số cơ quan hành chính còn thiếu hoặc đã xuống cấp và gặp nhiều khó khăn; năng lực, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp; vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn... Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân chính là: Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện ở một số cấp, ngành chưa đồng bộ; cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ CCHC chưa được quan tâm đúng mức; kinh phí đầu tư cho công tác CCHC chưa nhiều.

Vấn đề CCHC liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Do vậy, để đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện cắt giảm các chi phí không chính thức và nâng cao thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết TTHC cho doanh nghiệp cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung ở một số giải pháp chính sau đây:

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; công tác chỉ đạo thực hiện CCHC từ UBND tỉnh đến các ban, sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC. Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động của UBND về đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

Hai là: Các cơ quan hành chính Nhà nước cần có cơ chế công khai, minh bạch trong các quy định pháp luật, đặc biệt là quy trình giải quyết TTHC nhằm giảm bớt thời gian đi lại, giảm bớt thành phần hồ sơ. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; giao trách nhiệm cho người đứng đầu bộ phận, cơ quan giải quyết các TTHC cho doanh nghiệp. Xem xét thi hành kỷ luật đối với những trường hợp phát hiện nhũng nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp.

Ba là: Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung TTHC nhằm cắt giảm các quy định không cần thiết, đặc biệt là các thủ tục về lập quy hoạch, giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, thuế, hải quan...

Bốn là: Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan giám sát trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cơ chế, chính sách, TTHC cho doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp của các hiệp hội doanh nghiệp.

Năm là: Phát triển đồng bộ và toàn diện việc ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông với CCHC để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; động viên đông đảo tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia vào công tác CCHC và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến.

Sáu là: Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách TTHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp, tăng cường sự giám sát thực hiện TTHC; phát huy vai trò của doanh nghiệp trong việc chủ động bài trừ, nói không với tham nhũng trong giao dịch với cơ quan Nhà nước.

Nguyễn Bá Tải

Phó Giám đốc Sở Nội vụ {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]