(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24-9, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30 – QĐ/TW ngày 27-6-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Ngày 24-9, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện Quy định số 30 – QĐ/TW ngày 27-6-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo hội nghị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương và của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu... ngày càng sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn.

Bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.

Việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… được thực hiện nghiêm túc.

Công tác tự kiểm tra của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, trước hết là tự kiểm tra của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận làm rõ nhiều vi phạm, quyết định kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh nhiều đảng viên, cán bộ, trong đó nhiều trường hợp là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể đương chức, nghỉ hưu và chuyển công tác, với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, rõ đến đâu xử lý đến đó, “không có vùng cấm, hạ cánh an toàn, nhẹ trên, nặng dưới”. Nhiều vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm, báo chí phản ánh đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ kiểm tra được chú trọng; năng lực, trình độ, phương pháp công tác và bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Chất luợng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp ngày càng cao, tạo sự lan tỏa trong xã hội, đã có tác dụng giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Toàn cảnh hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên một số vấn đề vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Đồng thời đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng.

Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định. Chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu thủ đoạn, chống phá tung tin giả của các đối tượng cơ hội chính trị, gây nghi ngờ chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác nhân sự của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Chú trọng bồi dưỡng đến đội ngũ công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020, đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Đồng thời, chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế và đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 -2025, tỉnh Thanh Hóa đang có nhiều thời cơ và vận hội rất lớn; các đường hướng và định hướng cho sự phát triển của tỉnh đã được nêu rõ trong Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Do đó, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Cần tập trung kiểm tra, giám sát chuyên đề các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Tập trung nghiên cứu và ban hành các quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các ban của đảng để đồng bộ thực hiện nhiệm vụ.

Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu ngay sau hội nghị, các đồng chí Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tập trung rà soát lại công việc của mình, trong đó có chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa để tổ chức thực hiện thật tốt, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen của cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Minh Hiếu

Tin liên quan:
 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp
  Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

  Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 3638-QĐ/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất hai Đảng bộ: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay Đảng bộ Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ) có 174 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (119 đảng bộ, 55 chi bộ cơ sở) với 14.883 đảng viên. Có 1.197 đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 1.469 cấp ủy viên cơ sở; 60 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở là trưởng, phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp
  Công an Thanh Hóa: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Chiều 22-6, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Công an Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đinh Trung Bính, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Đào Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp
  Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

  Sáng 5-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp
  Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Người luôn nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng, người lãnh đạo qua kiểm tra, giám sát phải chỉ rõ ưu điểm, thành tích để phát huy, nhân rộng; kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để cảnh báo, nhắc nhở, yêu cầu sửa chữa, khắc phục, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ khi còn manh nha; xử lý công minh, chính xác, kịp thời những sai phạm để giữ gìn kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp
  Một số kinh nghiệm sau một nhiệm kỳ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

  Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đồng thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ.

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp
  Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

  Ngày 8-1-2020, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]