(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi tắt là chi bộ quân sự xã) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, trực tiếp củng cố, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chi bộ quân sự đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Trong những năm qua, chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi tắt là chi bộ quân sự xã) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, trực tiếp củng cố, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chi bộ quân sự đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Sau khi có Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các địa phương củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự xã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Qua hơn 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35, công tác xây dựng và hoạt động của chi bộ quân sự trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp; chất lượng, hiệu quả từng bước chuyển biến tích cực; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ QP, QSĐP, nhất là ở một số xã trọng điểm biên giới, ven biển và vùng giáo. Cùng với đó, đã tổ chức phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác ở các địa phương thực hiện bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do đảng ủy, UBND xã, phường, thị trấn giao. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, đảng ủy các xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự xã đã quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn, thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo nhiệm vụ QP, QSĐP được vận hành thông suốt và có hiệu quả hơn. Chi bộ quân sự đã tích cực tham mưu cho đảng ủy xã, thị trấn ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP, QSĐP, kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hằng năm đảm bảo sát thực tế và chất lượng. Hiện nay toàn tỉnh Thanh Hóa có 16 chi bộ quân sự thuộc 5/27 huyện, thị xã, thành phố. Các đảng viên trong chi bộ quân sự đều là các đồng chí công tác ở ban chỉ huy quân sự và các ban, ngành, đoàn thể khác; chi bộ được thành lập chủ yếu trên địa bàn xã giáp biên, ven biển và vùng giáo.

Theo đánh giá của Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, qua hoạt động của chi bộ quân sự xã, nhìn chung cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương ở cơ sở có nhiều chuyển biến, tiến bộ; năng lực, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ quân sự cấp xã có sự đổi mới, sâu sát với địa bàn, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên ở nhiều địa phương đã thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, xung kích trong khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động phối hợp, hiệp đồng với lực lượng công an và các lực lượng có liên quan giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, chi bộ quân sự còn phối hợp và làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đưa tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ lên 30,6% (tăng 5,6% so với năm 2015), góp phần nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy của lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, đóng góp thiết thực vào việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, ở một số địa phương trong tỉnh sau khi tổ chức làm thí điểm, rút kinh nghiệm, chưa quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động nên có nơi cho rằng hiệu quả lãnh đạo của loại hình chi bộ quân sự xã không thật sự có hiệu quả, nên đã có quyết định giải thể, việc xây dựng quy chế làm việc và tổ chức hoạt động của một số chi bộ quân sự còn lúng túng; vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp chỉ đạo giữa đảng ủy quân sự và các ban đảng cấp huyện chưa được quan tâm đúng mức nên chất lượng hoạt động của một số chi bộ quân sự cấp xã còn hạn chế. Công tác tham mưu cho đảng ủy cấp xã và phối hợp với các chi bộ thôn trong tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ chưa được quan tâm đúng mức, có nơi chưa đạt chỉ tiêu đề ra...

Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương vùng trọng điểm về quân sự - quốc phòng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng chi bộ quân sự trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt ở địa phương để cùng với các lực lượng khác tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài Và Ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]