(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, cùng với Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Thanh Hóa không ngừng được củng cố và phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, góp phần quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo vững mạnh

Thời gian qua, cùng với Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Thanh Hóa không ngừng được củng cố và phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, góp phần quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo vững mạnh

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Báo Thanh Hóa nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội đã thường xuyên tổ chức, quan tâm động viên khích lệ đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác thông tin tuyên truyền toàn diện về các vấn đề, sự kiện thời sự, chính trị và thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Tích cực, tiên phong trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước nói chung, của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói riêng. Đặc biệt, Hội đã có nhiều đổi mới trong công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; tích cực tham gia xây dựng cơ chế và chính sách báo chí, giám sát việc tuân thủ pháp luật về báo chí đối với người làm báo trên địa bàn tỉnh,… góp phần tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho báo giới xứ Thanh hoạt động hiệu quả và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, thời gian qua, Trung ương và ở tỉnh ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, ngày 03/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 201-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh: Phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ cụ thể của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, cơ quan báo chí và Hội Nhà báo trong tỉnh. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí; các văn bản chỉ đạo, định hướng công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Thanh Hóa; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian qua, bên cạnh những mặt tích cực, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, cũng như hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, vẫn còn một số hạn chế. Đáng chú ý là, chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức hội còn mờ nhạt, chưa phát huy đầy đủ vai trò và vị thế của tổ chức Hội. Công tác tập hợp, chuyển sinh hoạt, kết nạp hội viên mới còn gặp khó khăn, nhất là đối với các nhà báo, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh, thành khác đóng trên địa bàn. Không ít trường hợp, biết trước, có thông tin trước, nhưng còn thiếu kịp thời trong chỉ đạo, định hướng thông tin cho báo chí, đã tạo cơ hội cho mạng xã hội đi trước lan truyền thông tin, làm suy giảm niềm tin của công chúng vào truyền thông nói chung và của báo chí chủ lực nói riêng vì công chúng không xác định được đâu là những nguồn tin đáng tin cậy để tiếp nhận. Còn tình trạng nhà báo, phóng viên, hội viên thể hiện quan điểm hai mặt, thiếu tính xây dựng trên báo và mạng xã hội. Tình trạng hoạt động báo chí xa rời tôn chỉ mục đích, “báo hóa” tạp chí điện tử, vấn đề vi phạm đạo đức người làm báo,…như những ngày gần đây nhiều tờ báo đã thẳng thắn lên tiếng phản ánh và kiến nghị cần có giải pháp chấn chỉnh, xử lý quyết liệt triệt thực trạng trên để bảo vệ uy tín cho những hội viên, người làm báo chân chính… Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có một phần từ công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, có lúc, có thời điểm chưa kịp thời, thiếu quyết liệt, còn nể nang, né tránh. Bên cạnh đó, vai trò tham mưu, công tác phối hợp giữa Hội nhà báo và các cơ quan chức năng liên quan về công tác báo chí, công tác Hội còn thiếu chặt chẽ, chậm và chưa thuyết phục…

Để nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, góp phần xây dựng Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt trong năm 2020, là năm có nhiều sự kiện quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh ta, của báo giới Việt Nam, là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây vừa là điều kiện thuận lợi, đồng thời còn là thách thức đối với công tác chỉ đạo, định hướng và quản lý báo chí của tỉnh, cũng như việc phát huy vai trò, trách nhiệm, vị thế của Hội Nhà báo Thanh Hóa đối với hoạt động báo chí ở tỉnh ta. Do đó, công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí, công tác của Hội cần quan tâm làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, tham mưu chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo; để giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, hội viên nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò của hội viên, Hội Nhà báo; mỗi người làm báo, mỗi hội viên trong Hội Nhà báo tỉnh, nhận thức sâu sắc hơn việc tham gia vào Hội là nguyện vọng, là quyền lợi chính đáng của người làm báo; tham gia xây dựng tổ chức hội là nhiệm vụ, là trách nhiệm của mỗi hội viên, qua đó góp phần tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, để Hội Nhà báo tỉnh thật sự là "mái nhà chung" của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của hội viên, của người làm báo; coi trọng việc kiểm tra, giám sát, yêu cầu hội viên tuân thủ chấp hành và thực hiện tốt Luật Báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tham mưu đề xuất biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và xây dựng tổ chức Hội.

Ba là, tăng cường công tác nắm bắt, phát hiện, dự báo và định hướng thông tin kịp thời; chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để có sự thống nhất, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí và hội viên, người làm báo. Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tỉnh thực hiện nghiêm công tác báo chí, các quy định pháp luật về báo chí, tạo môi trường thuận lợi, an toàn, lành mạnh cho người làm báo, hội viên hội nhà báo hoạt động, tác nghiệp đúng pháp luật; đồng thời đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người làm báo; kiên quyết xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Bốn là, tham mưu đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, quản lý nhà nước đối với báo chí trên địa bàn tỉnh theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị của Đảng và quyền tự do, dân chủ của Nhân dân. Đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh theo hướng: chủ động đề ra chương trình, kế hoạch phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực và có sức thuyết phục để vận động, tập hợp, thu hút được đông đảo hội viên, nhà báo tham gia vào công tác Hội. Gắn chương trình hoạt động của Hội sát với hoạt động của cơ quan báo chí; quan tâm bồi dưỡng, phát triển hội viên, đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động phong trào của Hội; chủ động tham gia công tác quản lý báo chí, nâng cao vai trò tư vấn, giám sát, phản biện xã hội của Hội Nhà báo về những vấn đề liên quan đến báo chí, cơ chế, chính sách báo chí và người làm báo.

Năm là, tiếp tục quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng, nâng tầm giải báo chí Trần Mai Ninh hàng năm; tích cực phát động hưởng ứng các cuộc thi báo chí theo từng chuyên đề, chuyên ngành; định hướng, hỗ trợ, khích lệ hội viên tích cực tham gia giải báo chí quốc gia. Đổi mới hình thức, chất lượng Hội Báo Xuân, đưa Hội Báo Xuân về cơ sở, gắn với tuyên truyền các sự kiện, các thành tựu của các địa phương, làm cho Hội Báo Xuân thật sự trở thành hoạt động văn hóa tinh thần quan trọng, tạo sự thu hút, gắn kết giữa báo chí và công chúng bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, phối hợp trong chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của Hội Nhà báo. Bên cạnh đó, mỗi hội viên, người làm báo trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ, cùng nhau thể hiện quyết tâm thi đua rèn đức, luyện nghề, hiến kế vì sự lớn mạnh hơn cho “mái ấm” của mình; góp phần xây dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phát triển ngày càng vững mạnh.

Trịnh Trọng Nam (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


Trịnh Trọng Nam (Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]