(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, do tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa đã nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung công tác, cùng với các cấp, ngành, các địa phương đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

MTTQ huyện Thiệu Hóa tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Thời gian qua, do tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa đã nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung công tác, cùng với các cấp, ngành, các địa phương đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Lãnh đạo MTTQ huyện Thiệu Hóa trao tiền hỗ trợ làm nhà cho gia đình ông Nguyễn Lệnh Tương, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Thiệu Phúc.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ huyện Thiệu Hóa và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, hiệu quả. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn thông qua các hội nghị tập huấn; các nhóm nòng cốt; các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt câu lạc bộ... Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nhất là việc tích cực vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất và chuyển đổi theo nhóm hộ, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện...

Thực hiện các Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã triển khai xây dựng kế hoạch, giám sát của Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tham gia các cuộc giám sát theo quy định. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn thực hiện giám sát theo hướng tập trung vào các nội dung giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Kết quả, từ năm 2017 đến tháng 9-2018, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát việc tuân thủ pháp luật 2 cuộc; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã tham gia cùng thường trực HĐND giám sát việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hướng dẫn các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát các hoạt động các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường giám sát hoạt động của các đại biểu dân cử, viên chức Nhà nước. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 2 đoàn giám sát về việc cấp, sử dụng kinh phí cho khu dân cư ở 4 xã. Thông qua các cuộc giám sát đã ra các thông báo kết luận giám sát đến các cơ sở, đơn vị được giám sát; đồng thời đã gửi các văn bản kiến nghị từ các cuộc giám sát đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Thực hiện Quyết định số 1737-QĐ/TU của Tỉnh ủy ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, trong tháng 11 và 12-2017, đã có 27/28 ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức hội nghị để chủ tịch UBND xã, thị trấn đối thoại trực tiếp với nhân dân và đã có 3.119 người dân đến dự, với 290 ý kiến. Qua đối thoại, đã có 282 ý kiến được chủ tịch UBND thị xã, thị trấn tiếp thu và đối thoại làm rõ nội dung tại hội nghị, 8 ý kiến còn lại được trả lời sau bằng văn bản. Việc tổ chức hội nghị đối thoại đã giải tỏa được các băn khoăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành của chính quyền được kịp thời, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Hoàng Văn Lực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa, cho biết: Xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Ủy ban MTTQ các cấp, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân đoàn kết, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm ở cơ sở.

Năm 2017 và 9 tháng năm 2018, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tiếp nhận gần 200 đơn, tiếp hơn 400 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị. Qua phân loại, đã đề nghị các cấp, các ngành giải quyết hơn 180 đơn, số còn lại không đủ điều kiện để giải quyết. Các ý kiến, đơn thư của công dân đều được trả lời hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời công dân, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.


Bài và ảnh: Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]