(Baothanhhoa.vn) - Là địa phương vinh dự được nhiều lần đón Bác về thăm, trong hai năm qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Là địa phương vinh dự được nhiều lần đón Bác về thăm, trong hai năm qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phụ nữ xã Vĩnh Yên (Vĩnh Lộc) tổ chức mổ “lợn nhựa tiết kiệm”. Lê Hà

Đưa việc học và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, nền nếp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai, học tập nghiêm túc chỉ thị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, yêu cầu các cấp ủy đảng, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã xây dựng mẫu kế hoạch, bản cam kết hành động học và làm theo Bác, triển khai trong toàn đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy các cấp. Việc đưa nội dung học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ đi vào thực chất hơn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân cho biết: Việc học và làm theo Bác đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, nền nếp. Định kỳ sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tự giác ghi lại những việc đăng ký làm theo trong “Sổ nhật ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó soi lại mình nghiêm túc kiểm điểm đánh giá chất lượng việc học tập theo tháng, quý, 6 tháng, 1 năm. Qua theo dõi, kiểm tra cho thấy đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến khá tốt về ý thức tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, với nhân dân.

Theo đồng chí Lê Văn Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tác phong, phong cách công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong việc “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên, đã tạo nên chuyển biến rõ nét về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan tỉnh.

Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường học trên địa bàn. Một số đơn vị tổ chức sinh hoạt tư tưởng dưới cờ định kỳ hàng tuần, hàng tháng như: Trường Chính trị tỉnh, huyện Vĩnh Lộc, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa)... Nhiều trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan các di tích lịch sử cách mạng, thi kể chuyện Bác Hồ. Công tác thông tin tuyên truyền và hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh với các hình thức phong phú, sinh động.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm, biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, tập thể, công dân kiểu mẫu, các điển hình tiên tiến và phát động các phong trào thi đua. Nhiều hoạt động đã được tổ chức sôi nổi, thiết thực tại các địa phương, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, như: Huyện Thọ Xuân tổ chức sưu tầm tư liệu, hiện vật và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; TP Sầm Sơn, các huyện Đông Sơn, Yên Định tổ chức chỉnh trang, dâng hương, dâng hoa tại các địa danh nơi Bác Hồ về thăm; nhiều đơn vị tổ chức báo công, về nguồn, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác...

Xác định những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ

Trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ thị, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện.

Đồng chí Quách Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Thanh cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chấn chỉnh, khắc phục lề lối làm việc trì trệ, yếu kém, thiếu sâu sát cơ sở, chưa gần dân, sát dân của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc quản lý đất đai ở một số địa phương còn biểu hiện buông lỏng; quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

“Huyện Thọ Xuân đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân, xây dựng nông thôn mới, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện nghiêm kỷ cương làm việc. Từ đó đã tạo nên chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chất lượng công tác được nâng lên” – đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân cho biết.

Các huyện như Tĩnh Gia đã tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án đã được phê duyệt; đổi mới tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Huyện Quảng Xương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở. Huyện Đông Sơn xây dựng hình ảnh cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chuẩn mực - trách nhiệm - thân thiện. Công an tỉnh phát động thi đua Công an Thanh Hóa học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy...

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận độn “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Qua đó, đã có 239.163m2 đất được gia đình hội viên, phụ nữ hiến tặng để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp 398.772 ngày công lao động... để xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, đã có 625.790 hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm, đạt số dư tiết kiệm trên 522 tỷ 314 triệu đồng, hỗ trợ cho 126.031 lượt hội viên vay phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững. Trong 2 năm qua, các cấp hội đã giúp 9.085 hộ nghèo thoát nghèo, trong đó đã có 7.826 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 8,43%.

Học tập và làm theo Bác, trong hai năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến được xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Theo đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy: Nhìn chung việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị đã góp phần thực hiện đạt kết quả cao các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 2 năm 2016, 2017.

Học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình vào vị trí là “công bộc” của nhân dân

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW đã tạo nên những chuyển biến tích cực, song qua theo dõi, kiểm tra đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy vẫn còn những hạn chế, tồn tại, đó là: Một số cấp ủy còn lúng túng, chưa cụ thể hóa được các nội dung của việc học và làm theo thành nhiệm vụ cụ thể. Trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa rõ nét. Vẫn còn biểu hiện người đứng đầu thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và công tác. Còn biểu hiện quan liêu, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, có trường hợp vi phạm pháp luật làm tổn hại đến niềm tin của nhân dân. Một số nơi chưa tập trung giải quyết những khâu đột phá và những vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương, đơn vị...

Phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 16-5–2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh: Để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí là “công bộc”, “đầy tớ” của nhân dân như Bác đã dạy; thường xuyên ý thức bảo đảm quyền lợi của nhân dân, lợi ích của đất nước, việc có lợi cho dân, cho nước thì khó mấy cũng phải làm, ngược lại việc có hại cho dân, cho nước phải cương quyết tránh.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cơ quan, đơn vị, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả. Từ đó, tạo ra ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, xây dựng, hoàn thiện nhân cách con người theo tinh thần học tập và làm theo Bác, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu.


Hà Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]