(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11-1, Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Làm tốt công tác tham mưu, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, nhiệt tình, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Chiều 11-1, Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Làm tốt công tác tham mưu, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, nhiệt tình, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Làm tốt công tác tham mưu, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, nhiệt tình, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chủ động đổi mới, sáng tạo trong việc tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng cao, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), đạt kết quả bước đầu đáng phấn khởi.

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đến nay toàn tỉnh cơ bản đã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm giám đốc Trung tâm BDCT cấp huyện; giải thể 27/27 công đoàn ngành giáo dục cấp huyện; sắp xếp lại 07 đơn vị sự nghiệp để thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa... Đã chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020, theo đó toàn tỉnh có 2.225/4.393 chi bộ thôn, tổ dân phố thực hiện nhất thế hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố. Đến 30-6-2018, toàn tỉnh đã giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố (sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố; giảm 1.578), theo đó đã giảm tương ứng 9. 468 cán bộ không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nêu lên những tồn tại hạn chế và đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Làm tốt công tác tham mưu, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, nhiệt tình, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Năm 2018, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó, nổi bật là đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 đạt nhiều kết quả được Trung ương đánh giá cao. Việc triển khai nghị quyết Trung ương 7 đạt kết quả bước đầu đáng phấn khởi; tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ trong các cơ quan nhà nước; tham mưu cho Ban Thường vụ các cấp lấy phiếu tín nhiệm cấp ủy, HĐND, UBND các cấp… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà ngành tổ chức đạt được năm 2018. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế đó là: Việc đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, nhiều năm mắc phải chưa được giải quyết triệt để. Vẫn còn biểu hiện nể nang, chưa thật sự khác quan trong đánh giá cán bộ. Tinh giảm biên chế và xây dựng Đề án vị trí việc làm triển khai chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; kết quả đánh giá, xếp loại có nơi chưa tương xứng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Một số ngành, địa phương điều động, bổ nhiệm cán bộ còn để xảy ra sai sót, gây dư luận không tốt; công tác phát triển đảng chưa đạt yêu cầu...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Năm 2019 là năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đưa ra các chỉ tiêu rất cao để phấn đấu đến năm 2020 thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Chính vì vậy, ngành tổ chức Đảng phải tham mưu cho Ban Thường vụ các cấp thực hiện bằng được các chỉ tiêu đã đề ra. Cùng với đó, tiếp tục hoàn chỉnh bộ máy nhà nước, kiên quyết xử lý cán bộ không nhiệt tình với công việc; có giải pháp tạo điều kiện để cán bộ nhiệt huyết, có tính sáng tạo, phát huy được năng lực góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến lưu ý: Trước những nhiệm vụ hết sức nặng nề, quan trọng, đòi hỏi hệ thống các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh vừa phải phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác, lề lối làm việc để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Trong đó, chủ động tham mưu tốt việc triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nắm chắc tình hình nhân sự để kịp thời tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, tiêu chí; tham mưu ban hành và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương (khóa XII). Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Kế hoạch số 102 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất luợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Kế hoạch số 107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch số 34 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ; Chương trình hành động số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số l4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức. Quản lý chặt chẽ việc tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng lao động tại cáo cơ quan đảng, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Siết chặt quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị; làm tốt công tác tham mưu, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, nhiệt tình, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; chăm lo phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Làm tốt công tác tham mưu, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, nhiệt tình, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]