(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22-4, giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I Lênin (22-4-1870 – 22-4-2019) - vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và nhân loại cần lao trên toàn thế giới. Người đã vận dụng thành công những lý luận của Mác - Ăngghen và xây dựng những lý luận đó trong thực tiễn để trở thành Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỷ niệm 149 năm ngày sinh Lênin (22-4-1870 – 22-4-2019): Những đóng góp vĩ đại của Lênin về xây dựng Đảng còn nguyên giá trị thời đại

Ngày 22-4, giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I Lênin (22-4-1870 – 22-4-2019) - vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và nhân loại cần lao trên toàn thế giới. Người đã vận dụng thành công những lý luận của Mác - Ăngghen và xây dựng những lý luận đó trong thực tiễn để trở thành Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Kỷ niệm 149 năm ngày sinh Lênin (22-4-1870 – 22-4-2019): Những đóng góp vĩ đại của Lênin về xây dựng Đảng còn nguyên giá trị thời đại

Lãnh tụ thiên tài của cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại - V.I.Lênin. Ảnh tư liệu

Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Lênin đã có những cống hiến to lớn cho bước phát triển của xã hội loài người. Những nền tảng của lý luận Mác - Lênin đã được loài người tiến bộ, yêu hòa bình tiếp thu và vận dụng vào điều kiện cách mạng thực tiễn của mỗi nước. Một trong những tư tưởng của Lênin vẫn còn nguyên giá trị thời đại, đó là công tác xây dựng Đảng.

Để làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy lãnh đạo, Lênin luôn đặt cao vấn đề rèn luyện tư cách, đạo đức cách mạng của người đảng viên, nhất là những đảng viên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Người khẳng định, trước hết cán bộ, đảng viên phải giác ngộ về lý tưởng cộng sản, trung thành vô hạn với chủ nghĩa Mác, với sự nghiệp của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì mục tiêu cách mạng của giai cấp công nhân và hạnh phúc của nhân dân lao động. Đảng viên đảm đương trọng trách lãnh đạo, quản lý đất nước, phải biết tự mình làm gương cho quần chúng về mọi mặt, nâng cao trình độ nhận thức lý luận và vận dụng vào thực tiễn, không ngừng trau dồi chuyên môn, tư duy sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lênin nêu một vấn đề có tính nguyên tắc là, đánh giá và sử dụng cán bộ, đảng viên chủ yếu phải dựa trên việc làm chứ không chỉ căn cứ trên lời nói của họ, gắn với nhiệm vụ, cấp bậc và chức quyền họ đảm nhiệm. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tệ quan liêu, tham nhũng, hối lộ, chống sự không minh bạch, thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm... Tuy nhiên, Người cũng chỉ rõ, chống quan liêu là công việc rất khó khăn, vì: “Chủ nghĩa quan liêu là ung nhọt nguy hiểm nhất trong Đảng và trong các cơ quan Nhà nước”. Muốn đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu, chúng ta phải lôi cuốn quần chúng tham gia cuộc đấu tranh đó. Do vậy, chống quan liêu là quá trình lâu dài và một biện pháp cần thực hiện là không để cán bộ ở quá lâu một vị trí lãnh đạo, mà phải luôn luân chuyển cán bộ, phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, lựa chọn đúng cán bộ và thử thách nghiêm ngặt, không tùy tiện đưa người vào bộ máy của Đảng và Nhà nước. Để giữ gìn, củng cố và nâng cao sức chiến đấu, sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, Lênin yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình một cách thẳng thắn, trung thực mang tính xây dựng.

Có thể nói, những cống hiến của Lênin về công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt bằng diễn biến hòa bình làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra. Đây là một trong những nguy cơ đối với sự lãnh đạo của Đảng và đối với cách mạng nước ta, phải được khắc phục một cách kiên quyết nhất. Do đó, vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước hiện nay thì Đảng phải tự chỉnh đốn làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chỉnh đốn là nguyên tắc, là bài học kinh nghiệm quý báu từ trong lịch sử xây dựng Đảng ta; hiện nay cần phải kết hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời khắc phục những biểu hiện suy thoái, tập trung nhất là làm cho đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được phát triển. Đây có thể coi là sự thể hiện nổi bật nhất sự vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn quan trọng của Lênin trong công tác xây dựng Đảng. Đối với Đảng ta, việc tiến hành củng cố, xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực, kiên quyết, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt là vấn đề hệ trọng sống còn của Đảng, của chế độ, là cách làm thiết thực nhất thể hiện sự trung thành, sáng tạo đối với học thuyết Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (1), đó cũng là định hướng, là nội dung và phương pháp sát thực cho xây dựng Đảng hiện nay.

Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12, tr. 510.

Ths. Đinh Thị Bình và Ths. Lê Thị Hương (Trường Chính trị tỉnh) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]