(Baothanhhoa.vn) - Chiều 6-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Chiều 6-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu quán triệt nội dung hội nghị.

Phát biểu quán triệt nội dung hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với những biến động, thách thức lớn chưa từng có, để lại những kết quả rất đáng khích lệ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta, trong đó có những dấu ấn quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhìn lại những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, khẳng định những việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm tốt; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém để đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu quán triệt nội dung hội nghị.

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bản kiểm điểm tự phê bình của cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; căn cứ các quy định của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, trách nhiệm, tập trung vào 2 nội dung đó là: Đối với kiểm điểm tập thể, cần kiểm điểm sâu về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021, trọng tâm là công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định đời sống Nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện “bình thường mới”.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung kiểm điểm làm rõ kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về thực hiện các nghị quyết của Đảng liên quan đến đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, về tinh giản biến chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Quá trình kiểm điểm nội dung này, phải gắn với kiểm điểm việc thực hiện Kết luận số 01, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII)và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đối với kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cần kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo Hướng dẫn số 21, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương; tập trung kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và quy định về những điều đảng viên không được làm, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ “lợi ích nhóm”..

Quá trình kiểm điểm cá nhân phải trên cơ sở kết quả công tác năm 2021, gắn với kiểm điểm của tập thể, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác nêu trong Quy chế làm việc và quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể trên từng lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, phát huy dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, chân thành, khắc phục bằng được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý” trong quá trình kiểm điểm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021

Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 202 được tiến hành trong thời gian 3 ngày từ ngày 6 đến 8-1-2021.

Theo chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]