(Baothanhhoa.vn) - Một năm hành động quyết liệt, đề cao kỷ luật, kỷ cương, hướng tới hiệu quả toàn diện đã bắt đầu.

Không còn chỗ cho sự đủng đỉnh

Một năm hành động quyết liệt, đề cao kỷ luật, kỷ cương, hướng tới hiệu quả toàn diện đã bắt đầu.

Không còn chỗ cho sự đủng đỉnh

Ngày 1-1-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 01/QĐ-UBND ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 với nhiều yêu cầu đặt ra, trong đó có những vấn đề mang tính cấp bách nhằm sớm ổn định đời sống, tư tưởng, trật tự xã hội trên địa bàn.

Lấy chủ đề “Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên địa bàn Thanh Hóa” với phương châm hành động là “Kỷ cương - sáng tạo - hành động - trách nhiệm - hiệu quả”, UBND tỉnh đang cho thấy một quyết tâm rất cao với lượng công việc lớn vừa đáp ứng các yêu cầu trước mắt cũng như chuẩn bị điều kiện cho cả giai đoạn mới.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương dự báo sát, đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021.

Trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh sẽ tập trung vào việc chỉ đạo xây dựng và ban hành ngay các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết quan trọng khác, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh bảo đảm vừa thực hiện các nhiệm vụ chiến lược vừa giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, mới phát sinh.

Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là các doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm.

Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép, quản lý đất đai, vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị, xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê, mất an toàn giao thông...

Cùng với việc ban hành kế hoạch hành động, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm chấn chỉnh những vấn đề đang tồn tại ở một số cơ quan, đơn vị như chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, quy chế làm việc của UBND tỉnh; một số ngành, lĩnh vực còn buông lỏng công tác quản lý Nhà nước, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu sự phối hợp trong giải quyết công việc.

Lâu nay một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cũng như còn một số cơ quan có thói quen đầu năm thường muốn nghỉ ngơi, ra xuân mới khởi động công việc, cuối năm hộc tốc chạy đua với thời gian. Với những yêu cầu mới, rất cao và cấp bách của năm 2021 cũng như cả giai đoạn phát triển mới đang đặt ra chắc chắn sẽ không còn chỗ cho sự đủng đỉnh.

Quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch hành động năm 2021 và Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh, đòi hỏi mỗi ngành, địa phương, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự nhập cuộc với tâm thế cao nhất vì sự phát triển của tỉnh, sự hài lòng của người dân.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]