(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-9, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn (lớp 2) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

Sáng 29-9, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn (lớp 2) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

TS Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: TS Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; TS Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các học viên lớp dự nguồn (lớp 1 và lớp 2) là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Trong thời gian từ ngày 29-9 đến ngày 25-10-2018, các học viên sẽ được các giảng viên, báo cáo viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh truyền đạt 25 chuyên đề tập trung vào các nội dung, như: Nhận thức mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII); Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Bài học về môi trường trong phát triển bền vững kinh tế ở nước ta hiện nay và vấn đề đặt ra ở Thanh Hóa; Tầm nhìn và tư duy chiến lược của người lãnh đạo, quản lý; Kỹ năng lãnh đạo về xử lý các tình huống chính trị, xung đột xã hội; Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề cao vai trò, tầm quan trọng của lý luận trong thực hiện các phong trào cách mạng cũng như việc học tập, bồi dưỡng kiến thức đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dẫn một số câu nói kinh điển của lãnh tụ cách mạng vĩ đại V.l. Lê-nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng", “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ”, “Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” và “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, việc đào tạo, bồi dưỡng, “huấn luyện” cán bộ là việc làm rất quan trọng, quyết định sự thành, bại của cách mạng”, vì vậy, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp cán bộ dự nguồn là chương trình quan trọng, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các học viên thực hiện thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của khóa học; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của lớp bồi dưỡng; hết sức coi trọng trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, điều hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến yêu cầu các đồng chí học viên tham gia khóa bồi dưỡng cần chấp hành nghiêm nội quy và thời gian theo chương trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị, để có nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Từ đó, vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai giảng.

Từ kinh nghiệm của lớp trước, ban chỉ đạo lớp học cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý, nghiên cứu đổi mới phương pháp thảo luận gắn với viết bài thu hoạch theo mỗi chuyên đề, gắn với hoạt động thực tiễn đã trải qua và có sự tổng hợp nâng lên của mỗi học viên để các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng học tập đạt kết quả tốt nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với quyết tâm, cố gắng cao nhất trong tổ chức giảng dạy và học tập, lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

* Cũng trong sáng 29-9, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn (lớp 1) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

TS Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao giấy chứng nhận cho các đồng chí có kết quả học tập đạt loại xuất sắc.

Báo cáo tổng kết khóa học do đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nêu rõ: Sau 4 tuần học tập, 73 học viên lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn (lớp 1) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra gồm 254 chuyên đề, được thiết kế 3 nhóm kiến thức: Nhóm kiến thức chung về Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thế giới đương đại. Nhóm kiến thức chuyên sâu trên các lĩnh vực: Về chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát triển bền vững; cách mạng công nghệ 4.0; về dân tộc, tôn giáo, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo; vấn đề an ninh phi truyền thống, về cải cách hành chính và đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nhóm kiến thức rèn luyện phong cách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; tư duy và tầm nhìn, văn hóa chính trị, quy trình ra quyết định, về tình hình kinh tế - xã hội của Thanh Hóa và cách thức giải quyết xung đột, điểm nóng…

TS Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Ngoài việc học các chuyên đề tại trường, các học viên đã được đi nghiên cứu thực tế tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, thăm quan Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Tĩnh Gia. Từ kiến thức được học, 100% học viên đã viết đề án với nhiều nội dung gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Theo đánh giá của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đề án đều có giá trị thực tiễn cao, có khả năng ứng dụng vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, trong đó có 9 đồng chí đạt loại xuất sắc, 47 đồng chí đạt loại giỏi.

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Thanh Hóa là một tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế. Thanh Hóa có phát triển, bứt phá tương xứng với với nguồn lực, với tầm cao của tỉnh được hay không phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, mà trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Vì vậy, mỗi đồng chí học viên trong lớp bồi dưỡng phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống để trưởng thành hơn.

TS Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các học viên.

Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau lớp bồi dưỡng, các đồng chí cần có kế hoạch tự học tập, vận dụng sáng tạo những kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cố gắng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác, vững vàng đảm đương những trọng trách mà Ban Thường vụ tin tưởng giao cho nhằm thực hiện tốt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]