(Baothanhhoa.vn) - Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị. Tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khó XVIII, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mắt UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết.

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị. Tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khó XVIII, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mắt UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết.

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

1. Về cơ chế, chính sách

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị điều chỉnh chế độ chính sách cho cán bộ và nhân dân tại thị trấn được hưởng sau sáp nhập: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn UBND huyện Mường Lát hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bổ sung chế độ phụ cấp đặc biệt 30% và điều chỉnh tăng mức phụ cấp khu vực từ 0,5 lên 0,7 đối với thị trấn Mường Lát, báo cáo Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét trong thời gian tới.

- Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị quan tâm cơ chế chính sách đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã được sát nhập vào thị trấn: Đối với các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, sáp nhập, đổi tên, việc áp dụng các chế độ chính sách đặc thù thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết số 32/NQ-CP, Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 72/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thời hạn được hưởng chính sách đặc thù kể từ ngày Nghị quyết số 786/NQUBTVQH14 có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 31/12/2021. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2022 thì các chính sách đặc thù của đơn vị hành chính cấp xã nêu trên được thực hiện theo quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền.

- Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị có chính sách đặc thù để huyện Ngọc Lặc phát triển thành trung tâm giống, chuyển giao kỹ thuật cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây dược liệu cho toàn vùng; cử tri huyện Mường Lát đề nghị quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao: Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Đề án phát triển cây ăn quả tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó, Ngọc Lặc được xác định là một vùng trọng điểm cây ăn quả của tỉnh; đồng thời, dự kiến trên địa bàn huyện Ngọc Lặc có một cơ sở nghiên cứu chọn tạo, sản xuất giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây dược liệu. Mặt khác, tỉnh đang xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Vì vậy, sau khi các Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh sẽ giao UBND các huyện Ngọc Lặc, Mường Lát phối hợp với các ngành có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện.

- Cử tri đề nghị quan tâm chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực miền núi, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân: HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 về việc ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. Vì vậy, UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách trên đến nhân dân và các doanh nghiệp tham gia thực hiện chính sách.

- Cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; có cơ chế, chính sách riêng cho từng vùng, khu vực; đồng thời, nâng cao mức thưởng đối với các thôn, xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; trong đó, mức thưởng cho các xã đạt NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu dự kiến cao hơn giai đoạn 2016 - 2020, chính sách hỗ trợ xây dựng công trình đã tính đến yếu tố khu vực cụ thể, các xã miền núi đặc biệt khó khăn dự kiến mức hỗ trợ cao hơn các xã thuộc các vùng khác. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đang phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 15 xã biên giới và xã Mường Lý (huyện Mường Lát), báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12 năm 2021 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Cử tri huyện Như Xuân đề nghị có cơ chế khuyến khích phát triển nông lâm nghiệp tại huyện: Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025; đồng thời, Trung ương và tỉnh đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp khác. Vì vậy, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Như Xuân tổ chức tuyên truyền đến cử tri và Nhân dân biết và thực hiện các chính sách nêu trên; căn cứ nguồn lực của địa phương ban hành chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện, nhằm tạo đột phá, hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị quan tâm và giải quyết dứt điểm chính sách hỗ trợ làm nhà và sửa nhà ở cho các đối tượng người có công với cách mạng: Ngày 18/02/2020, UBND tỉnh đã có Báo cáo tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, trong đó đã đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục báo cáo Chính phủ cho phép sử dụng kinh phí còn dư đã cấp cho tỉnh để thực hiện hỗ trợ phát sinh ngoài số liệu đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

- Cử tri huyện Cẩm Thủy phản ánh bất cập trong việc dồn điền đổi thửa theo Nghị quyết 35 và Thông tư 19 được chuyển đổi 100% diện tích, trong khi Nghị quyết 13 chỉ được chuyển đổi 20% diện tích, chưa phù hợp Nghị quyết 35. Đề nghị diện tích được chuyển đổi nhiều hơn 20% so với thực tế: Hiện nay, quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 13 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác, cụ thể: “Trường hợp chuyển trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120 cen-ti-mét (1,2 m) so với mặt ruộng”. UBND tỉnh đã giao UBND huyện Cẩm Thủy chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện.

- Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị có cơ chế hỗ trợ nhân dân đầu tư nuôi trồng thuỷ sản theo hướng công nghệ cao: Hiện nay, Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, trong đó có chính sách đầu tư nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, như: chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh đã giao UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh có đủ điều kiện thiết lập hồ sơ đề nghị thụ hưởng chính sách gửi Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. - Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nhân dân ở các thôn vùng ngoại đê, thường xuyên bị ngập lụt: Hiện nay, Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra, như: Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/ 2021 về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; trong đó có các nội dung chi cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Do đó, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Vĩnh Lộc tuyên truyền, hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cho Nhân dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra được thụ hưởng chính sách theo quy định; đồng thời, nghiên cứu, bố trí quỹ đất để di dân khu vực ngoài bãi sông có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm; các khu dân cư nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều để bảo đảm an toàn cho nhân dân.

- Cử tri đề nghị nâng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách, cán bộ không chuyên trách cấp thôn, bản, cán bộ; cán bộ không chuyên trách cấp xã; tăng phụ cấp hoạt động cho các tổ chức chính trị, xã hội tại các xã, phường, thị trấn: Ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với chủ tịch các hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, tổ dân phố tăng 0,4 hệ số (từ 0,9 lên 1,3); các chức danh còn lại tăng từ 0,1 - 0,2 hệ số; phụ cấp kiêm nhiệm tăng từ 30% lên 50%, bảo đảm tổng hệ số phụ cấp ở mỗi thôn, tổ dân phố hiện nay từ 3,80 - 4,25 hệ số/tháng, phù hợp mức khoán theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (khoán 3,0 - 5,0 hệ số/tháng) và và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh (hiện nay tổng kinh phí ngân sách đang chi trả cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, khoán kinh phí hoạt động một năm khoảng 550 tỷ đồng). Đối với kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội cấp xã là 32 triệu đồng/năm (tăng 22 triệu đồng/năm so với trước đây); đối với thôn, tổ dân phố là 12 triệu đồng/năm cho hoạt động của thôn, tổ dân phố và hoạt động của 05 tổ chức chính trị - xã hội. Đề nghị các địa phương căn cứ mức khoán nêu trên của tỉnh, nguồn thu được trích lại từ hội phí, đoàn phí theo quy định, các nguồn thu hợp pháp khác và từ nguồn xã hội hóa tại địa phương để hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, phố.

- Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị quy định Phó Chủ tịch Hội Nông dân ở phường là người hoạt động không chuyên trách để đảm bảo hiệu quả hoạt động, làm việc và tạo nguồn cán bộ của Hội Nông dân: Nghị quyết số 232/2019/NQHĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh chỉ không quy định Phó Chủ tịch Hội Nông dân ở các phường là chức danh người hoạt động không chuyên trách, hưởng phụ cấp từ ngân sách. Vì vậy, đối với các phường vẫn còn hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư diêm nghiệp và có hội viên nông dân thì vẫn được bố trí Phó Chủ tịch Hội Nông dân theo điều lệ của tổ chức hội. Để đảm bảo chế độ, chính sách thì có thể bố trí công chức dôi dư, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội nông dân.

2. Về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị

2.1. Công tác quy hoạch:

- Cử tri huyện Như Thanh đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết phân khu của Ban Kinh tế Nghi Sơn tại 03 xã Thanh Kỳ, Thanh Tân và Yên Lạc: Theo điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn, khu vực 3 xã Yên Lạc, Thanh Tân, Thanh Kỳ, huyện Như Thanh thuộc các phân khu: CN-16, CN-19, ST-05 và ST-08. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo lập các quy hoạch phân khu CN-19, ST-05 và ST-08 tại Công văn số 5079/UBNDCN ngày 19/4/2021; riêng phân khu CN-16 sẽ triển khai trong năm 2022.

- Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị “Xem xét phê duyệt quy hoạch các cụm công nghiệp, làng nghề...”: Hiện nay, nội dung quy hoạch cụm công nghiệp đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đang trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị sớm phê duyệt quy hoạch huyện Hà Trung: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 26/01/2021.

2.2. Đầu tư hạ tầng giao thông:

- Cử tri đề nghị quan tâm nâng cấp các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn các huyện Mường Lát, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Yên Định, Nông Cống, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hà Trung: Trong những năm qua, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, song cùng với sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực để từng bước đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh như 514; 515; 515B; 515C; 516C; 526B. Cùng với việc đầu tư, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa, khắc phục các hư hỏng cục bộ về nền, mặt đường tại các tỉnh lộ như 521E; 530B; 518B; 518C; 523; 527…Qua đó, đã đáp ứng tốt nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, do địa bàn tỉnh rộng, số lượng đường tỉnh nhiều nên chưa đủ nguồn lực để đầu tư, nâng cấp đồng bộ tất cả các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh. Ngày 11/10/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 123/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, theo đó giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tập trung chủ yếu nguồn lực để đầu tư xây dựng mới các công trình giao thông đã thể hiện sự quan tâm của tỉnh cũng như tầm quan trọng của giao thông đối với sự phát triển của tỉnh. Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên để nâng cao khả năng lưu thông, chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để cải tạo nâng cấp tuyến đường trên khi có điều kiện về nguồn vốn. Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND các huyện chủ động bố trí nguồn ngân sách huyện để bảo dưỡng các tuyến đường được giao quản lý; tăng cường kiểm soát xe quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến theo thẩm quyền.

- Cử tri huyện Bá Thước đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp cầu tràn thuộc tuyến đường tỉnh 521B đoạn qua địa bàn thôn Nủa xã Lũng Cao: Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2022, trong đó đã đưa công trình sửa chữa tràn suối Nủa vào danh mục dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thanh Hóa đến huyện Ngọc Lặc: UBND tỉnh đã có Công văn số 13852/UBND-THKH ngày 08/9/2021 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí bổ sung vốn NSTW trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho tỉnh Thanh Hóa để triển khai thực hiện dự án. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

- Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị xây cầu cứng tại Cẩm Vân đi Cẩm Tân: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 85- TB/VPTU ngày 24/9/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có Công văn số 16083/UBND-THKH ngày 14/10/2021, giao UBND huyện Cẩm Thủy lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Cẩm Vân và đường đầu cầu, theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định.

- Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị đầu tư xây dựng cầu cứng tại xã Thọ Minh, Thọ Hải: Theo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, việc xây dựng cầu tại xã Thọ Minh, Thọ Hải thuộc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện. Đề nghị UBND huyện Thọ Xuân chủ động nghiên cứu, lập dự án và bố trí nguồn vốn do huyện quản lý để thực hiện. - Cử tri huyện Yên Định đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp và cải tạo tuyến đường 516B đã được triển khai từ cuối năm 2016: Do khó khăn trong công tác GPMB và nguồn vốn bố trí cho dự án nên dự án đã được gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến 30/11/2021. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đôn đốc, phối hợp với đơn vị thi công và UBND huyện Yên Định để đưa dự án vào sử dụng đúng thời gian quy định.

- Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị có ý kiến chỉ đạo Tập đoàn Miền Trung sớm hoàn trả lại đường công vụ mà nhà thầu sử dụng: Theo kế hoạch, toàn bộ các tuyến đường công vụ được hoàn trả trong tháng 9/2021. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 04/06 tuyến, còn lại 02 tuyến đang thi công dở dang (tuyến đường trục phường Quảng Vinh và tuyến đường 4B từ chùa Hưng Phúc sang xã Quảng Đại) do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, thời tiết không thuận lợi. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban QLDA, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn trả các tuyến đường công vụ, đảm bảo hoàn thành trong tháng 10/2021.

2.3. Đầu tư hạ tầng thuỷ lợi

- Cử tri huyện Bá Thước đề nghị làm mới kênh Tây, kênh Đông đập Bái Điền: Tuyến kênh Tây, kênh Đông đập Bái Điền, xã Điền Thượng, huyện Bá Thước có nhiệm vụ tưới cho 34 ha lúa. Hiện nay, tuyến kênh Đông cơ bản đảm bảo phục vụ sản xuất; riêng tuyến kênh Tây, do ảnh hưởng của mưa, lũ làm sạt lở đất nên tuyến bị bồi lắng. Năm 2021, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu đã đưa vào kế hoạch duy tu, sửa chữa, dự kiến sẽ triển khai thi công và hoàn thiện trong quý IV năm 2021.

- Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị nâng cấp Hồ Cống Khê để đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho vùng Đô thị Ngọc Lặc: Hồ Cống Khê đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa vào danh mục đầu tư sửa chữa, nâng cấp trong Dự án sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước và đã được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3233/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 từ nguồn vốn ngân sách trung ương do Bộ quản lý, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2025.

- Cử tri huyện Yên Định đề nghị quan tâm kè sông Mã đoạn qua địa bàn thôn 10 xã Qúy Lộc do bị sạt lở: UBND tỉnh đã giao UBND huyện Yên Định trước mắt huy động nguồn lực tại chỗ để khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhân dân; rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo vệ nhà, công trình, phương án sơ tán dân đến nơi an toàn trong mùa mưa lũ; giao Sở Tài chính cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ UBND huyện Yên Định xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông trên.

- Cử tri xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh khảo sát đầu tư bến cá kéo dài về phía tây để đảm bảo cho việc phát triển khai thác và hậu cần nghề cá của địa phương: Hiện nay, cảng cá chưa được đầu tư đồng bộ hạ tầng, gây khó khăn cho tàu cá ra vào cảng và nhu cầu phát triển thủy sản. Hiện nay, UBND tỉnh đã báo cáo Trung ương xem xét phê duyệt Dự án Phát triển thủy sản bền vững, nguồn vốn vay WB, trong đó có Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa; đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện ven biển để lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực cảng cá, trong đó có cảng cá Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, làm cơ sở để thực hiện dự án đầu tư khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị Trung ương nâng cấp tuyến đê số 5 tả Lạch Trường (đoạn thôn Ba Đình đến thôn Nam Thọ xã Hoằng Cát) có 1,2 Km đã xuống cấp nghiêm trọng: UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí nguồn vốn kinh phí sự nghiệp kinh tế thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý để gia cố lại mặt đê bằng bê tông của đoạn đê trên, dự kiến thời gian thi công hoàn thành xong trước ngày 31/12/2021.

- Cử tri huyện Nga Sơn đề nghị khẩn trương thực hiện dự án làm đập ngăn mặn Sông Càn, xã Nga Điền; đầu tư làm tuyến đê từ cầu Điền Hộ đến Bốt Càn, Nga Điền: Việc thực hiện dự án làm đập ngăn mặn Sông Càn, xã Nga Điền đã được UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa vào dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn; thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2025. Về đầu tư làm tuyến đê từ cầu Điền Hộ đến Bốt Càn, Nga Điền: Trước mắt, giao UBND huyện Nga Sơn xây dựng phương án PCLB đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ; UBND tỉnh đã có Công văn số 12127/UBND-NN ngày 11/8/2021 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư dự án khi cân đối được nguồn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị nâng cấp đê, cống, trạm bơm: Những năm qua bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới cho 15 công trình trên địa bàn huyện, trong đó nổi bật là trạm bơm Cống Phủ xây dựng năm 2011, cấp nước tưới, tạo nguồn cho 4.414 ha của huyện Hà Trung và Nga Sơn. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoại 2021 - 2025, trong đó tuyến đê tả sông Lèn qua huyện Hà Trung được đầu tư, nâng cấp 2 đoạn, với tổng chiều dài 6.057m; UBND tỉnh đã phê duyệt dự án xử lý khẩn cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ xã Hà Châu đi xã Hà Hải, với chiều dài 6.332m, tại Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 21/6/2021. Trong thời gian tới, một số công trình cống, trạm trên địa bàn huyện Hà Trung tiếp tục được tỉnh, Trung ương quan tâm đầu tư như: Xây dựng trạm bơm tiêu Hà Hải, trạm bơm tiêu Hà Yên I (thay thế các trạm bơm cũ) trong dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn do Bộ Nộng nghiệp và PTNT quản lý, triển khai giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng trạm bơm Báo Văn trong dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 (dự án đã được Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3312/QĐ-BNNKH ngày 23/7/2021). Do đó, giao UBND huyện Hà Trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành để triển khai thực hiện dự án.

- Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị quan tâm việc nạo vét cảng cá Lạch Bạng, hỗ trợ máy giám sát hành trình cho ngư dân vươn khơi: (1) HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 17/7/2021. Trên cơ sở hồ sơ dự án được duyệt và khả năng cân đối vốn, UBND tỉnh sẽ xem xét, bố trí vốn thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công hằng năm của tỉnh; (2) HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100% tàu cá đã được lắp thiết bị giám sát hành trình, trong đó có thị xã Nghi Sơn.

- Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị quan tâm nâng cấp cảng cá, nạo vét âu thuyền để ngư dân tránh bão: Cảng cá Lạch Hới được quy hoạch là cảng cá loại I, kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng, thuộc trách nhiệm đầu tư, nâng cấp của ngân sách Trung ương. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án Nâng cấp cảng cá Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn thuộc dự án thành phần dự án “Phát triển thủy sản bền vững, vốn vay WB” tại Văn bản số 192/TTg-QHQT ngày 17/02/2021 do Bộ Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư; do đó, trong giai đoạn 2022 - 2025, dự án sẽ được triển khai thực hiện. 10

2.4. Đầu tư hệ thống lưới điện và các hạ tầng khác:

- Cử tri đề nghị quan tâm đến điện sáng trên địa bàn các bản chưa có điện lưới: Giai đoạn 2021 - 2025, cả tỉnh có 37 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia; trong đó, có thôn, bản của huyện Mường Lát và Bá Thước. Năm 2021, dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đầu tư cho 3/37 thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh, trong đó có bản Pá Búa, xã Trung Lý và thôn Xà Luốc, xã Văn Nho. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Thanh Hóa (đợt 1) tại Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/9/2021, trong đó bố trí cho dự án 203,1 tỷ đồng từ vốn NSTW để đầu tư cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện lưới; sau khi dự án được bố trí nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương triển khai thực hiện.

- Cử tri huyện Như Thanh đề nghị đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn: Hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Như Thanh do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý, vận hành và bán điện trực tiếp đến các hộ dân. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa đầu tư mới các TBA, cải tạo lưới điện 0,4kV sau TBA và chỉnh trang lưới điện theo tiêu chí 5S, có phương án cấp điện ổn định cho 34 hộ dân trên địa bàn Thôn 1 xã Xuân Du. Ngoài ra, hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang đầu tư xây dựng trạm biến áp 110kV Như Thanh, dự kiến hoàn thành quý III/2022, sẽ đảm bảo cấp điện ổn định cho huyện Như Thanh và khu vực trong giai đoạn tới. - Cử tri huyện Mường Lát đề nghị sớm đầu tư cửa khẩu Tén Tằn đã được giải phóng mặt bằng từ năm 2009 đến nay: Tại Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND các huyện biên giới và các đơn vị liên quan đề xuất đầu tư củng cố hạ tầng Cửa khẩu chính Tén Tằn, đề xuất xây dựng kho hàng hóa tại cửa khẩu chính Tén Tằn theo Quyết định số 229/QĐ-BCT ngày 23/01/2017 của Bộ Công Thương; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. - Cử tri huyện Mường Lát đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng 6 Khu tái định cư của 2 xã Trung Lý và Mường Lý đã phê duyệt để Nhân dân sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống: Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện “Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”, trong đó có các khu TĐC của 02 xã Trung Lý và Mường Lý. Sau khi Đề án được duyệt và căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm và nhu cầu thực tế, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng các khu TĐC của đề án để bảo đảm ổn định đời sống cho nhân dân.

- Cử tri huyện Quan Hóa đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy điện Hồi Xuân để ổn định đời sống của bà con nhân dân: Hiện nay, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO đã thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và làm việc với các tổ chức tín dụng trong nước để thu xếp khoản vay bổ sung, làm căn cứ để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án. Trên cơ sở khối lượng công việc đã xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà máy, Công ty phấn đấu thu xếp được nguồn vốn sớm nhất trong tháng 10/2021 để triển khai thực hiện thi công trở lại vào tháng 11/2021, dự kiến hoàn thành và phát điện vào cuối năm 2022.

    1. 3. Về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên, môi trường

    - Cử tri huyện Mường Lát đề nghị quan tâm thu hồi 403,49ha đất rừng sản xuất tại tiểu khu 47 thuộc địa bàn Suối Lóng xã Tam Chung của Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Lát giao về cho huyện để huyện giao cho Nhân dân Suối Lóng lấy đất sản xuất: Hiện nay, chủ trương bàn giao 403,49 ha đất rừng sản xuất này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, UBND tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ thủ tục thu hồi, giao đất theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2021. Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, UBND tỉnh sẽ xem xét thủ tục thu hồi và bàn giao đất theo quy định.

- Cử tri huyện Bá Thước đề nghị chuyển 310 ha đất rừng thuộc Công ty Cẩm Ngọc giao lại cho huyện Bá Thước quản lý để quy hoạch đất ở và đất sản xuất cho người dân Bá Thước ở vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất: Nội dung này đã được UBND tỉnh trả lời tại Công văn số 6769/UBND-NN ngày 20/5/2021; theo đó, UBND huyện Bá Thước đề nghị thu hồi đất là chưa phù hợp. Lý do: Nhiệm vụ tái định cư cho 176 hộ dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được UBND tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Lũng Cao; số hộ còn lại đã được cập nhật vào đề án bố trí tái định cư tập trung tại địa bàn 3 xã: Cổ Lũng, Lũng Cao và Hạ Trung. Do đó, giao UBND huyện Bá Thước trả lời cho cử tri và chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Cử tri huyện Bá Thước đề nghị làm rõ ranh giới giữa đất Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông trùng lẫn với đất lâm nghiệp của dân được giao theo Nghị định 02/CP: UBND tinh đã giao UBND huyện Bá Thước phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và UBND các xã liên quan rà soát ranh giới giữa đất rừng đặc dụng do Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông quản lý với đất ở và đất rừng sản xuất giao cho các hộ gia đình theo Nghị định 02/CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ để xem xét giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

- Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị giao lại đất sản xuất cho Nhân dân phần diện tích đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn: Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng đất tại các BQL RPH; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 620-KL/TU ngày 04/10/2021 về việc thu hồi đất của các BQL RPH trên địa bàn tỉnh giao cho UBND các huyện, thị xã quản lý; trong đó có diện tích thu hồi của BQL RPH Quan Sơn trên địa bàn xã Lâm Phú. Đối với diện tích đã đảm bảo cơ sở pháp lý, sau khi UBND tỉnh quyết định thu hồi, UBND các huyện Lang Chánh có trách nhiệm xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sử dụng hiệu quả quỹ đất nhận bàn giao.

- Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị thu hồi, bàn giao khu đất nhà máy xi măng Thanh Sơn; bàn giao lại một phần diện tích đất sản xuất của các đơn vị đang quản lý trên địa bàn xã Minh Sơn cho nhân dân canh tác, phát triển kinh tế: (1) Hiện nay, Dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn đang chậm tiến độ. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Công ty Cổ phần xi măng Thanh Sơn về phương án chuyển đổi khu đất thực hiện dự án sang dự án khác phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch, định hướng phát triển của huyện Ngọc Lặc; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 29/10/2021. Do đó, việc thu hồi, bàn giao đất của dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. (2) Về việc bàn giao lại một phần diện tích đất sản xuất của các đơn vị đang quản lý trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc cho nhân dân canh tác phát triển kinh tế: Ngày 04/9/2021, UBND tỉnh đã có Thông báo số 220/TB-UBND, giao cho UBND các huyện (trong đó có UBND huyện Ngọc Lặc) rà soát đất của Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc và các đơn vị đóng trên địa bàn, xác định hiện trạng, vị trí đất thu hồi đến từng thửa báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ thu hồi đất theo quy định. Do đó, việc thu hồi đất trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc bàn giao về cho địa phương quản lý sẽ được thực hiện sau khi UBND huyện Ngọc Lặc tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Cử tri huyện Như Xuân phản ảnh Công ty Cao su Thanh Hóa đo đạc lại mốc giới, chồng lấn vào đất của 12 hộ dân (đã có bìa đỏ, trồng cây lâu năm): UBND tỉnh đã giao UBND huyện Như Xuân kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết.

- Cử tri huyện Như Xuân đề nghị sớm có phương án bàn giao đất vùng lõi Vườn Quốc gia Bến En cho nhân dân các xã Tân Bình, Hóa Quỳ, Bình Lương: Nội dung này, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Vì vậy, việc bàn giao đất vùng lõi Vườn Quốc gia Bến En về cho địa phương quản lý sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo để địa phương tổ chức thực hiện theo quy định.

- Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị thu hồi đất của Doanh nghiệp Nông trường Phúc Do thuộc Công ty Cao su Thanh Hoá để bàn giao cho nhân dân sản xuất: Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa tại huyện Cẩm Thủy, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung của các huyện còn lại (Thạch Thành, Như Thanh, Như Xuân) báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Do đó, việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa sẽ được thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. - Cử tri huyện Yên Định đề nghị chuyển đổi một phần diện tích đất của Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk bàn giao cho UBND Thị trấn Thống Nhất nhằm thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thị trấn; đồng thời quan tâm tái định cư cho các hộ dân gần trang trại Vinamilk dễ bị tác động bởi môi trường: Việc đề nghị của cử tri huyện Yên Định về thu hồi đất của Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk là không có cơ sở để xem xét, giải quyết; lý do: trường hợp UBND Thị trấn Thống Nhất có nhu cầu thực hiện các dự án có sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị căn cứ quy định tại Điều 62, 63 Luật đất đai năm 2013 và pháp luật có liên quan, lập dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện theo quy định; việc tái định cư đối với các dự án trên được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

- Cử tri huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh có ý kiến với các cơ quan chức năng chỉ đạo Tập đoàn FLC thực hiện việc trả tiền đền bù đất cho nhân dân các xã Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh: Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Khu công nghiệp FLC sẽ được chuyển đổi sang đất phát triển đô thị. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân, đồng thời không gây lãng phí tài nguyên đất, sau khi Quy hoạch tỉnh được duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định; đồng thời, yêu cầu Công ty CP Tập đoàn FLC chi trả số tiền hỗ trợ dừng sản xuất trong gần 05 năm cộng với phần tiền phát sinh vì trả chậm do lỗi của công ty theo quy định của pháp luật.

- Cử tri các huyện: Thọ Xuân, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Thị xã Bỉm Sơn, Thành phố Sần Sơn và Thành phố Thanh Hóa đề nghị xem xét điều chỉnh lại khung giá đền bù thu hồi đất cho phù hợp với thị trường giá đất các loại hiện nay trên địa bàn tỉnh: Theo quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai: Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong trường hợp tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất tái định cư và xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Như vậy, việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đã được UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định phê duyệt. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy định nêu trên để chủ động thực hiện.

- Cử tri xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa đề nghị tỉnh xem xét hiện nay trên địa bàn xã (thuộc du lịch biển Hải Tiến) có một số doanh nghiệp, cá nhân thuê đất xong không thực hiện dự án bỏ hoang gây lãng phí hoặc thực hiện dự án không đúng như lúc ban đầu đăng ký, để chờ chuyển nhượng lại cho đối tượng khác: Hiện nay, tại xã Hoằng Hải có 04 dự án, trong đó có 03 dự án đã đầu tư xây dựng, còn Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến hiện mới giải phóng mặt bằng, san lấp được khoảng 80% diện tích khu đất, còn lại 20% diện tích đất các hộ dân đang sử dụng do chưa bố trí được mặt bằng tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Ngày 25/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 3586/UBND-THKH, trong đó giao UBND huyện Hoằng Hóa ký cam kết với Công ty cổ phần đầu tư du lịch biển Hải Tiến 126 về tiến độ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án và tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện nay, việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Hoằng Hóa thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3586/UBND-THKH ngày 25/3/2020.

- Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích cánh đồng muối phường Hải Bình và hỗ trợ người làm muối chuyển đổi nghề nghiệp: Diện tích cánh đồng muối phường Hải Bình nằm trong ranh giới thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 10/8/2021. Việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB theo nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri thị xã Nghi Sơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Nghi Sơn, do đó, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện theo quy định, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

- Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại huyện: Theo phương án xử lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; trên địa bàn huyện Thạch Thành quy hoạch 01 khu xử lý rác thải tại đồi Cà, xã Thành Thọ với công suất 100-150 tấn/ngày. Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, dự án xử lý chất thải rắn huyện Thạch Thành thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đấu thầu và pháp luật về xã hội hóa, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ chi phí xử lý rác thải. Do đó, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Thạch Thành xây dựng phương án tổ chức thực hiện, kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đưa dự án vào kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2022. - Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị sớm đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch tại xã Cẩm Vân: Dự án Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý với tổng mức đầu tư là 80.030 triệu đồng. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành và tiến hành thử nghiệm vận hành nhà máy để cung cấp nước sạch cho người dân.

- Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị có giải pháp để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải: Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh như Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND; Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đông Sơn được chấp thuận đầu tư 01 khu xử lý rác thải tại xã Đông Nam với công suất 500 tấn/ngày, phục vụ xử lý chất thải rắn cho thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và vùng phụ cận. Theo cam kết của nhà đầu tư, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 31/12/2021. Do đó, yêu cầu UBND huyện Đông Sơn chủ động triển khai, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đã được UBND tỉnh ban hành, phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư, các đơn vị liên quan để sớm đưa Dự án Nhà máy khu xử lý rác thải tại xã Đông Nam đi vào hoạt động.

- Cử tri thị xã Bỉm Sơn đề nghị quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường, khí phát thải các nhà máy, bãi rác Núi Voi: Năm 2017, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn tại Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 12/9/2017; dự án được gia hạn tiến độ nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng và đã được gia hạn đến hết ngày 31/12/2021. Tại Thông báo số 09/TBUBND ngày 13/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thị xã Bỉm Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương tham mưu điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh nhằm xử lý triệt để toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt tồn đọng và lượng rác thải mới phát sinh tại khu vực núi Voi, phường Đông Sơn nhưng UBND thị xã Bỉm Sơn vẫn chưa triển khai thực hiện. Vì vậy, để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại Bãi chôn lấp rác thải Núi Voi, yêu cầu UBND thị xã Bỉm Sơn thực hiện đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 09/TB-UBND ngày 13/01/2021. Nếu sau ngày 31/12/2021 nhà đầu tư không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục và khởi công xây dựng nhà máy, UBND tỉnh sẽ chấm dứt hiệu lực quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án để kêu gọi nhà đầu tư khác có năng lực thực hiện dự án. - Cử tri huyện Nông Cống đề nghị chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy nước sạch tại xã Thăng Thọ: Dự án Hệ thống cấp nước huyện Nông Cống được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2018, tiến độ cam kết hoàn thành tháng 9/2021. Hiện tại, Công ty đã hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án về đất đai, xây dựng môi trường, phòng cháy chữa cháy và triển khai thi công các hạng mục theo quy định. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19 làm gián đoạn tiến độ thực hiện dự án. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ giao các đơn vị liên quan làm việc với chủ đầu tư để kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương tập trung triển khai thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

- Cử tri huyện Nông Cống đề nghị xem xét hoạt động khai thác của các mỏ đá đang hoạt động tại địa phương gây tiếng ồn, rung chấn nhà cửa ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống trong nhân dân: Mỏ đá vôi tại xã Tân Phúc của Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Thanh Hưng, trong quá trình khai thác làm bụi, đá văng vào một số hộ dân gần khu vực mỏ. UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 236/TB-UBND ngày 18/12/2020, Công văn số 3321/UBND-CN ngày 17/3/2021 yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác mỏ của đơn vị; đồng thời yêu cầu đơn vị khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm kê các thiệt hại do sự việc nổ mìn ngày 02/12/2020 gây ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực lân cận để khắc phục, giải quyết thiệt hại (nếu có). Hiện nay, đơn vị đang dừng khai thác, chế biến để khắc phục các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Do đó, giao UBND huyện Nông Cống chỉ đạo UBND xã Tân Phúc tăng cường kiểm tra, giám sát Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Thanh Hưng trong việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên.

- Cử tri xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh cấp phép cho xã 01 mỏ đất phục vụ san lấp các công trình: Theo quy định tại Điều 51, Luật Khoáng sản năm 2010 quy định về tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thì UBND xã Cẩm Bình không thuộc đối tượng để được cấp phép khai thác mỏ đất. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép mỏ đất làm vật liệu san lấp, lập hồ sơ đề nghị cấp phép, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh xem xét cấp phép theo quy định.

- Cử tri huyện Nông Cống phản ánh bãi chứa và xử lý rác thải của tỉnh đặt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn hiện nay ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực dân cư thôn Nhâm Cát, thôn Hồi Cù xã Hoàng Sơn: Hiện nay, dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn bị chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến hoạt động xử lý rác thải tại bãi rác Đông Nam; trong khi bãi rác Đông Nam đang quá tải; quy trình, vận hành bãi chôn lấp rác thải chưa được thực hiện theo đúng quy định, dẫn đến tình trạng bốc mùi hôi và rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, chỉ đạo và yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Ecotech hoàn thành đưa Nhà máy xử lý rác thải đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đã cam kết.

  1. 4. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị nâng cấp các điểm trường trên địa bàn huyện đã xuống cấp nghiêm trọng: Trong thời gian qua, để đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh và giáo viên các cấp học, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các ngành ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Mường Lát. Đối với các điểm trường đã xuống cấp nghiêm trọng như phản ánh của cử tri, đề nghị UBND huyện Mường Lát rà soát hiện trạng của các trường học trên, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để được xem xét hỗ trợ.

- Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc miền núi; cử tri huyện Thường Xuân đề nghị quan tâm sớm triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030: Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 624-QĐ/TU ngày 23/7/2021 ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu triển khai đồng bộ các chương trình, dự án, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc miền núi.

- Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị đầu tư các thiết chế văn hóa (Sân vận động, nhà văn hóa đa năng, nhà thi đấu…) để có điều kiện tổ chức, phục vụ các sự kiện lớn của huyện và 11 huyện Miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa: UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch xây dựng “Đề án xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các công trình văn hóa nghệ thuật trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Do đó, đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch để đề xuất các hạng mục cần đầu tư (sân vận động, nhà thi đấu,...) báo cáo UBND tỉnh.

- Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị quan tâm trùng tu di tích kinh đô Vạn Lại - Yên Trường: Di tích Hành cung Vạn Lại - Yên Trường, xã Xuân Châu (nay là xã Thuận Minh), huyện Thọ Xuân được Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1995. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, khai quật khảo cổ di tích Hành cung Vạn Lại - Yên Trường, làm cơ sở cho việc làm rõ vai trò, quy mô kiến trúc và các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích. Do đó, việc đầu tư trùng tu, tôn tạo di tích sẽ được thực hiện khi có đầy đủ các căn cứ khoa học và lịch sử.

- Cử tri các huyện: Vĩnh Lộc, Hà Trung đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn huyện: Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch trùng tu, tôn tạo và chống xuống cấp di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh sẽ xem xét, lựa chọn danh mục các di tích cần tu bổ, phục hồi để triển khai thực hiện.

- Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị xây dựng Tượng đài Liệt sỹ anh hùng Tô Vĩnh Diện: Việc đầu tư xây dựng Tượng đài Liệt sỹ anh hùng Tô Vĩnh Diện được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật và các quy định chuyên ngành thuộc lĩnh vực văn hóa. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Triệu Sơn căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động mỹ thuật, đầu tư, xây dựng, khả năng cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện việc xây dựng Tượng đài Liệt sỹ anh hùng Tô Vĩnh Diện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

- Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh có các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và chuyển đổi nghề khu vực lao động nông nghiệp, nông thôn: Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình đề án hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, nổi bật là Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. Trong giai đoạn 2021 - 2025 công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn này được lồng ghép, tích hợp trong các Chương trình mục tiêu quốc gia và đang được các sở, ngành chủ quản của tỉnh tham mưu triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 13/8/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Yêu cầu UBND huyện Thường Xuân tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn cử tri và nhân dân biết, triển khai thực hiện.

- Cử tri các huyện: Vĩnh Lộc, Hoằng Hoá, thành phố Thanh Hoá đề nghị sớm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học: Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát thực trạng quy mô trường, lớp, học sinh, đội ngũ giáo viên năm học 2020 - 2021, xác định nhu cầu giáo viên năm học 2021 - 2022 và đề xuất nhu cầu hợp đồng lao động làm giáo viên năm học 2021 - 2022. Căn cứ báo cáo của Sở Nội vụ, UBND tỉnh sẽ ban hành lộ trình bố trí biên chế, viên chức giáo dục, hợp đồng làm giáo viên cho ngành giáo dục.

- Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị quản lý tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: Việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường được thực hiện theo Điều 6, Điều 7 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. Ngày 13/7/2017 liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính đã có hướng dẫn 702/HDLNGDĐT-TC về mức thu quản lý, sử dụng tiền dạy thêm, học thêm. Yêu cầu UBND huyện Vĩnh Lộc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện.

- Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị quan tâm đổi mới giáo dục theo hướng xây dựng mô hình trường học, lớp học thông minh; chú trọng tuyển chọn đội ngũ giáo viên chất lượng cao: Giai đoạn 2017 - 2020, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, thí điểm thực hiện Đề án xây dựng trường học thông minh, tập trung vào tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT cho các nhà trường, xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm, phục vụ giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, từng bước đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục nói chung và theo hướng trường học, lớp học thông minh nói riêng, nhằm phát huy năng lực người học. Đối với việc tuyển chọn đội ngũ giáo viên chất lượng cao, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 14/10/2021 thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025, trong đó giao Trường Đại học Hồng Đức chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá và các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh, gắn với nhu cầu tuyển dụng và đào tạo giáo viên, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2021 để triển khai thực hiện.

- Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ, chi trả kinh phí trợ cấp 1 lần đối với đối tượng công dân hỏa tuyến khi phần lớn họ đã cao tuổi, già yếu: Hiện nay, vẫn còn một số đối tượng chưa được hưởng chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ do một số nguyên nhân khách quan. Cơ quan Thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có Công văn chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở và giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, đến nay, các đơn vị đã xét duyệt xong cho các đối tượng và bổ sung hơn 4.000 hồ sơ đối tượng trong tháng 10/2021 để xét duyệt báo cáo Quân khu theo quy định. Quân khu đang tích cực thẩm định số hồ sơ còn lại dự kiến trong quý IV/2021 và chậm nhất quý I/2022 sẽ chi trả xong cho các đối tượng đủ điều kiện được hưởng.

  1. 5. Về lĩnh vực nông nghiệp

- Cử tri huyện Mường Lát đề nghị quan tâm thanh lý dự án trồng cây xoan trên địa bàn huyện Mường Lát giai đoạn 2013 - 2020: Hiện nay, UBND tỉnh đang giao cho Viện nông nghiệp Thanh Hóa chủ trì, xây dựng Đề án “Phát triển rừng bền vững huyện Mường Lát, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030”. Do đó, sau khi đề án trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị UBND huyện Mường Lát rà soát, đánh giá kết quả thực hiện dự án trồng cây xoan trên địa bàn huyện, báo cáo UBND tỉnh, làm căn cứ để xác định lại các cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên để định hướng phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân.

- Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị quan tâm về đầu ra cây lâm nghiệp vùng đồng bào dân tộc miền núi: Trong thời gian qua, UBND tỉnh và các cấp, các ngành luôn chú trọng, đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường đầu ra cho sản phẩm lâm nghiệp; đồng thời, xây dựng các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, nhà máy chế biến lâm sản có quy mô lớn, bao tiêu sản phẩm nhằm giải quyết vấn đề về đầu ra cho sản phẩm cây lâm nghiệp. Để tiếp tục phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện miền núi, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến lâm sản sử dụng công nghệ cao, chế biến sâu, gắn giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại; thúc đẩy liên doanh, liên kết, cấp chứng chỉ rừng FSC.

- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị quan tâm đầu tư cho huyện đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện; cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị tăng cường hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp: Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025, trong đó có chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp và hỗ trợ huyện đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao. Sau khi HĐND tỉnh thống nhất ban hành chính sách, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện theo quy định.

- Cử tri huyện Yên Định đề nghị tái cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, chuyển đổi hình thức sản xuất nông nghiệp đơn lẻ sang liên kết: Ngày 20/4/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; sau thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, như: Đã chuyển đổi 45.101 ha cây trồng kém hiệu quả sang các cây trồng khác có hiệu quả cao hơn và nuôi trồng thủy sản; sản xuất theo chuỗi liên kết ngày càng phát triển rõ nét và bền vững. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nòng cốt là hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trong hình thành chuỗi liên kết sản xuất; triển khai hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp.

- Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị quản lý chặt chẽ sản xuất và tiêu thụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây, con phục vụ sản xuất nông nghiệp: Năm 2021 do bối cảnh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số mặt hàng vật tư nông nghiệp khan hiếm, tăng giá đột biến, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng vật nuôi; phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm; tổ chức cho các chủ cửa hàng ký cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quản lý thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng.

  1. 6. Về lĩnh vực an ninh trật tự và các vấn đề khác

- Cử tri huyện Nga Sơn đề xuất ngăn chặn tình trạng hoạt động tín dụng đen và sốt đất đang diễn ra trên địa bàn huyện: Đối với các hoạt động tín dụng đen: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/6/2019 về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Công văn số 4692/UBND-CN ngày 12/4/2021 về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh; trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan; đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

- Cử tri các huyện: Yên Định, Hoằng Hoá đề nghị điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách từ tiền thu cấp quyền sử dụng đất cho cơ sở để có thêm nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ cho cấp xã xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu: Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Tài chính hoàn thiện dự thảo Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2026 (trong đó có tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến ban hành trong quý IV/2021. Sau khi Quy định về phân cấp được ban hành, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố căn cứ để thực hiện theo quy định.

- Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị quản lý chặt chẽ thông tin mạng, thông tin xấu độc: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 về quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng và Công văn số 11172/UBND-VX ngày 30/7/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp.

Đối với các kiến nghị khác của cử tri gửi đến Kỳ họp Thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương để được giải quyết; sau khi có ý kiến của Trung ương, UBND tỉnh sẽ thông báo đến cử tri và nhân dân theo quy định. Trên đây là kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp Thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nhóm PV (lược ghi)


Nhóm PV (lược ghi)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]