(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-11, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ công bố và đón Bằng công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 17-11, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ công bố và đón Bằng công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đơn vị của Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các đơn vị kết nghĩa thuộc tỉnh bạn, các huyện, thị xã trong tỉnh.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chúc Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia, gửi lẵng hoa chúc mừng.

Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, với sự quan tâm, chỉ đạo của BCĐ xây dựng NTM tỉnh, các sở, ban, ngành, VPĐP NTM tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản; tăng giá trị các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện ước đạt 42,15 triệu đồng, trong đó khu vực nông thôn ước đạt 41,56 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh và cao hơn khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM 29,04 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,12%, thấp hơn 1,47% so với bình quân chung của tỉnh; số tiêu chí bình quân toàn huyện tăng 13,67 tiêu chí/xã, nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả cao ngày càng được nhân rộng.

Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Đồng chí Vũ Thị Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc trình bày báo cáo 10 năm huyện Vĩnh Lộc xây dựng Nông thôn mới.

Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, huyện có điều kiện huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những năm qua luôn được giữ vững và duy trì ổn định.

Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi lễ.

Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM, ngày 24-9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1239/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019. Phát huy kết quả đạt được, huyện Vĩnh Lộc phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của huyện đạt 15% trở lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông – lâm - thủy sản: 24,8%, công nghiệp - xây dựng: 40,7%; dịch vụ - thương mại: 34,5%. Từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46 triệu đồng/người/năm, cơ bản không còn hộ nghèo. Đến hết năm 2020 huyện Vĩnh Lộc có 3 xã hoàn thành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Từng bước xây dựng huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch.

Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nêu rõ: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thanh Hóa là tỉnh có số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đối tượng triển khai Chương trình xây dựng NTM mới nhiều nhất cả nước, với 573 xã. Bước vào thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bình quân toàn tỉnh chỉ đạt 4,7 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn chỉ đạt 8,9 triệu đồng/năm. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, bằng nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay Chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng; toàn tỉnh có 6 đơn vị cấp huyện, 341 xã (gần 60% số xã) và 799 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành mục tiêu trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Kết quả xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2018, tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 11%; năm 2018 tăng 15,16% và 9 tháng đầu năm 2019 tăng 20,25%; lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến bộ; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Toàn cảnh buổi lễ.

Huyện Vĩnh Lộc dù không nằm trong kế hoạch huyện đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, sau gần 10 năm triển khai Chương trình, huyện Vĩnh Lộc đã trở thành một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM. Đến nay, huyện Vĩnh Lộc đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM và là huyện thứ 5 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020. Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhân dân và cán bộ huyện Vĩnh Lộc đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là thành tích xuất sắc và dấu mốc quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Lộc.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, xây dựng NTM mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Lộc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM là 1 trong 5 Chương trình trọng tâm của tỉnh; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, vì vậy cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Vĩnh Lộc cần tiếp tục xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch xây dựng NTM trong giai đoạn tới, theo hướng nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí đã đạt được. Xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ mục tiêu, tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao và xây dựng xã, huyện NTM kiểu mẫu. Lấy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân là mục tiêu phấn đấu. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xã NTM gắn với thực hiện chủ trương tích tụ tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng huyện và quy hoạch tỉnh. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, có cơ chế thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, tạo việc làm; đẩy mạnh ứng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo lựa chọn những sản phẩm truyền thống, có thương hiệu, có sức cạnh tranh cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo Chương trình OCOP của địa phương. Tiếp tục tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư; và đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, tạo chuyển biến hơn nữa nhóm các tiêu chí văn hóa - xã hội - môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân nông thôn.

Đi đôi với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu có nhiều gia đình, thôn, xã, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu và huyện sớm đạt tiêu chí kiểu mẫu, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Vĩnh Lộc.

Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Đồng chí Mai Xuân Bình, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn NTM năm 2019; Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Vĩnh Lộc.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]