(Baothanhhoa.vn) - Xác định việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là “chìa khóa” cho sự phát triển của huyện, bước vào nhiệm kỳ mới, Huyện ủy Thường Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy sớm tổ chức thực hiện khâu đột phá về “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thường Xuân nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Huyện Thường Xuân nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Buổi sinh hoạt của chi bộ khu phố Trung Chính, thị trấn Thường Xuân.

Xác định việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là “chìa khóa” cho sự phát triển của huyện, bước vào nhiệm kỳ mới, Huyện ủy Thường Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy sớm tổ chức thực hiện khâu đột phá về “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã ban hành Đề án “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên huyện Thường Xuân giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của một số TCCSĐ trên địa bàn huyện còn chậm, dẫn đến sức chiến đấu thấp, chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện khâu đột phá về “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là “chìa khóa” cho sự phát triển của huyện, Huyện ủy Thường Xuân đã tập trung rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn mô hình TCCSĐ bảo đảm tinh gọn, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy từ xã đến thôn, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng coi trọng xây dựng “chi bộ tốt, đảng viên tốt”, bằng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cũng như việc xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác có tính khả thi cao, thiết thực với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với TCCSĐ và đảng viên.

Sau khi sáp nhập thêm xã Xuân Cẩm, Đảng bộ thị trấn Thường Xuân có 19 chi bộ, với 687 đảng viên đang sinh hoạt; trong đó, có 11 chi bộ khu phố, 8 chi bộ cơ quan. Bắt tay vào thực hiện khâu đột phá về “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, bằng những công việc cụ thể, rõ cách làm. Nhằm không để xảy ra việc sinh hoạt chi bộ theo kiểu hình thức, đảng ủy thị trấn đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách theo dõi, dự sinh hoạt với các chi bộ. Không những vậy, đảng ủy thị trấn còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ, nội dung sinh hoạt của các chi bộ. Qua đánh giá xếp loại TCCSĐ năm 2020, 19/19 chi bộ đều hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, có 14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng những giải pháp phù hợp, vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ thuộc Đảng bộ thị trấn Thường Xuân ngày càng được củng cố, phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đảng bộ xã Thọ Thanh hiện có 7 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ cơ quan. Từ năm 2015 trở về trước, đảng bộ xã chỉ có khoảng 70% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, những năm gần đây, đảng ủy xã luôn đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu, với trọng tâm là xây dựng chi bộ tốt. Bám sát Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, đảng ủy xã đã chú trọng công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ, gắn với chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, với nội dung trọng tâm là lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới, phát triển đảng viên. Qua đánh giá xếp loại TCCSĐ hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 70% năm 2015 lên 80% năm 2020, không có chi bộ yếu kém.

Đảng bộ huyện Thường Xuân hiện có 39 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; trong đó, có 252 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 5.322 đảng viên. Với việc chú trọng thực hiện khâu đột phá về “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ 2020-2025, chắc chắn trong thời gian tới nhiều TCCSĐ của huyện Thường Xuân sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh, bền vững ở địa phương, góp phần đưa Thường Xuân ngày càng phat triển.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]