(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương đã xây dựng Kế hoạch số 83–KH/HU về thực hiện Nghị quyết số 18–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với các công việc cụ thể.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quảng Xương triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương đã xây dựng Kế hoạch số 83–KH/HU về thực hiện Nghị quyết số 18–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với các công việc cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Lợi (Quảng Xương) (người đầu tiên bên trái ảnh) nắm tình hình tại thôn Lọc Tại.

Trong đó, về sắp xếp tổ chức bộ máy có 9 việc; về công tác cán bộ có 11 việc và về cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ có 4 việc.

Năm 2018, ban thường vụ huyện ủy dự kiến xác định 9 công việc cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong đó về sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp tục triển khai thực hiện sáp nhập thôn, phố theo Thông tư số 09/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về sửa đổi một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, phố. Sáp nhập chi bộ ban tuyên giáo với chi bộ trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Chấm dứt hoạt động của chi bộ dân số - đông y – hội chữ thập đỏ huyện, chuyển đảng viên hội chữ thập đỏ, trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện về sinh hoạt tại các chi bộ thuộc đảng bộ cơ quan UBND huyện. Tiến hành rà soát các chi bộ thuộc huyện ủy có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ để sáp nhập, thành lập chi bộ mới theo hướng giảm đầu mối hoạt động. Đổi tên đảng bộ cơ quan UBND huyện thành đảng bộ cơ quan chính quyền huyện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về công tác cán bộ: Tiếp tục thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng thôn, phố. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh xây dựng phương án thực hiện bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, bố trí số lượng các phó ban của huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện theo Quyết định số 727–QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo thực hiện tốt đề án vị trí việc làm tại cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời thực hiện biên chế được tỉnh giao và tinh giản biên chế theo lộ trình.

Thực hiện Kế hoạch số 14–KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đề án vị trí việc làm, ban thường vụ huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch thực hiện số 20–KH/HU. Ban thường vụ huyện ủy đã xây dựng đề án vị trí việc làm của cơ quan khối Đảng, đoàn thể huyện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, với 44 vị trí, UBND huyện đã xây dựng đề án vị trí việc làm, với số vị trí việc làm là 81. Năm 2017, biên chế tỉnh giao là 86 người, hiện có 85 người. Theo lộ trình tinh giản biên chế hằng năm dự kiến đến năm 2021 còn 77 biên chế. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, biên chế tỉnh giao năm 2017 là 23 biên chế, hiện có 25 biên chế. Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục: Biên chế tỉnh giao năm 2017 là 1.912, biên chế hiện có 1.794. Khối xã, thị trấn: Tổng số cán bộ, công chức được giao theo quy định là 684 người, biên chế cán bộ, công chức hiện có 608 người.

Thực hiện bố trí các chức danh cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, đến nay đã có 28/30 xã, thị trấn có ít nhất 1 chức danh cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy quản lý không phải là người địa phương. Đối với cấp huyện có 4 chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý không phải là người địa phương.

Triển khai Thông tư số 09 của Bộ Nội vụ và Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 3507 của UBND tỉnh về việc sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố, huyện đã xây dựng đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố. Dự kiến số thôn sau khi sáp nhập còn 260 thôn, phố (trước khi sáp nhập là 295 thôn, phố). Đồng thời với xây dựng đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố, huyện ủy đã chỉ đạo tiến hành thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố, đến nay đã thực hiện tại 241/283 chi bộ (đạt 85,1%). Trong năm 2018 tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở những đơn vị có điều kiện thực hiện. Đồng thời, đã thực hiện nhất thể hóa được 97% bí thư chi bộ là thủ trưởng cơ quan, phòng, ban, đơn vị trong huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương, cho biết: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hiện đang là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ Trung ương xuống địa phương. Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, bằng những chủ trương, cơ chế, chính sách, cách làm phù hợp với đặc điểm tình hình cũng như điều kiện, hoàn cảnh thực tế của địa phương, huyện Quảng Xương đã tập trung quyết liệt, chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở thống nhất nhận thức, quyết tâm đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là việc làm khó, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người, nhưng không thể không làm bởi bộ máy các cơ quan, đơn vị hiện đang cồng kềnh, chức năng chồng chéo... Vì vậy huyện quyết tâm thực hiện, không nể nang, né tránh, để cùng với cả tỉnh, cả nước đạt hiệu quả, mục tiêu như đã đề ra.


Bài và ảnh: Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]