(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Quảng Xương đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng sâu rộng, tạo động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quảng Xương: Phong trào thi đua yêu nước ngày càng có sức lan tỏa, trở thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Quảng Xương đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng sâu rộng, tạo động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Huyện Quảng Xương: Phong trào thi đua yêu nước ngày càng có sức lan tỏa, trở thành động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018. Ảnh: Duy Sơn

Đến nay, hầu hết các mục tiêu do nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đều đạt và vượt. Đặc biệt, qua thực hiện phong trào thi đua, năm 2016, Nhân dân và cán bộ huyện Quảng Xương vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2018, huyện Quảng Xương được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); năm 2019, huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xây dựng NTM.

Để tạo sức lan tỏa trong thực hiện phong trào thi đua, cùng với triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua chung của cả nước, của tỉnh, hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức phát động các phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở, trong đó từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của từng khối, ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời tích cực đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp; thành lập các cụm thi đua, tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các cụm. Đặc biệt, nhằm tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trong đó, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương đã lựa chọn các tập thể, cá nhân có khả năng phát huy phấn đấu trở thành những điển hình tiên tiến; có chính sách hỗ trợ, đầu tư, xây dựng để chỉ đạo các điển hình tiên tiến như hỗ trợ mô hình cơ giới hóa đồng bộ, mô hình hoa chất lượng cao, hỗ trợ vùng rau an toàn, phát triển trang trại, hỗ trợ xây dựng trường chuẩn, làm đường giao thông, kênh mương cho vùng thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu... Ngoài ra, chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các nhân tố mới, mô hình mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông qua tổ chức các buổi tham quan thực tế và hội nghị tại cơ sở, nơi có các tập thể, cá nhân điển hình, qua đó đã tác động tích cực trong việc nhân diện rộng.

Bám sát định hướng, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, gắn với những việc làm thiết thực, cụ thể. Đặc biệt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu” đã làm thay đổi nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên và người dân, làm cho người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình. Dân chủ cơ sở, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân trong xây dựng NTM được phát huy. Qua đó, đã tạo ra được nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng NTM. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua gắn với mục tiêu tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cựu chiến binh gương mẫu tham gia xây dựng NTM”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Hộ gia đình nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”... Qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã có 721 tập thể và 2.317 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

Với việc triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước bằng những nội dung cụ thể, thiết thực, các phong trào thi đua đã được cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, từ đó tạo nên sức mạnh cả tinh thần và vật chất, tổ chức tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. An ninh, trật tự được đảm bảo; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 15,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và đạt mục tiêu đại hội (năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 26%; công nghiệp - xây dựng chiếm 36,8%; dịch vụ chiếm 37,2%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng/người/năm (mục tiêu đại hội đề ra là 45 triệu đồng). Đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân ngày càng được nâng lên, đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9%.

Trong đó, nổi bật trên lĩnh vực phát triển kinh tế đó là UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa; liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị như: chuỗi sản xuất lúa, gạo thương phẩm chất lượng cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở 6 xã với quy mô trên 350 ha; mô hình sản xuất vùng rau an toàn tập trung với diện tích trên 18 ha; mô hình sản xuất rau, quả công nghệ cao trong nhà màng, nhà kính, rau thủy canh... Vùng sản xuất lúa tập trung quy mô lớn theo chuỗi giá trị với diện tích gieo cấy hàng năm trên 4.500 ha... Do vậy, sản lượng lương thực hàng năm đạt 85.000 tấn trở lên; sản lượng cói hàng năm trên 8.000 tấn. Giá trị sản phẩm trên đất trồng trọt đạt 150 triệu đồng, tăng 30 triệu/ha so với năm 2016. Trong chăn nuôi đã tập trung chỉ đạo chuyển mạnh từ chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại; xây dựng mới 25 trang trại, nâng tổng số trang trại toàn huyện lên 110, trong đó có 43 trang trại đạt tiêu chí cấp tỉnh. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 1.008 tỷ đồng... Tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 16.000 tấn/năm; nuôi trồng thủy sản đạt 4.000 tấn/năm, giá trị sản phẩm nuôi trồng đạt 225 triệu đồng/ha, tăng 95 triệu so với năm 2016. Giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2020 ước đạt 1.125 tỷ đồng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai đến tất cả các xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện có 4 sản phẩm OCOP được công nhận (trong đó 2 sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm 2 sao)... Về công nghiệp, xây dựng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 18,5%; dịch vụ phát triển đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 19,5%/năm, chiếm 37,2% trong cơ cấu kinh tế.

Về nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của tỉnh, của huyện về công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến trong giai đoạn mới. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện NTM kiểu mẫu; phong trào xây dựng công dân kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị, xã kiểu mẫu; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá năng lực, chất lượng cán bộ, đảng viên để xét, đề nghị các cấp khen thưởng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm thi đua; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, nhân tố mới để nhân rộng và phát triển toàn diện các phong trào thi đua. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND, ngày 9-4-2019 của UBND tỉnh, phấn đấu các thôn, khu phố; xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt kiểu mẫu theo kế hoạch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, nhất là các phong trào thi đua yêu nước hiện nay, trọng tâm là phong trào thi đua: “Xây dựng NTM kiểu mẫu” giai đoạn 2019-2025, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Xây dựng công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Trần Anh Chung

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]