(Baothanhhoa.vn) - Xác định đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện trong năm 2020, chính vì vậy, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Như Xuân đã xây dựng Kế hoạch số 166-KH/HU về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Như Xuân tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Huyện Như Xuân tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Huyện ủy Như Xuân tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xác định đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện trong năm 2020, chính vì vậy, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Như Xuân đã xây dựng Kế hoạch số 166-KH/HU về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đức Đồng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Như Xuân cho biết: Sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của cấp trên đến các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ chủ chốt trong toàn huyện; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng phổ biến, quán triệt đến chi bộ trực thuộc và đảng viên xong trước ngày 15-12-2019. Ban Thường vụ Huyện ủy dự kiến chọn 1 xã và 1 cơ quan đại hội điểm, thời gian tiến hành trong tháng 3-2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện hoàn thành trước 31-8-2020. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ huyện, đảng bộ, chi bộ cơ sở phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Theo đó, văn kiện đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, chất lượng, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh..., nhất là việc thực hiện ba đột phá chiến lược, sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã xác định; năm chương trình trọng tâm, bốn đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; cũng như ba chương trình đột phá và bảy nhiệm vụ trọng tâm do đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII đề ra; trên cơ sở đó chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cùng cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội.

Ngoài công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội, trong thời gian này Đảng bộ huyện Như Xuân đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân đối với đại hội đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; không để xảy ra các trường hợp lợi dụng để tuyên truyền quan điểm cá nhân, tán phát tài liệu có nội dung xấu.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực ngay từ những bước đầu, tin tưởng rằng đại hội đảng bộ các cấp huyện Như Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng huyện Như Xuân ngày càng phát triển vững mạnh.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]