(Baothanhhoa.vn) - Trung tuần tháng 3, tất cả đường làng, ngõ thôn của xã Hoằng Thắng đã được dọn vệ sinh sạch sẽ. Cờ, pano, áp phích, băng rôn được treo dọc các trục đường chính của xã cũng như công sở xã. Đồng chí Lê Doãn Bản, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Thắng cho biết: Được Huyện ủy Hoằng Hóa lựa chọn là đơn vị điểm để tổ chức đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào và cũng là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng bộ xã Hoằng Thắng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hoằng Hóa: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đã và đang tiến hành đúng kế hoạch

Trung tuần tháng 3, tất cả đường làng, ngõ thôn của xã Hoằng Thắng đã được dọn vệ sinh sạch sẽ. Cờ, pano, áp phích, băng rôn được treo dọc các trục đường chính của xã cũng như công sở xã. Đồng chí Lê Doãn Bản, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Thắng cho biết: Được Huyện ủy Hoằng Hóa lựa chọn là đơn vị điểm để tổ chức đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào và cũng là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng bộ xã Hoằng Thắng.

Huyện Hoằng Hóa: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đã và đang tiến hành đúng kế hoạch

Thường trực Huyện ủy Hoằng Hóa làm việc với tổ giúp việc tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau khi nhận được văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của huyện ủy về công tác đại hội, đảng ủy xã đã tích cực chỉ đạo, quán triệt tới đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư các chi bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên. Do chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến ngày 25-2, cả 10/10 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã đã tổ chức đại hội xong. Đặc biệt là việc lựa chọn nhân sự, bầu cấp ủy và kiện toàn chức danh trưởng thôn, tất cả đều trúng cử so với dự kiến, không có trường hợp nào phải bầu lại và đều đạt số phiếu 80% trở lên. Trong số 7 chi bộ thôn, có 4 vị trí nhất thể hóa (bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn). Sau đại hội chi bộ, đảng ủy xã đã nghiêm túc đánh giá, rút ra một số kinh nghiệm từ thực tiễn để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc tiến hành đại hội đảng bộ xã. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã được hoàn thiện, chỉ chờ ngày tổ chức đại hội...

Ở Hoằng Hóa, đến nay cùng với xã Hoằng Thắng có 2 đơn vị nữa là Đảng bộ xã Hoằng Hợp và Đảng bộ Cơ quan đoàn thể huyện được chọn đại hội điểm cũng đã hoàn thiện các bước chuẩn bị cho đại hội điểm trong tháng 3-2020. Theo Ban Tổ chức huyện Hoằng Hóa, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa hiện có 65 tổ chức cơ sở đảng, với 12.187 đảng viên. Thực hiện Kế hoạch 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa đã xây dựng Kế hoạch số 168-KH/HU về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, kèm theo kế hoạch là các phụ lục về tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp; số lượng, cơ cấu cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp; trình tự, quy trình và hồ sơ nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, như: Tiểu ban nội dung, tổ giúp việc của tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và 7 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm tổ trưởng, các đồng chí huyện ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban, phòng, đoàn thể huyện có kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng đi chỉ đạo đại hội tại các tổ chức cơ sở đảng. Sau khi thành lập, các tiểu ban, tổ công tác này đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ của từng tiểu ban đúng theo tiến độ. Đến nay, các tiểu ban, tổ công tác trên cũng đã làm việc với các đảng ủy xã, thị trấn để nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuẩn bị đại hội. Qua đó, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, nhất là đã bám sát tình hình thực tế để kịp thời báo cáo và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Theo đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có tính quyết định về sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, cũng như công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh của huyện trong giai đoạn tới. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định. Theo kế hoạch, đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 3; đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành vào trung tuần tháng 6; đại hội đảng bộ huyện dự kiến vào trung tuần tháng 7. Nhìn chung, các chi bộ tiến hành đại hội điểm và đại hội chi bộ đại trà diễn ra theo đúng kế hoạch, thời gian; đảm bảo nội dung theo yêu cầu, quy định. Công tác bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ đủ số lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo đúng nguồn giới thiệu.

Có thể nói, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đều đang được các địa phương ở Hoằng Hóa tập trung triển khai rất khẩn trương, tích cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Đối với công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện trên cơ sở bám sát tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định hiện hành của Đảng. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, các cấp ủy cơ sở đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của huyện ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội các cấp, Huyện ủy Hoằng Hóa cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân đối với đại hội đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Huyện ủy; không để xảy ra các trường hợp lợi dụng để tuyên truyền quan điểm cá nhân, tán phát tài liệu có nội dung xấu...

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, khẩn trương và sáng tạo, Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, thời gian đề ra.

Bài và ảnh: Tô Dung


Bài Và Ảnh: Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]